3 y  1999 - 20003.  3 y's program efteråret 1999:

                                                 Tilbage til klasseoversigt 1999 - 2000    eller til     3 y's top
 

TIME  UGE  DAG                                              LEKTIE 
August 
1           A     to 05 
2           B     on11 
3           B     to 12 
4           A     to 19 
5           B     on 25 
6           B     to 26

Introduktion og bogudlevering af  "Oldtidens Grækenland": 
OG side 202-203, 50-77, planche VIII-IX, brug "BDT" 
OG side 191-193, 78-104, planche X-XI, brug "BDT" 
OG side  105-131, 203, planche XII-XIV, brug "BDT" 
OG side  132-149, planche XV, brug "BDT" 
OG side 150-173, planche XVI 
September 
7           A     to 02 
8           B     on 08 
9           B     to  09 
10         A     to 16 
11         B     on 22 
12         B     to 23 
Temauge 39

Repetition, øvelse med ukendte billeder; medbring HERODOT:
HERODOT: side 100 - 104 og 7 - 11;  OG side 83f 
HERODOT: side 11 - 15 til kap. 34, 104 - 107 linje 9 
HERODOT: side 15 - 22 til kap. 85 + side 107 (Adrastos) 
HERODOT: side 22 - 27 ned, side 108, 114, 116 - 119 
HERODOT: side 38-43, medbring Ødipus 
Oktober
13         A     to 07 
14         B     on 13 
15         B      to 14 
     Ferie 
16         A      to 28

 Ødipus s. 96 - 114 
 Ødipus s.  07 - 14 
 Ødipus s. 14 - 20 

 Ødipus s. 21 - 31

November
17         B    to 04 
18         A    to11 
19         B    on 17 
20         B    to 18 
21         A    to 25 

 Ødipus s. 32 - 45 (gruppearbejde) 
 Ødipus s. 45 - 57 
 Ødipus s. 58 - 72 
 Ødipus s. 73 - 80 
 Ødipus s. 81 - 89 (Birgitte Ahrenkiels LK-prøve)
December
22         B     on 01 
23         B     to 02 
24         A     to 09 
3årsopg 50 
JULEFERIE

 Ødipus s. 89 - 95 
 Antigone  1, s. 07 - 42 + Noter 
 Antigone  2, s. 42 - 74 + Noter 

Tilbage til klasseoversigt 1999 - 2000
eller til     3 y's top


3 y's program  foråret  2000


TIME  UGE  DAG                                              LEKTIE 
Januar
25         B      o 05
26         B       t 06
27         A       t 13
28         B       o 19
29         B       t 20
30         A       t 27

Symposion s.  5-6 +  15 - 23
Symposion s.  6     +  23 - 33
Symposion s.  7-8  +  33 - 37 + BDT
Symposion s.  8 +  37 - 46 + elevforedrag: At elske drenge
Symposion s.  8-9   +  46 - 55,26                       Sfinx 4/1991
Symposion s.  10     +  55 - 63,19
Februar
31         B       o 02
32         B       t  03
33         A       t 10
34         B       o 23
35         A       t 24

Symposion s. 11 - 12  + 63,20 - 70,5 + BDT
Symposion s.  70,5 - 86 + Tableau
Baggrund for Homerlæsning
Odysseen (Wilster) I sang, vers 1-155 (s. 3-7)
Odysseen (Wilster) I sang, 156-364 (s. 7-13)
Marts
36         A       t 02
37         B       o 08
38         B        t 09
39         B       o 22
40         B       t  23
41         A        t 30

Odysseen (Wilster) I, 364-444 + II, 1- 83 
Odysseen (Wilster) II,  84 - 434 
Odysseen (Wilster) VI, 1-331 (s. 79-88)
Iliaden (Otto Steen Due) I, 1-192 (s. 5-9)
Iliaden ( Due) I, 192-412 (s. 9-15)
Iliaden (Due) I,  412-611 (s. 15-20)
April
42         B       t 06
43         A       t 13
44         B       o 26
46         B       t 27 
 
Iliaden ( Due) II, 1-242 + Odysseen I, 1-30!
Iliaden (Due) II, 242-282/877 
Besøg Klassisk Arkæologisk Museum, AArhus Universitet
Iliaden (Due) VI, 312-529 (s. 98-104)
                                                                            til   3 y's top
 

4. Udleverede bøger+ materialer

          Bender og Bundgaard: Oldtidens Grækenland
          Bender: Oversigt over stilarterne, "BDT" (duplikat)
          Bender m.fl.: Livet i det klassiske Athen
          Hjortsø: Græsk mytologi
          Iliaden (Otto Sten Due)
          Odysseen (Wilster)
          K.M.Nielsen: Ordforklaringer til Wilsters Homer-oversættelser
          Herodot i udvalg (Haastrup og Hjortsø)
          Sofokles: Antigone (Møller)
          Ødipus (Garff og Hjortsø)
          Symposion
          "At elske drenge" i Sfinx 4/1991 (Notat fra Tomas' foredrag)

