Ajuntament de Barcelona

Barcelona internacional


Menú de serveis

Ves al menú principalCiutats agermanades


La forma de relació bilateral més universalment coneguda com a pròpia dels governs locals és l’agermanament entre ciutats.

L’èxit de la política d’agermanaments no ha estat un fet conjuntural: amb els anys s’ha convertit en un instrument de cohesió i intercanvi que continua amb enorme vitalitat. Aquestes pràctiques han anat evolucionant i han esdevingut més complexes, com ho demostra el fet que, darrere d’un protocol d’agermanament entre municipis, sovint hi ha múltiples acords entre barris d’una i altra ciutat, o associacions de veïns que es connecten per dur a terme tot tipus d’activitats. La cooperació bilateral és i serà per a les ciutats un mètode necessari per operar més enllà dels seus territoris i per aproximar-se als ciutadans a través de connexions transfrontereres.

Barcelona inicià aquest camí l’any 1963, agermanant-se amb la ciutat de Montpeller. No obstant això, la majoria de protocols es van formalitzar durant els anys vuitanta i noranta. Per tant, e eeeels agermanaments s’han convertit, per a la nostra ciutat, en operacions singulars, amb un simbolisme polític especial.

Les relacions que han generat els agermanaments han estat molt variades i s’han vehiculat de maneres diverses: hi ha agermanaments que s’han desenvolupat a través de convenis de col·laboració; d’altres han generat projectes de cooperació; alguns s’han transformat en una fluïda participació en les xarxes i les associacions a les quals pertanyen Barcelona i la ciutat corresponent, i d’altres han generat una alta participació ciutadana en forma de comitès de solidaritat, culturals, etc.

Actualment, Barcelona està agermanada, per ordre cronològic, amb les següents ciutats:

(Podeu conèixer més detalls de cada agermanament clicant sobre la ciutat.)


Inici de la pàgina