ekolamp
Přihlášení do inf. systému

English

Výrobci a dovozci

Výrobcem je podle znění Zákona o odpadech fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje (včetně použití prostředků komunikace na dálku):

  1. pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo
  2. prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, nebo
  3. v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do České republiky, nebo tato elektrozařízení uvádí v České republice na trh

Zjednodušeně lze říci, že pojem výrobce zahrnuje jak výrobce, tak i dovozce osvětlovacích zařízení, kteří jako první tyto výrobky prodávají na území České republiky.

Seznam výrobců elektrozařízení

Přehled kolektivních systémů