          Tilbage til klasseoversigt 1999 - 2000     eller til    3 y's top


 til   3 y's top
5. PENSUMINDBERETNING 2000:

Læst i 3 y, 1999-2000:                                                                              old/3y/BD/251/00/SIDE 1/1 
 Bender og Bundgaard: Oldtidens Grækenland, 1981 
 Iliaden (Otto Steen Due):  I 1-611; II 1-877; VI 312-529                                    56, 8 sider 
Odysseen (Wilster): I 1-444; II 1-434; VI 1-331;                                                40, 3 sider 
Homer ialt                                                                                                             97,1 sider 
Antigone (Møller)                                                                                                  42, 6 sider 
Ødipus (Garff og Hjortsø, 1984)                                                                            51, 0 sider 
Herodot i udvalg (Haastrup og Hjortsø, 1979) s. 7-27,25;  38-43                          30, 4 sider 
Symposion                                                                                                            76, 0 sider
                                                                                                    Læst ialt:          297, 1 sider 

3 y opgiver til studentereksamen 2000                                                           Normalsider:
Iliaden (Due) I 1-611                                                                                             20, 4 sider 
Odysseen (Wilster) I 1-444; II 1-145                                                                   19, 6 sider
                                                                                                         Poesi ialt:      40, 0 sider 
Herodot i udvalg side 7-27, 5                                                                                 24, 0 sider 
Symposion s. 15-86                                                                                               76, 0 sider
                                                                                                       Prosa ialt:      100, 0 sider 
Ødipus                                                                                                                   51, 0 sider 

Den græske  kunst fra arkaisk til hellenistisk tid; der eksamineres i ikke gennemgåede monumenter ud fra grundbøgerne, specielt er gennemgået farveplancher VII, 1 - XVI, 2 i Bender m.fl: Oldtidens Grækenland.
Hjælpemidler:
Bender og Bundgaard: Oldtidens Grækenland 
Bender: Oversigt over stilarterne, "BDT" (duplikat) 
Bender m.fl.: Livet i det klassiske Athen 
Hjortsø: Græsk mytologi 
Iliaden (Otto Steen Due) 
Odysseen (Wilster) 
Herodot i udvalg (Haastrup og Hjortsø) 
Sofokles: Antigone (Møller) 
Ødipus (Garff og Hjortsø) 
Symposion 
 "At elske drenge" i Sfinx 4/1991 (Notat fra Tomas' foredrag) 
 Besøg på klassisk Arkæologisk Museum, Århus Universitet, 26. april 2000 

      til  3 y's top

Vejledning til Eksamen
 
 

                   FORSLAG TIL DISPOSITION FOR EKSAMENSSPØRGSMÅLS BESVARELSE 

Der gives to spørgsmål: 

1. a) et prosatekststed á 1 -1½ side eller b) poesi = 30 vers (Homer) 
2. et billede af vase, skulptur eller monument 

Teksten er vigtigst, begynd med den, brug (mest) forberedelsestiden her. 

Tekststedet kan behandles efter nedenstående skema, men vælg den måde, der falder dig naturligst, og som passer til tekststedet. Vær selv den udfarende kraft under eksaminationen, men vær indstillet på og åben for uddybende spørgsmål (mod slutningen af eksaminationen). 

1. 
Kort introduktion: hvordan vil du disponere besvarelsen, for eksempel om forfatteren, besvarelsens hovedvægt, perspektivering... Men pas på punkt 1, hvis du ikke er sikker, så begynd hellere straks besvarelsens punkt 3. 

2. 
Sæt kort teksten ind i sammenhængen med a) det foregående og eventuelt b) med hele værkets disposition. 

3. 
GENNEMGANG AF TEKSTSTEDET 
med dokumentation, uddybning af cenmtrale græske tankegange og eventuelt krydshenvisninger til 
andre tekster/forfattere. 

4. 
Eventuelt perspektivering til a) andre græske tekster, 
b) nutidige sammenhænge og sammenhænge, hvor det er naturligt. 

5. 
Personlig vurdering/udbytte. Men pas på; dette punkt påhører jeg kun, hvis du har noget helt særligt på hjerte i forhold til tekststedet. Ellers glem det. 

Der eksamineres 2½ i timen; de andre praktiske forhold i forbindelse med eksamen hører I nærmere om. 
God fornøjelse under forberedelsesarbejdet med de gode gamle grækere.

til   3 y's top
eller til den udvidede vejledning i
OM  EKSAMENSLÆSNING  OG  EKSAMENSFORLØBET

den findes under OLDTIDSKUNDSKAB: