home » Bacheloropleidingen » Toelating en aanmelding » Toelating hbo-diploma

Toelating hbo-(propedeuse) diploma

Toelating tot een bacheloropleiding met een hbo-propedeuse.

Een propedeuse of een einddiploma van een hogeschool die onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt, geeft in principe rechtstreeks toegang tot de universiteit. Sommige (bachelor)opleidingen kennen echter bepaalde ingangseisen. Neem contact op met de opleiding voor meer informatie.

In principe geeft iedere hbo-propedeuse toegang tot de universiteit. Sommige bacheloropleidingen kennen echter bepaalde ingangseisen. Neem contact op met de opleiding voor meer informatie over deze ingangseisen. Kijk voor contactgegevens van de opleidingen op de website van je faculteit.

Instromen in een hoger studiejaar met een afgeronde hbo-opleiding.

Dit is afhankelijk van welke hbo-opleiding je hebt afgerond, en de opleiding die je wilt gaan volgen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de opleiding van je keuze. Kijk voor contactgegevens van de opleidingen op de website van je faculteit.


Twee Vici's voor Erasmus MC onderzoekers

Subsidie voor onderzoek naar evolutie van griepvirussen en naar zorgdata

Studenten winnen Londense finale consultancy wedstrijd

A.T. Kearney Global Prize Competition

Lezingen over Haruki Murakami

Schrijver over het grootstedelijke (Japanse) leven

Storm over Rotterdam?

Over de rol en belangen van de private sector bij crisisbeheersing en -management