3 u 2000 - 2001
         1.
         2.  Til Klasseoversigt 2000-2001                   5. Udleverede bøger + materialer

             3.  Program 2000 - 2001                                6. PENSUMINDBERETNING 2001:

             4.  Til Hovedsiden

3.  Program 2000

TIME  UGE  DAG                                   LEKTIE 
August 
1           B      ma 14 
2           B      to 17
            A      ma 21
3           B      ma 28
4           B      to  31

Introduktion og bogudlevering af  "Oldtidens Grækenland": 
OG side 202-203, 50-77, planche VIII-IX, brug "BDT" 
Johan på IT-kursus
OG side 191-193, 78-104, planche X-XI, brug "BDT" 
OG side  105-131, 203, planche XII-XIV, brug "BDT" 
September 
5           A     ma 04
6           B     ma 11
7           B     to  14
8           A     ma 18
9           B     ma 25
10         B     to  28

OG side  132-149, planche XV, brug "BDT" 
OG side 150-173, planche XVI 
Repetition, øvelse med ukendte billeder; medbring HERODOT:
HERODOT: side 100 - 104 og 7 - 11;  OG side 83f 
HERODOT: side 11 - 15 til kap. 34, 104 - 107 linje 9 
HERODOT: side 15 - 20 til kap. 71 + side 107 (Adrastos) 
Oktober
11        A     ma 02
12         B     ma 09
13         B     to 12
14         A     ma 23
15         B     ma 30

HERODOT: side 20 - 25 (kap.89), 
HERODOT: side 25 - 27 + side 108 øverst, 114, 116 - 119
HERODOT: side 38-43, medbring ANTIGONE
ANTIGONE: s. 7-13, 17-21, 75 
ANTIGONE: s. 21-30 + noter
November
16         A    ma 06
19         B    ma 13
20         B    to 16
21         A    ma 20
22         B    ma 27
23         B    to  30

ANTIGONE: s. 30-36 + noter
ANTIGONE: s. 36-44 + noter
ANTIGONE: s. 44-51 + noter
ANTIGONE: s. 51-58 

ANTIGONE: s. 58-66 + noter 

December
24         A     ma 04
25         B     ma 11
3-årsopgave
JULEFERIE

ANTIGONE: s. 66-74 + noter
ANTIGONE: opsamling; medtag Symposion.

           Tilbage
Program 2001
 

TIME  UGE  DAG                                   LEKTIE 
Januar
27         A       ma 08
28         B       ma 15
29         B       to 18
30         A       ma 22
31         B       ma 29

 Symposion s.  5-6 +  15 - 23 
 Symposion s.  6     +  23 - 33 
 Symposion s.  7-8  +  33 - 37 + BDT 
 Symposion s.  8 +  37 - 46 + BDT
 Symposion s.  8-9   +  46 - 55,26 
Februar
32         B       to  01
33         A       ma 05
Flexdag           ti 06
34         B       ma 19
35         B       to 22
36         A       ma 26

 Symposion s.  10     +  55 - 63,19
 Symposion s. 11 - 12  + 63,20 - 70,5 
 Kong Ødipus (kursorisk) + video + BDT
 Symposion s.  70,5 - 86 + Tableau, medtag Odysseen
 Odysseen (Wilster) I sang, 1-155 (s. 3-7); Hjortsø s. 92ff 
 Odysseen (Wilster) I sang, 156-364 (s. 7-13)
Marts
37         B       ma 05
38         B       to 08
39         A       ma 12
40         B       ma 19
41         B       to 22
42         A       ma 26

Odysseen (Wilster) I, 364-444 + II, 1- 83 
Odysseen (Wilster) II,  84 - 434 
Odysseen (Wilster) VI, 1-331 (s. 79-88) 
 Iliaden (Otto Steen Due) I, 1-192 (s. 5-9) 
 Iliaden ( Due) I, 192-412 (s. 9-15) 
 Iliaden (Due) I,  412-611 (s. 15-20)
April
43         B       ma 02
44         B       to 05
45         B       ma 23
46         B       to  26
47         A       ma 30

Iliaden ( Due) II, 1-242 + Odysseen I, 1-30! 
Iliaden (Due) II, 242-282/877 
Besøg Klassisk Arkæologisk Museum, AArhus Universitet 
Iliaden (Due) VI, 312-529 (s. 98-104)
Opsummering af Iliaden + Odysséen 
Maj
48         B       ma 07
49         B       to   10
50         A       ma  14

Repetition af Kunsthistorien
?
?

