Tekstversie

Welkom op de website van Hoog Buurlo. Misschien wel het kleinste gehucht van Nederland; twee voormalig boerderijtjes, twee schaapskooien, 3 bewoners en ruim honderd schapen. In Hoog Buurlo zijn alle sporen van de cultuur van het heidelandschap nog zichtbaar. Deze website informeert u over de achtergronden van dit bijzondere stukje Nederland. In de zoektocht naar de geschiedenis van dit gebied is al veel informatie boven water gekomen. In de toekomst hopen we, eventueel met behulp van u, het beeld nog beter zichtbaar te krijgen.

Actueel:

Nieuwe schaapskooi in gebruik!
Op 12 januari is de nieuwe schaapskooi in Hoog Buurlo in gebruik genomen. Een historisch moment! De kudde werd van het oude onderkomen op de heide naar de nieuwe schaapskooi in het 'centrum' van Hoog Buurlo gebracht. Daar is de kudde dan ook vanaf de 12e te zien. foto's

Veluwe, 200 plekken die je echt gezien moet hebben
De Veluwe is ongekend veelzijdig. Flora en Fauna kennen er een weelde aan verschijningsvormen, maar ook de cultuur en geschiedenis blijven verrassen. In het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland zou je bijna verdwalen in de mogelijkheden. Deze gids zet de schijnwerper op 200 bijzondere plekken op de Veluwe. Het is zowel een reisgids, een geschiedenisboek, als een overzicht van feiten, praktische informatie en onverwachte weetjes. Bestel

FOTO'S VAN DE LANDSCHAPPELIJKE RECONSTRUCTIE IN HOOG BUURLO
Het is niet mogelijk om bij elke landschappelijke verandering of bij elke mijlpaal van de nieuwbouw van de schaapskooi aanwezig te zijn. Heeft u echter foto's die weer iets meer laten zien en ze mogen op deze site staan, laat het dan weten! Zo kunnen we allemaal een beetje op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. U kunt uw foto('s) sturen naar info@hoog-buurlo.nl Hartelijk dank alvast.
Nieuwe foto's 18-12-2008

Parels van Staatsbosbeheer
Op 17 juni heeft minister Verburg het eerste exemplaar ontvangen van de Capitool Natuurgids 'Parels van Staatsbosbeheer'. De overhandiging vond plaats in Hoog Buurlo. In de gids worden 60 cultuurhistorische landschapsparels van Staatsbosbeheer beschreven. Ook Hoog Buurlo ontbreekt niet! 'Het bewaren van de cultuurhistorie is een belangrijke taak van Staatsbosbeheer. In deze gezaghebbende Capitoolgids is een zorgvuldige selectie van natuurgebieden met sporen uit het verleden samengebracht'.'
foto's

Sloop van de Schaapskooi
Op 9 juni 2008 is de 1e schaapskooi in Hoog Buurlo gesloopt. De kooi, uit de jaren zestig, was niet meer veilig genoeg voor de schaapskudde en herder, waardoor de kudde al enkele jaren in een bijgebouw van Radio Kootwijk verbleef. In Hoog Buurlo zal een nieuwe schaapskooi gebouwd worden, zodat de kudde weer kan terugkeren. De verwachting is dat eind 2008 de nieuwe kooi in gebruik zal worden genomen. foto's

Koos Vos ontvangt Koninklijke onderscheiding
Op 25 april heeft Koos de Bondt-Vos een koninklijke onderscheiding ontvangen op het gemeentehuis in Barneveld. De motivatie voor deze aanvraag lag in haar grote inzet voor het behoud van een bijzonder natuurgebied in de omgeving van Zwartebroek. In dit gebied met een aantal bijzondere blauwgraslandvegetaties kwamen o.a. een aantal orchideeënsoorten voor, die door haar inzet behouden zijn gebleven. Daarnaast heeft zij een aantal jaren met haar schaapskudde enkele terreinen van Staatsbosbeheer op de Veluwe beweid. Haar tijd in Hoog Buurlo is daar natuurlijk de bekendste van! foto's

Excursie Hoog Buurlo
Op vrijdagmiddag 7 maart en zaterdagmorgen 12 april vonden er weer excursies plaats in Hoog Buurlo. De belangstellenden kregen onderweg uitleg over de kleine en grote landschapselementen die samen het historisch verhaal vertellen van Hoog Buurlo. De wandeling voerde ook langs Radio Kootwijk. De website van het IVN Apeldoorn geeft een korte impressie weer. Algemene informatie over de excursies op Hoog Buurlo.

Reconstructie Historisch Landschap Hoog Buurlo van start
De landschappelijke ingrepen in Hoog Buurlo zullen niemand ontgaan zijn. Het kappen van beuken voor het herstel van de oude schapendriftheeft veel open ruimte opgeleverd in de kern van Hoog Buurlo. De nieuw te bouwen schaapskooi zal mede daardoor goed in het zicht komen en de schapendrift kan daarmee weer dagelijks gebruikt worden door de schaapskudde.

Op de plaats van de gesloopte houten schuur zal een nieuwe schuur gebouwd worden. Deze wordt zodanig geplaatst dat er meer privacy ontstaat voor de schaapherder en het 'plein' in de kern van Hoog Buurlo kan vergroot worden.

Klik hier voor de schetsontwerpen.

Folder Hoog Buurlo [1.665 KB]


Leesbaar landschap, cultuurhistorisch tijdschrift
Op dit moment is Cultuurland Advies een nieuw tijdschrift aan het ontwikkelen. De aandacht voor Landschap en Cultuurhistorie zal hierin centraal staan. Het tijdschrift zal zich in hoofdzaak richten op burgers die geinteresseerd zijn in de historie van het Nederlandse (stads)landschap. Heeft u vragen, tips voor de inhoud en/of ziet u mogelijkheden om dit blad samen met ons te ontwikkelen? Geef dit dan door via de website www.leesbaarlandschap.nl
Deze website biedt ruimte voor advertenties en nieuwsberichten die aansluiten bij het thema en karakter van de website. Wilt u adverteren en/of nieuwsberichten doorgeven, neem dan contact op met Jan-Olaf Tjabringa. Zie contact.