Search in Huibslog

Latest Comments
About myself
Where Huib is Republished

Rédacteur Medium4You
Brussel/Bruxelles [NL/FR]

 

NNG, Berlin [DE/EN]

World [FR/EN/DE]

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace

Who Qui Wer Wie Quién?

  Follow me on Twitter

  PUB
  Brussels City in Danger

  HOT Theme: BruXsel

  Orpheline / Weeskind / Orphan...

  Belgium is falling apart: How Brussels' citizens defend their multicultural community...

  Blogger in Wut
  Library & Bookshop
  Thursday
  12Feb

  Ulfkotte, der nicht einmal einen guten Esoteriker stellt [DE]

  Kopp Verlag bestätigt wöchentlich alle deinen Vorurteilen!

  Nicht alles was bei Kopp Verlag veröffentlicht wird, ist Wahnsinn.

  F. William Engdahl macht kühnen Analysen zur internationalen Politik (über die neue Kontroverse zwischen den US und den Russen in Afghanistan, über die russische Ökonomie - wirklich, es könnte bei Jochen Hoff auf Duckhome erschienen sein). Eben Andeas Von Rétiy ist nicht unessbar als er wieder über Pyramiden und Sphinxen phantasmiert. Es wird heiklicher, als Gerhard Wisnewski behauptet, dass Jörg Haider ermordet wurde, weil sein Auto auf der linken Seite gestürzt ist. Und es ist natürlich un fassbar, dass 2009 in Deutschland noch behauptet wird, dass die Atombombe von Hiroshima eigentlich ein deutsches Produkt war.

  Kopp Verlag veröffentlicht das allemal. Ohne Unterschied. Arzneimittel, Zwergen, Hexen, die CIA, irritierte Götter, Trollen, ägyptische Rache - das alles hilft um die deutsche Hausfrau wach zu halten. Ist es erstaunlich, dass auch der Dr. Ulfkotte jetzt sein zu Hause bei Kopp gefunden hat?

  Click to read more ...


  Tuesday
  03Feb

  Een beschaving die zichzelf verzorgt 9202 [NL]

  Oostelijk Middellandse Zee bekken: Wieg van beschaving

  (Overgenomen op medium4you (3 februari) onder de rubriek "Spiritualiteit en Wijsheid"...)

  Een beschaving is een geheel van arrangementen (Abram de Swaan), dat mensen in staat stelt om driften, instincten en slechte gewoonten te overstijgen. Arrangementen zijn cultureel. Ze zijn gebouwd op interpretaties en sublimaties van de natuur. Het vroegste beschavingselement, nog bijna instinctmatig, is de familie- en de stam-solidariteit. Het incest-taboe ligt eraan ten grondslag. Naar buiten toe, berust de familie-, clan- en stam-solidariteit, op partijkiezen en op jaloerse bewaking van eigen territoir, vrouwen en kinderen.

  Religie als mystieke band

  Arrangementen hebben van begin af aan een religieuze inhoud, omdat de zin ervan niet anders aan de stamleden te verklaren valt. De onuitsprekelijke god van het Oude testament is "jaloers":

  Click to read more ...


  Tuesday
  03Feb

  Een beschaving die zichzelf verzorgt 9201 [NL]

  Wat ik gisteren allemaal schreef over haatzaaiers en hun rol bij het fataal activeren van angst en haat, dat heb ik natuurlijk van niemand vreemd. Ik las een reactie van Anne-Ruth Wertheim op de fatale combinatie van autoritatieve "woorden" en het massale "doen". Schijnbaar onverbonden. Maar in werkelijkheid kan het één niet zonder het ander.

  Daarvoor gaan we het eerst hebben over Cultuur

  De filosofie en de religie zijn uitingen van "cultuur". Een woord dat afstamt van "colere", Latijn voor het verbouwen van gewassen. Eerst zaaien, dan wieden, vervolgens oogsten.

  Het gaat over de disciplinering van (voedsel-) gewassen, die voordien in het wild geplukt en verzameld werden. Dat proces is iets wat uitstijgt boven het dierlijke en instinctmatige. Het vormt een basis voor beschaving: collectieve rituelen en afspraken, die maken, dat we met mes en vork eten, netjes onze beurt afwachten aan tafel, handel drijven in plaats van goederen te komen roven, geen slaven meer houden, maar ze alleen maar uitbuiten via het marktmechanisme, enzovoort.

  Click to read more ...


  Sunday
  01Feb

  Zonder haat-ZAAIERS geen haat-MOORDENAARS [NL]

  Zogenaamd grappige waarschuwing tegen terroristische moslims -

  Er is meer reden dan ooit om tegen haatzaaiers op te treden. De meesten zien zichzelf weliswaar oprecht als kunstenaar, humorist, anarcho-kapitalist of nieuwe Voltaire - hun functie is, gewild of ongewild, altijd aanwezige angsten te mobiliseren in een fatale richting. Ze zijn daar zelf verantwoordelijk voor, dienen zich dan ook in open debat te verantwoorden en, als dat allemaal niet helpt, moet de rechter eraan te pas komen.

  Waarom vind ik dat? - Betoog hieronder.

  Er is alledaagse haat en angst jegens anderen. Die bestaat. Is altijd aanwezig. Niet omdat de mens van nature "slecht" zou zijn. Maar omdat de mens een angstig wezen is, dat sinds een evolutionair gezien nog maar heel korte tijd onderweg is naar een situatie waarin individuele- en groeps-instincten worden gecontroleerd door beschaving en inzicht. (Pessimistisch daarover is: Sigmund Freud, 1930 Civilisation and Its discontents, en moderner: Saskia Sassen's "Territory-Authority-Rights").

  Click to read more ...