           Tilbage5. Udleverede bøger+ materialer

          Bender og Bundgaard: Oldtidens Grækenland
          Bender: Oversigt over stilarterne, "BDT" (duplikat)
          Bender m.fl.: Livet i det klassiske Athen
          Hjortsø: Græsk mytologi
          Iliaden (Otto Sten Due)
          Odysseen (Wilster)
          K.M.Nielsen: Ordforklaringer til Wilsters Homer-oversættelser
          Herodot i udvalg (Haastrup og Hjortsø)
          Sofokles: Antigone (Møller)
          Ødipus (Garff og Hjortsø)
          Symposion
          "At elske drenge" i Sfinx 4/1991


 til   3 u's top

6. PENSUMINDBERETNING 2001:
 

Læst i 3 u, 2000-2001:                                                                            old/3u/BD/251/01/SIDE 1/1
 Bender og Bundgaard: Oldtidens Grækenland, 1981 
 Iliaden (Otto Steen Due):  I 1-611; II 1-877; VI 312-529                                    56, 8 sider 
Odysseen (Wilster): I 1-444; II 1-434; VI 1-331;                                                 40, 3 sider 
Homer ialt                                                                                                             97,1 sider 
Antigone (Møller)                                                                                                  42, 6 sider 
Ødipus (Garff og Hjortsø, 1984)                                                                            51, 0 sider 
Herodot i udvalg (Haastrup og Hjortsø, 1979) s. 7-27,25;  38-43                          30, 4 sider 
Symposion                                                                                                         76, 0 sider
                                                                                                    Læst ialt:          297, 1 sider 

3 u opgiver til studentereksamen 2001                                                           Normalsider:
Iliaden (Due) I 1-611                                                                                             20, 4 sider 
Odysseen (Wilster) I 1-444; II 1-145                                                                19, 6 sider
                                                                                                         Poesi ialt:      40, 0 sider 
Herodot i udvalg side 7-27, 5                                                                                 24, 0 sider 
Symposion s. 15-86                                                                                               76, 0 sider
                                                                                                       Prosa ialt:      100, 0 sider 
Antigone                                                                                                                 42,6 sider 

Den græske  kunst fra arkaisk til hellenistisk tid; der eksamineres i ikke gennemgåede monumenter ud fra grundbøgerne, specielt er gennemgået farveplancher VII, 1 - XVI, 2 i Bender m.fl: Oldtidens Grækenland.
Hjælpemidler:
Bender og Bundgaard: Oldtidens Grækenland 
Bender: Oversigt over stilarterne, "BDT" (duplikat) 
Bender m.fl.: Livet i det klassiske Athen 
Hjortsø: Græsk mytologi 
Iliaden (Otto Steen Due) 
Odysseen (Wilster) 
Herodot i udvalg (Haastrup og Hjortsø) 
Sofokles: Antigone (Møller) 
Ødipus (Garff og Hjortsø) 
Symposion 
Ivar Gjørups tegning af symposion
 "At elske drenge" i Sfinx 4/1991 
 Besøg på klassisk Arkæologisk Museum, Århus Universitet, 23. april 2001 

                       Tilbage


                     3u, torsdag 8.3.2001:

SPØRGSMÅL til          ODYSSEEN II   83 - 434:

1.  Find løbende i teksten SMYKKENDE ADJEKTIVER og FORMELVERS.
2.  Disponér Antinoos' tale, 85ff.
3.  Hvad er Penelopes idé med vævningen? - og hendes påskud/forklaring derpå?
4.  Hvilke (5) grunde forhindrer Telemachos i at forjage Penelope?
5.  Hvordan imødegår Telemachos bejlerne?
6.  Hvad giver ørneflugten (147ff) anledning til?
7.  Hvad hedder varselstyderen? Hvilke andre kender du?
8.  Hvilken betydning får varselstydningen (168f) for bejlernes skæbne?
9.  Hvordan er Eurymachos' holdning til sandsigeren? Hvem svarere det til i Ødipus?
10. Hvad er Eurymachos' budskab?
11. Hvad svarer Telemachos hertil? Hvorfra genkendes ordene?
12. Hvad er Mentors ærinde?
13. BDT  billederne side 24, 57, 327
14. Beskriv forholdet mellem Telemachos  og Mentor, 260ff.
15. Hvad sker mellem Telemachos og Antinoos, 301ff.?
16. Hvordan forbereder Telemachos sin rejse?
17. - og Pallas Athene?
18. Sammenlign Telemachos og Antigone mht. lighed og forskel.