Fra Ugespejlet 11 - 18/1 - 2002

Refshalevej og Trekanten tv. Foto: ch1

OM:TREKANTEN. BILER, BØRNEHAVER, CHRISTIANIA & TRAFIKKEN

Under overskriften” Trafik og børnehaver” reagerede Nils, Laden skarpt på et referat fra Norddyssens områdemøde. Jeg tillader mig her at svare, idet jeg har flere kasketter på i forhold til sagen.(Både som referent af mødet, som norddyssebeboer, som christianit og som ansat på en af Trekantens institutioner) Jeg kan forstå, at du er i tvivl om Norddyssen har sat sig ind i sagen. Jeg kan berolige dig med at det har den.

Din overskrift tyder på., at du ikke er helt klar over hvilke institutioner, det drejer sig om. På Trekantens grund ligger således både vuggestue, børnehave, integreret institution og fritidsklub. Desuden er dele af arealet udenfor institutionernes åbningstid åbent for offentligheden. Mange børn, unge, forældre og christianshavnere har benyttet- og benytter- området. Reaktionen på indlægget i Christianshavneren var hos dele af denne gruppe meget skarp og uden stor forståelse for hvorfor netop dette velfungerende område ( hvor 2 af institutionerne er ældre end Christiania!) skulle stå for skud for at løse et parkeringsproblem.

At forslaget lød på at institutionerne skulle flyttes ud på Holmen var svært for de fleste at se som et konstruktivt forslag. En massiv forældregruppe har, siden Holmens åbning, forgæves forsøgt at fa en filial på Holmen, flere institutioner ( bl. a. fra Trekanten) har, ligeledes forgæves, forsøgt det samme. At Hanne Neeson ene kvinde skulle kunne fa et forslag igennem for ikke en, men fire institutioner, synes ret utopisk for mange mennesker.

Forslagene fra både Nils Vest og Hanne Neeson lægger stor vægt på hvor forurenet området er. Det er rigtigt at grundene tidligere har været forurenet, dels p. gr. af almen byforurening, dels på grund af pletvis slaggerforurening fra militærets tid. Imidlertid har de grønne områder forrige år f~tet udskiftet jorden i halvanden meters dybde, og dette argument er således ikke mere relevant.

Lad os derfor være på det rene med, at forslaget ikke bunder i børnenes tarv, men i at man forsøger at løse et trafikproblem. Personligt har jeg meget svært ved at se det “sjove og fantasifulde” i at foreslå flere christianshavnske velfungerende institutioner, beliggende i utrolig smukke omgivelser, flyttet til fordel for bilparkering. Reaktionen på dette forslag har, hos mange forældre og christianshavnere, jeg har været i kontakt med, været meget kritisk. Den nuværende politiske situation taget i betragtning er det ikke lige det Christiania har brug for.

Nordområdet bad Hanne Neeson klart pointere al hendes forslag var personlige og ikke udtryk for en fælles Christiania holdning. Det har hun efterfølgende gjort. At det må være uhyre svært at prøve at finde løsninger på Christianias bilproblem skal ikke på nogen måde forklejnes, idet dette er et problem ingen tilsyneladende har lyst eller kræfter til at røre.

Heller ikke jeg har lyst til at gå ind i det, idet jeg på netop dette punkt er totalt firkantet. Jeg kender mange søde, rare, flinke mennesker med bil ( også på Christiania), men personligt fmder jeg det dobbeltmoralsk at gå ind for bilfri by, og så parkere dytten udenfor Staden. For mig svarer det til at tage rygmærket på og sprøjten i armen, så snart man forlader indgangen (jeg sagde jo, jeg var firkantet!). Efter min mening burde enhver christianit med bil være tvangsindlagt til at deltage i møder indtil en intern løsning på parkeringsproblemet var fundet.

Dette er nok også ret utopisk. I betragtning af hvor mange , der efterhånden næsten dagligt parkerer indenfor på Christiania ( bare på Dyssen er der mange, også selvom Norddyssen har en parkeringsplads), er det måske mere relevant at skulle diskuttere,om vi må have carporte pa Christiania. Dette er selvfølgelig en provokation, da jeg går ind for bilfri by (Qg~ på Christiania), men i takt med den almene udvikling i samfundet (sig selv nok), som også påvirker Christianias befolkning, stiger bilparken. Tager vi ikke dette problem alvorligt, ender vi med almen privat parkering på Christiania.

Er det virkelig det, vi ønsker?   Elsa, Norddyssen

Se også:
Trafikken i Benenden

Forsiden