Dzisiaj jest
Środa, 18 lutego
Konstancji, Krystiana, Sylwany
Dodaj do ulubionych
English version
Białystok - strona główna Białystok na dzi?i na jutro

  Informacja turystyczna
  Szlakami zabytków
  Turystyka rowerowa
  Białostockie parki
  Szlaki turystyczne
  Biura podróży
  Baza noclegowa
  Pliki do pobraniaBiałostockie parki

 

           Białystok może si?pochwali?8 miejskimi parkami - Park Branickich, Park Planty, Park Poniatowskiego, Park Zwierzyniec, Park Dojlidy, Park Centralny, Park im. Dziekońskiej, Park Antoniuk. Ogółem zajmuj?one powierzchni?ponad 80 ha. Najczęściej odwiedzanymi parkami s?Park Branickich i Park Planty. S?to doskonałe miejsca do spacerów i wypoczynku. Poza tym stanowi?naturalne miejsca do różnego rodzaju imprez, koncertów czy wystaw.

Park Branickich jest jednym z najcenniejszych ogrodów barokowych w Polsce.  Urządzony w stylu francuskim, zdobiły go bukszpanowe partery, strzyżone grabowe szpalery, rzeźby, altany, kanały, kaskady i fontanny. Od 1997 roku na podstawie bogatego zbioru ikonografii, starych map Białegostoku, spisu inwentarza dokonanego po śmierci Jana Klemensa Branickiego i przeprowadzonych prac archeologicznych, odtwarzana jest  pierwotna kompozycja i wystrój ogrodu.

 

 

 

 

Park Planty jest obiektem zabytkowym znajdującym si?w sąsiedztwie Parku Branickich. Powsta?on w latach 1930-1938 według projektu Stanisława Gralla. Modernistyczn?kompozycj?podkreśla szeroki prospekt osi głównej. We wschodniej części znajduje si?różanka - rozplanowana na 4 poziomach. Na najniższym poziomie wybudowano prostokątny basen, przy którym po II wojnie światowej postawiono rzeźb?Praczek, dłuta S. Horno - Popławskiego. Atrakcj?Parku jest fontanna - wyposażona w liczne kolorowe reflektory. W dni świąteczne i weekendy odbywaj?si?tam iluminacje świetlne, które przyciągaj?mieszkańców i turystów.

 

 

 

Elementem łączącym powyższe parki jest Pies Kawelin - stojąca w Parku Planty rzeźba dłuta Małgorzaty Niedzielko. Obecna rzeźba (wykonana w 2005 roku) jest wiern?kopi?przedwojennego Kawelina, który sta?przy ogrodzeniu Pałacu Branickich - naprzeciwko Kościoła Farnego. Stworzy?j?w 1936 roku białostocki artysta, Piotr Sawicki. W 1944 roku pomnik psa zaginął. Istniej?dwie wersje pochodzenia imienia psa. Pierwsza głosi, że zosta?on ochrzczony od nazwiska (Kawielin) przedwojennego stróża białostockiego hotelu Ritz. Druga (bardziej prawdopodobna), zakłada pochodzenie imienia psa od nazwiska (Kawelin) carskiego generała osiadłego na Białostocczyźnie.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat białostockich parków i rezerwatów  tutaj

 


Drukuj drukuj

Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, tel. (085) 869-60-00, fax (085) 869-62-65, prezydent@um.bialystok.pl

Copyright © Urząd Miejski w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Redakcja Napisz do nas