OSNOVNA ŠKOLA "MILETA PROTIĆ" - TOVARIŠEVO

 

Mesto: Tovariševo

Opština : Bačka Palanka

 

Adresa: 21424 Tovariševo

Telefon: 021-758 - 006,  021-758 - 584

Telefaks: 021-758 - 006

E-mail: osprotic@nspoint.net

Web : -

 

    Prvi pisani trag pronašli smo u monografiji dr Žigmonda Ormoša, gde stoji da osnovna škola u Tovariševu postoji od 1753. godine, kao i da je Srpska škola za devojke osnovana 1856. godine, a da je Rimokatolička škola sagrađena 1853. godine. Broj učenika u školi je rastao, 1919/ 20. godine 370 učenika,1939/ 40. godine 510 učenika, a posle kolonizacije 1945. do oko 700 učenika. Školske 2006/07. godine upisano je svega 240 učenika, a po prvi put u istoriji škole upisano je samo jedno odeljenje prvog razreda.

    Današnja školska zgrada građena je 1946. godine, a sprat se dograđivao 1957. godine. Nova zgrada Predškolske ustanove i bibloteke otvorena je 1991. godine, a sporske hale 1996. godine. Poslednjih godina se uređuju sportski tereni i školsko dvorište, dok je  obnovljena stolarija kao i krov škole uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu.

    Škola je dobila ime po pilotu-majoru Mileti Protiću, rođenom u Tovariševu 21. juna 1913. godine. Borio se za vreme rata u R. A. F.  (Engleskom kraljevskom vazduhoplovstvu) da bi pri formiranju Prve lovačke eskadrile NOV Jugoslavije postao njen prvi komandir. Poginuo je hrabro na svom 66-om borbenom letu pred sam kraj rata, 19. decembra 1944. godine.

 

DIREKTOR

 

Ime i prezime: Dušan Jovanov

Telefon: 021 – 758 - 584

E-mail: osprotic@nspoint.net  

 

 

 

 

Biografija:

    Rođen u Tovariševu 1. 10. 1957. godine. Osnovnu školu završio u rodnom mestu, srednju u Bačkoj Palanci, a Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu. Radio u OŠ “A.Šantić“ u Gajdobri i SŠC „9. maj“ u Bačkoj Palanci a od 2001. godine je direktor u osnovnoj školi u Tovariševu. Diplomirani je profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani trener odbojke. Živi u Tovariševu, oženjen je i ima dvoje dece.

 

ŠKOLSKI ODBOR:

 

Predsednik školskog odbora: Vladanka Grigorova

Telefon: 063 19 77 607

E-mail: /

 

Ostali članovi školskog odbora: Bugarski Ljubica, Komatina Miloš, Milić Darina, Borovnica Ranko, Jovanović Radovan, Ranisavljev Spomenka, Stojačić Ljiljana i  Bugarski Željka.

 

Jezička struktura:

Nastavni jezici: srpski jezik

 

Materinji jezik sa elementima nacionalne kulture:  Romski jezik sa elementima    nacionalne kulture

 

Strani jezici: Engleski jezik

OSTALI PODACI O ŠKOLI

 

Škole u zemlji sa kojima sarađuje:

§           „Žarko Zrenjanin“ Obrovac

§         SŠC  „9 maj“ Bačka Palanka

§         OŠ “ Vuk Karadžić“ B.Palanka

§         OŠ “ Vuk Karadžić“ Bač

Škole u inostranstvu sa kojima sarađuje: -

Programi i projekti u toku: Radi se na asfaltiranju sportskih terena, osvetljenju školskog dvorišta i zameni elektroinstalacije u zgradi škole. Škola je dobila romskog asistenta koji će pomagati u uključivanju romske populacije u obrazovni sistem.

 

  

Specifičnosti:

    U školi je oko 25 % dece romske nacionalnosti koji dolaze sa margina egzistencije iz apsolutno nepodsticajnih uslova i bez ikakvog obrazovanja. Upravo zbog ove grupe dece u školi je uveden među prvima u Srbiji romski jezik sa elementima nacionalne kulture. Ove godine naša  škola je dobila romskog asistenta kako bi se olakšao rad sa decom romske populacuje i više njih uključilo u predškolsko i osnovno školsko obrazovanje i vaspitanje.

    Selo je osiromašeno i uglavnom ga obrazovani napuštaju, a nekada je vazilo za jedno od  najrazvijenijih u ovom delu Bačke, tako da škola ima problema koje uspešno savladava zahvaljujući uglavnom velikom entuzijazmu zaposlenih. I pored svih ovih teškoća učenici ove škole su osvajali medalje i na republičkim takmičenjima.