Новости  
О нас  
Услуги  
Тарифы
 Индексы     узлов     почтовой    связи    и    отделений   почтовой   связи    по    Республике    Каракалпакстан     индекс : 23ХХХХ
Почта Узбекистана  
Нормативная база

Узел cвязи

П/н

Отделение почтовой связи

Индексы

cтарые

новые

 1 г.Нукус     ин:2301ХХ

1

Нукус  

742000

230100

2

Нукус - 1

742001

230101

3

Нукус - 2

742002

230102

4

Нукус - 3

742003

230103

5

Нукус - 5

742005

230105

6

Нукус - 6

742006

230106

7

Нукус - 8

742008

230108

8

Нукус - 9

742009

230109

9

Нукус - 12

742012

230112

10

Нукус - 13

742013

230113

11

Нукус - 15

742015

230115

12

Нукус - 18

742018

230118

13

Бестобе   

742022

230119

14

Каратау   

742901

230120

15

Кирпичный 

742904

230121

16

Пристань 

743903

230122

2  Беруний ин:2302ХХ

1

Беруний УПС

743600

230200

2

Беруний  - 1

743600

230201

3

Беруний  - 2

743600

230202

4

Беруний  - 3

743600

230203

5

Беруний  - 4

743600

230204

6

Азад

743603

230205

7

Алтынсай

743618

230206

8

Бийбазар

743617

230207

9

Ешлик

743619

230208

10

Куккуз

743615

230209

11

Куралпа

743604

230210

12

Кызылкала

743605

230211

13

Навои

743614

230212

14

Найман

743616

230213

15

Саратау

743606

230214

16

Саркоп

743612

230215

17

Таллык

743621

230216

18

Тинчлик

743601

230217

19

Улугбек

743611

230218

20

Чарвадар

743620

230219

21

Шаббоз

743610

230220

22

Шимом

743602

230221

 3 Канлыкол ин:2303ХХ

1

Канлыкол УПС

743817

230300

2

Канлыкол - 1

743815

230301

3

Алтынкол

740810

230302

4

Бескопир

743814

230303

5

Жанакала

738000

230304

6

Когам

743829

230305

7

Косжап

743134

230306

 4  Караозек ин:2304ХХ

1

Караозек УПС

743410

230400

2

Караозек с/з

743414

230401

3

Акполат

743215

230402

4

Алгабас

743411

230403

5

Карабуга

743412

230404

6

Каракол

743413

230405

7

Каршыгалы

743415

230406

8

Койбак

743416

230407

9

Маденият

743420

230408

 5 Кегейли      ин:2305ХХ

1

Кегейли УПС

743200

230500

2

Актуба

743202

230501

3

Аспантай

743331

230502

4

Д.Турганбаева

743214

230503

5

Даруазакум

743213

230504

6

Даутерек

743204

230505

7

Еркин - дарья

743334

230506

8

Жанабазар

743201

230507

9

Жузимбаг

743218

230508

10

Жылуан - жап

743203

230509

11

Казанкеткен

743330

230510

12

Кокшиель

743335

230511

13

Халкабад

743212

230512

 6.Кунград    ин:2306ХХ

1

Кунград УПС

743810

230600

2

Кунград

743820

230601

3

Авангард

743832

230602

4

Ажинияз

743836

230603

5

Алтынколь

743810

230604

6

Дружба

743814

230605

7

Еркин

743824

230606

8

Жана - талаб

743811

230607

9

Жаслык 

743831

230608

10

Каракалпакия

743833

230609

11

Кок - дарья

743822

230610

12

Кокли - коль

743827

230611

13

Корс - жап

743813

230612

14

Кызыл жар

743812

230613

15

Кырк - кыз

743843

230614

16

Орнек

743821

230615

17

Раушан

743825

230616

18

Устьюрт

743826

230617

19

Хорезм

743828

230618

 7 Мангит       ин:2307ХХ

1

Мангит УПС

743000

230700

2

Мангит - 1

743000

230701

3

Мангит с/з

743015

230702

4

Бештам

743008

230703

5

Дурман

743018

230704

6

Дустлик

743010

230705

7

Жумыртау

743007

230706

8

Зарбдар

743004

230707

9

Кангли

743013

230708

10

Кипчак

743012

230709

11

Китай

743005

230710

12

Куйик - купир

743003

230711

13

Кылычбай

743017

230712

14

Назархан

743225

230713

15

Толкин

743011

230714

16

Узбекистан

743016

230715

17

Халимбек

743009

230716

18

Хорезм

743006

230717

19

Чайкуль

743014

230718

20

Чарбаг

743001

230719

8 Муйнак    ин:2308ХХ

1

Муйнак УПС

743500

230800

2

Арал

743507

230802

3

Балыккомбинат

743502

230803

4

Казахдарья

743511

230804

5

Кара - жар

743512

230805

6

Порлытау

743509

230806

7

Учсай

743504

230807

8

Шагырлык

743506

230808

9

Шеге

743508

