Nebojša Bradić, ministar kulture

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

Nebojša Bradić rođen je u Trsteniku 1956. godine. Diplomirao je režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Borjane Prodanović. Poslediplomske studije je pohađao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 1981. do 1996. radio je kao reditelj, umetnički direktor i upravnik Kruševačkog pozorišta. Došao je u Beograd 1996. da bi preuzeo vođenje Ateljea 212. Bio je upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu do 1999. godine, a od decembra 2000. je upravnik i umetnički direktor Beogradskog dramskog pozorišta.

Režirao je više od 70 predstava, sa posebnim akcentom na savremenu domaću literaturu i dramatizaciju (“Prokleta avlija”, “Derviš i smrt”, “Zlatno runo”, “Koreni”, “Tvrđava”). Režirao je opere i mjuzikle, od kojih je “Les Misérables” u Madlenijanumu ostvario veliki uspeh na festivalima BEMUS i NOMUS. Osnivač je Beogradskog festivala igre. Profesor je glume na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Predstave Nebojše Bradića igrane su u pozorištima bivših jugoslovenskih republika, Italiji, Austriji, Mađarskoj, Engleskoj, SAD, Češkoj, Švajcarskoj, Ukrajini, Rusiji, Grčkoj, Albaniji, Turskoj, itd.

Dobitnik je više najznačajnijih domaćih pozorišnih nagrada – devet nagrada za najbolju režiju na Pozorišnim susretima “Joakim Vujić” i prvi je dobitnik nagrade “Nikola Peca Petrović”, za najboljeg pozorišnog menadžera. Nagrađen je Sterijinim nagradama za najbolju savremenu scensku adaptaciju, dramatizaciju i režiju. Dobitnik je nagrade “Zlatni vitez” za režiju na istoimenom festivalu u Moskvi.

Bavi se teatrologijom i esejistikom. Objavio je knjigu dramatizacija “Prokleta avlija” i “Derviš i smrt”. Član je umetničkih udruženja i stručnih tela više kulturnih institucija i manifestacija.

Član je stalnog sastava Glavnog odbora G17 PLUS.

Živi u Beogradu.

IMOVINSKA KARTA

• Podaci o visini neto prihoda od vršenja javne funkcije: 110.000 dinara (plata ministra)

• Podaci o izvoru i visini drugih neto prihoda: 45.000 dinara (plata profesora glume na Akademiji lepih umetnosti)

• Podaci o depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijama, u zemlji i inostranstvu: 65.000 evra

• Podaci o svim nepokretnim stvarima u zemlji i inostranstvu nad kojima imate svojinsko pravo: stan u Beogradu od 77m2; kuća u Kruševcu od 70m2

• Podaci o svim pokretnim stvarima koje podležu registraciji kod državnih organa nad kojima imate svojinsko pravo: Fiat Grande Punto, godina proizvodnje - 2006.

• Podaci o akcijama i udelima u pravnom licu i drugim hartijama od vrednosti: ne poseduje

• Podaci o pravima po osnovu autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualne svojine: 100.000 dinara (autorska prava)

• Podaci o pravu korišćenja stana za službene potrebe: ne koristi
 

WWW.G17PLUS.RS

2001 - 2009 | G17 PLUS. Sva prava zadržana.
Trg Republike 5, 11000 Beograd, tel: 011 3210355, fax: 011 3284054, mail: office@g17plus.rs