Манастир Светих Арханђела
Monastery of Holy Archangels
Das Kloster der Hl. Erzengel

* * *

Садржај / CONTENTS

 

Увод – Војислав С. Јовановић/
Introduction - Vojislav S. Jovanovic/
Einfuhrung - Vojislav S. Jovanovic

 

Михаило Милинковић, Нова археолошка истраживања комплекса светих Арханђела код Призрена/
Mihailo Milinkovic - Neue archaologische Forschungen des Komplexes Hl. Erzengel bei Prizren

 

Илустративни прилози/
Illustrative suplements/

Illustrative Beitrage

 

Линкови/
Links

THIS SITE IS STILL UNDER CONSTRUCTION
DIESE SEITE IST NOCH UNTER BEARBEITUNG

Презентацију су израдили др Михаило Милинковић, доцент на Филозофском факултету и студенти археологије Немања Мрђић и Вељко Џикићez.
Presentation was created by dr Mihailo Milinkovic, Faculty of Philosophy Belgrade and students of archaeology Nemanja Mrdjic and Veljko Dzikic

* * *