230809

 9 Акмангит  ин:2309ХХ

1

Акмангит УПС

743220

230900

2

Актерек

743906

230901

3

Арбашы

743226

230902

4

Каттыагар

743904

230903

5

Кердер

743223

230904

6

Крантау

743243

230905

7

Кутанколь

743221

230906

8

Тахырколь

743210

230907

9

Узынколь

743328

230908

10

Шоркол

743905

230909

11

Шортанбай

743222

230910

 10Тахиаташ  ин:2310ХХ

1

Тахиаташ УПС

743121

231000

2

Тахиаташ - 1

743121

231001

3

Тахиаташ - 2

743122

231002

4

Тахиаташ - 3

743123

231003

5

Тахиаташ - 4

743124

231004

6

Тахиаташ - 5

743125

231005

7

Тахиаташ - 6

743126

231006

8

Тахиаташ - 7

743127

231007

11Тахтакупыр ин:2311ХХ

1

Тахтакупыр УПС

743400

231100

2

Атарал

743416

231101

3

Бельтау

743407

231102

4

Жана - дарья

743408

231103

5

Жарыксай

743405

231104

6

Каратерен

743402

231105

7

Маржанколь

743406

231106

8

Мулик

743402

231107

9

Сарыалтын

743403

231108

10

Узбекистан

743404

231109

11

Шагырколь

743409

231110

 12 Турткуль  ин:2312ХХ

1

Турткуль УПС

743700

231200

2

Турткуль - 1

743700

231201

3

Турткуль - 2

743700

231202

4

Турткуль - 3 

743700

231203

5

Турткуль - 4

743700

231204

6

Акбашлы

743724

231205

7

Аккамыш

743724

231206

8

Актам

743716

231207

9

Атауба

743725

231208

10

Джамбаскала

743726

231209

11

Жайхун

743720

231210

12

Кальтаминар

743715

221311

13

Кукча

743727

231212

14

Кумбаскан

743731

231213

15

Номуна

743702

231214

16

Пахтаабад

743729

231215

17

Пахтачи

743714

231216

18

Уллубаг

743701

231217

19

Чибикли

743722

231218

20

Шурахан 

743721

231219

21

Янги - аул

743732

231220

 13 Ходжейли ин:2313ХХ

1

Ходжейли УПС

743100

231300

2

Ходжейли - 1

743100

231301

3

Ходжейли - 5

743100

231305

4

Аму - дарья

743114

231306

5

Ахунбабаев

743111

231307

6

Водник

743102

231308

7

Карабайлы

743133

231309

8

Кулаб

743112

231310

9

Кумжыккын

743100

231311

10

Найман

743121

231312

11

Найманколь

743101

231313

12

Сарайкуль

743104

231314

13

Саричункул

743110

231315

14

Ташкент

743132

231316

15

Туба

743103

231317

16

Хамза

743105

231318

17

Хатеп

743113

231319

 14.Чимбай      ин:2314ХХ

1

Чимбай УПС

743300

231400

2

Чимбай - 1

743300

231401

3

Чимбай - 4

743300

231404

4

Чимбай с/з

743301

231405

5

Абад - жап

743302

231406

6

Жамбас - жап

743310

231407

7

Жана - жап

743305

231408

8

Камыс - арык

743304

231409

9

Кенес

743315

231410

10

Кок - коль

743311

231411

11

Костерек

743317

231412

12

Кызыл - озек

743306

231413

13

Ларбугет

743303

231414

14

Май - жап

743312

231415

15

Племсовхоз

743332

231416

16

Тазажол

743313

231417

 15 Шоманай      ин:2315ХХ

1

Шоманай УПС

743131

231500

2

Шоманай с/з

743131

231501

3

Ак - жап

743139

231502

4

Алимжап

743136

231503

5

Ахунбабаев

743138

231504

6

Бегжап

743135

231505

7

Кетенлер

743136

231506

8

Майлы - озек

743140

231507

9

Таженой

743137

231508

10

Тенглик

743137

231509

 16 Элликкала  ин:2316ХХ

1

Бустан  УПС

743607

231600

2

Бустан - 1

743718

231601

3

Акчакуль

743607

231602

4

Амирабад

743711

231603

5

Аязкала

743705

231604

6

Багяп

743719

231605

7

Гулистан

743705

231606

8

Гульдурсин

743709

231607

9

Думанкала

743704

231608

10

Дустлик

743713

231609

11

Килчинак

743617

231610

12

Кызылкум

743720

231611

13

Кырккыз

743704

231612

14

Маданият

743708

231613

15

Махтумкули

743718

231614

16

Навои

743703

231615

17

Сарабий

743712

231616

18

Сахтиян

743706

231617

19

Тупраккала

743703

231618

20

Шарк - юлдузи

743704

231619

21

Элликкала

743701

231620

Поиск почтовых отправлений EMS
Поиск входящих международных посылок
Интернет магазин
Почтовые индексы  
Марки Узбекистана
Реклама и объявления
| ГЛАВНАЯ | КАРТА САЙТА | НАПИСАТЬ ПИСЬМО |
рус / o`zb / eng