Zajednica Srba Rijeka

Zajednica Srba Rijeka

Community of Serbs in Rijeka

Trg Sv. Barbare 

51000 Rijeka

Hrvatska

tel. ++385 51 / 330 - 867

fax. ++385 51 / 330 - 873

e-mail:  vsnm-ri@net.hr 

Vijeće srpske nacionalne manjine

za Grad Rijeku

City Council of Serb National Minority Rijeka


NEGATIVNA PRESUDA EVROPSKOG SUDA U SLUČAJU KRISTINE BLEČIĆ IZ ZADRA*

( Blečić v. Croatia – Application no. 59532/00 )

 

Tužiteljica KRISTINA BLEČIĆ imala je stanarsko pravo u Zadru. U srpnju 1991. otišla je u posjet kćerki u Rim, ali je zbog zdravstvenih razloga i ratne situacije u Hrvatskoj produžila boravak u Italiji sve do srpnja 1992. godine. Po povratku u Zadar saznala je da je u njezin stan useljena obitelj s dvoje djece. Zadarski Općinski sud presudio je da Kristina Blečić nema više stanarsko pravo jer je više od 6 mjeseca neopravdano izbivala iz stana (član 99. Zakona o stambenim odnosima iz 1985. godine). U žalbenim postupcima i Vrhovni  i Ustavni sud RH utvrdili su da su niži sudovi postupali sukladno zakonu. Stoga je Kristina Blečić početkom 2003. potražila zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu koji je tužbu prihvatio i razmatrao da li se stanarsko pravo u Hrvatskoj moglo smatrati i pravom vlasništva, jer su nositelji stanarskog prava pod povlaštenim uvjetima otkupa mogli postati vlasnici, kao i pravom na dom, odnosno jesu li tužiteljici povrijeđena ta dva prava gubitkom stanarskog prava. Pravo na vlasništvo i dom zaštićena su Evropskom konvencijom o zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda. U slučaju da je pozitivno riješio tužbu Kristine Blečić Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu bi se našao pred lavinom sličnih tužbi iz Hrvatske jer je pred domaćim sudovima pokrenuto preko 40.000 zahtjeva izbjeglica iz Hrvatske za povratom stanova izgubljenih na sličan način.

Sud je odbio zahtjev Kristine Blečić s obrazloženjem "da eskalacija oružanog sukoba nije bila opravdanje za napuštanje Zadra, jer su svi građani bili jednako ugroženi". Nije bilo potrebno odlučivati je li stanarsko pravo imovina (vlasništvo) ili nije. Čak ako bi se kod oduzimanja njenog stanarskog prava radilo o pravu na imovinu (odnosno vlasništvo), smatra se da se nije radilo o eksproprijaciji niti o mjeri kojom se kontrolira upotreba imovine (vlasništva)."  

Predmet Kristine Blečić, na drugoj instanci, razmatra Veliko vijeće Evropskog suda što je rijetkost u praksi te institucije. Konačna presuda očekuje se u septembru 2005.


*s Internet stranice Evropskog suda za ljudska prava:__ Slucaj Kristine Blecic_1

  s Internet stranice Evropskog suda za ljudska prava:__ Slucaj Kristine Blecic_2

 

08.03.2006. Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu proglasio se nenadležnim u tužbi koju je Kristina Blečić prije 6 godina podignula protiv Republike Hrvatske radi zaštite stanarskog prava. Tu je odluku Sud donio s 11 glasova za i 6 glasova protiv. U svojem obrazloženju Sud je utvrdio da je za ishod sudskog postupka u RH bila odlučujuća presuda Vrhovnog suda RH iz februara 1996., koja je donesena prije nego što je RH ratificirala Konvenciju o ljudskim pravima 1997. U presudi se ističe i to da Sud nije ispitivao meritum predmeta kao što je to učinjeno u prvoj presudi.