domů Email
Aktuality Škola Jídelna Družina Ekoškola Historie Galerie Kontakt     Sir Nicholas Winton

• Narodil se 19. května 1909 v Londýně. Po studiích pracoval jako burzovní úředník.
• Roku 1939 se mu podařilo zorganizovat transporty dětí ohrožených válkou do rodin ve Velké Británii. Zachránil tak 669 převážně židovských dětí z našeho území.
• Během II. Světové války sloužil v Britském královském letectvu.
• Po válce opět pracoval v bankovnictví. Mimo jiné vedl i továrnu na výrobu zmrzliny.
• Oženil se. Se svou ženou Grethe mají tři děti.
• O svém činu nikdy nemluvil. Dokumenty o transportech objevila jeho žena při úklidu půdy až v roce 1988.      Předala je historičce Maxwelové, která zorganizovala setkání N. Wintona s „jeho dětmi“ ve studiu BBC.
• Dostal Řád britského impéria a v roce 2003 byl povýšen královnou Alžbětou II. Do šlechtického stavu.
• V roce 2007 byla po něm pojmenována planetka, objevená na hvězdárně Kleť.
• V Česku byl v roce 1998 vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka a v roce 2007 obdržel nejvyšší vyznamenání MNO, jímž je záslužný kříž obrany prvního stupně.


     a Základní škola Kunžak

     Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme se zamýšleli také nad posílením vlivu osobnostně sociální výchovy na naše žáky. I přestože již řadu let organizujeme různé charitativní akce jako např. Květinový den, adopce na dálku, Červená stužka, Chrpa a další, tak si myslíme, že v současném materializovaném světě našim dětem chybí pozitivní příklad obyčejné lidské solidarity, nesobeckého chování, nezištné lásky a empatie. V té době nám přišla velmi vhod nabídka agentury AZT na výchovný program Loterie života. Součástí programu bylo i promítání filmu pana Mateje Mináče Síla lidskosti. S odstupem času dvou let můžeme konstatovat, že příběh filmu naše žáky velmi zaujal. Ještě dnes o něm dokáží se zaujetím hovořit. Právě na naší škole vznikl při besedě o filmu nápad, aby Siru Nicholasi Wintonovi byla udělena Nobelova cena míru. Proto jsme se velice rádi spolupodíleli na organizaci podpisové akce za jeho nominaci, kterou si vzala na starost žákovská rada školy. Podpisy získali žáci nejen mezi spolužáky, ale také mezi občany naší obce, kterým často museli příběh pana Wintona vyprávět.
     Přejeme si, aby naše škola nesla jméno Sira Nicholase Wintona nejen proto, že u nás začala diskuse o jeho nominaci na udělení Nobelovy ceny míru. Chceme, aby se na jeho čin nikdy nezapomnělo, chceme předávat našim žákům příklad jeho lidskosti, neokázalého hrdinství a lásky k lidem.
     9. října 2007 zástupci našich žáků požádali na třítisícovém shromáždění českých studentů v kongresovém centru v Praze pan Wintona o souhlas s přejmenováním naší školy. Ten svým podpisem potvrdil, že se naše škola může jmenovat: Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak.