Uitslag verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 4 juni 2009

Inhoud pagina: Uitslag verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 4 juni 2009

Introductie

De opkomst bij de verkiezing voor het Europees Parlement was met 36,9% iets lager dan bij de
vorige verkiezing in 2004. Toen was de opkomst 39,26%. Van de 12.378.500 kiesgerechtigden
hebben donderdag 4 juni 4.573.743 personen hun stem uitgebracht. Hiervan waren 4.553.864
geldige, niet blanco, stemmen. Blanco stemden 10.013 personen en ongeldig 9.866.

Content

Totaal aantal stemmen en kiesdeler

Het totaal aantal geldige, niet zijnde blanco, stemmen bedraagt 4.553.864 stemmen. Er zijn 25 zetels te verdelen. De kiesdeler bedraagt dus 182.154 14/25 stemmen; de voorkeurdrempel is tenminste 10 % hiervan, dus 18.216 stemmen.

Aantal stemmen per partij

Op de verschillende partijen zijn in totaal de volgende aantallen stemmen uitgebracht

Lijstnr. Aanduiding

Aantal

Percentage

Percentage

 

stemmen

2009

2004

 

 

 

 

1.  CDA - Europese Volkspartij

913.233

20,1

24,43

2.  P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten

548.691

12

23,6

3.  VVD - Europese Liberaal-Democraten

518.643

11,4

13,2

4. GROENLINKS

404.020

8,9

7,39

5.  SP (Socialistische Partij)

323.269

7,1

6,97

6.  ChristenUnie-SGP

310.540

6,8

5,87

7.  Democraten 66 (D66)

515.422

11,3

4,25

8.  Newropeans

19.840

0,4

 

9.  Europa Voordelig! & Duurzaam

4.431

0,1

 

10. Solidara

7.533

0,2

   

11. Partij voor de Dieren

157.735

3,5

3,22

12. EUROPESE KLOKKENLUIDERSPARTIJ (EKP)

21.448

0,5

 

13. De Groenen

8.517

0,2

   

14. PVV (Partij voor de Vrijheid)

772.746

17

 

15. Liberaal Democratische Partij

10.757

0,2

 

16. Partij voor Europese Politiek (PEP)

2.427

0,1

 

17. Libertas

14.612

0,3

 

Aantal zetels per partij

Lijstnr. Aanduiding

2009

2004

 

 

 

1.  CDA - Europese Volkspartij

5

7

2.  P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten

3

7

3.  VVD - Europese Liberaal-Democraten

3

4

4.  GROENLINKS

3

2

5.  SP (Socialistische Partij)

2

2

6.  ChristenUnie-SGP

2

2

7.  Democraten 66 (D66)

3

1

8.  Newropeans

 

 

9.  Europa Voordelig! & Duurzaam

 

 

10. Solidara

 

 

11. Partij voor de Dieren

 

 

12. EUROPESE KLOKKENLUIDERSPARTIJ (EKP)

 

 

13. De Groenen

 

 

14. PVV (Partij voor de Vrijheid)

4

 

15. Liberaal Democratische Partij

 

 

16. Partij voor Europese Politiek (PEP)

 

 

17. Libertas

 

 

 

 

 

Totaal

25

27*


*De partij Europa Transparant haalde in 2004 twee zetels

Lijstencombinaties

Al deze drie lijstencombinaties worden in aanmerking genomen bij de zetelverdeling, omdat elk van de deelnemende partijen ook een zetel zou hebben behaald als er geen lijstencombinatie zou zijn aangegaan.

Er is ook berekend hoe de zetelverdeling zou zijn geweest als er in het geheel geen lijstencombinaties waren gevormd. In dat geval zou GROENLINKS één zetel minder (2 in plaats van 3) en de PVV één zetel meer (5 in plaats van 4) toegewezen hebben gekregen.

Er zijn drie lijstencombinaties gevormd.

 

Lijstencombinatie

Totaal aantal stemmen

CDA - Europese Volkspartij en ChristenUnie-SGP

1.223.773

P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten en GROENLINKS

952.711

VVD - Europese Liberaal-Democraten en Democraten 66 (D66)

1.034.065

Gekozen kandidaten

Op de lijsten van de 17 partijen die deelnamen aan de verkiezingen stonden in totaal 289 kandidaten: 96 vrouwen en 193 mannen. Er zijn 14 mannen en 11 vrouwen gekozen. Voor elke partij zijn eerst gekozen verklaard de kandidaten op wie een aantal voorkeurstemmen is uitgebracht dat ligt boven 10% van de kiesdeler, dus minimaal 18.216 stemmen.

Daarna zijn, voor zover door een partij behaalde zetels nog niet aan een kandidaat toegewezen waren, die zetels toegewezen aan kandidaten in de volgorde waarop ze op de lijst zijn vermeld.

Hieronder een overzicht van de kandidaten van de verschillende partijen die zijn gekozen. De namen van de kandidaten die de voorkeurdrempel hebben behaald zijn vet gedrukt.

Partij Lijst. Gekozen kandidaat Stemmen
nummer
CDA
Europese Volkspartij 1 van de Camp, W.G.J.M. (m) 579.775
25 Oomen-Ruijten, M.G.H.C. (v)  70.388
2 Wortmann-Kool, C.M. (v)  48.270
4 de Lange, E.M.R. (v) 43.406
5 van Nistelrooij, L.J.J. (m) 41.846
P.v.d.A.
Europese Sociaaldemocraten 1 Berman, M. (m) 372.060
2 Bozkurt, E. (v) 66.385
4 Merkies, J.A. (v) 18.553
VVD
Europese Liberaal-Democraten 1 van Baalen, J.C. (m) 367.796
2 Hennis-Plasschaert, J.A. (v) 52.184
3 Manders, A.J.M. (m) 34.973
GROENLINKS 1 Sargentini, J. (v) 321.744
2 Eickhout, B. (m) 13.782
3 Cornelissen, M. (v) 14.486
SP (Socialistische Partij) 1 de Jong, C.D. (m) 194.359
2 Liotard, K.T. (v) 32.426
ChristenUnie-SGP 1 van Dalen, P. (m) 209.947
2 Belder, B. (m) 53.450
Democraten 66 (D66) 1 in 't Veld, S.H. (v) 433.957
3 Schaake, M.R. (v) 18.662
2 Gerbrandij, G. M. (m) 18.107
PVV (Partij voor de Vrijheid) 1 Madlener, B. (m) 382.610
10 Wilders, G. (m) 334.846
2 Bontes, L. (m) 6.751
3 van der Stoep, D.T. (m) 5.650


Bij deze verkiezing hebben 24 personen de voorkeurdrempel overschreden van wie er 20 benoemd zijn. Er zijn vier personen die de voorkeurdrempel hebben gehaald maar niet benoemd worden omdat hun partij geen c.q. niet meer zetels heeft verkregen.
Bij lijst 1, CDA - Europese Volkspartij, kreeg kandidaat nummer 3, mevrouw Martens, 38.781 stemmen.
Bij lijst 5, de SP, is dat kandidaat nummer 3, mevrouw van Gemert. Zij kreeg 23.662 stemmen.
Bij lijst 11, de Partij voor de Dieren, zijn dat mevrouw Oerlemans, nummer 1 van de kandidatenlijst die 115.472 stemmen kreeg en mevrouw Thieme, nummer 15 van de kandidatenlijst, die 18.314 stemmen behaalde.

EP-verkiezing: restzetels en lijstencombinaties

Bij de verdeling van de zetels over de verschillende lijsten is eerst aan elke partij en aan de drie lijstencombinaties een aantal zetels toegewezen. Dat aantal zetels is gelijk aan het aantal malen dat de lijst of de combinatie de kiesdeler heeft gehaald. Bij de eerste toewijzing zijn 21 zogenaamde volle zetels verdeeld. Er waren dus nog 4 restzetel te verdelen. Deze zetels zijn volgens het systeem van de grootste gemiddelden verdeeld.

De restzetels zijn, in volgorde van toedeling, toegekend aan lijstencombinatie 1 (CDA - Europese Volkspartij en ChristenUnie-SGP), lijstencombinatie 3 (VVD - Europese Liberaal-Democraten) en Democraten 66 (D66), de SP (Socialistische Partij) en aan lijstencombinatie 2 (P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten en GROENLINKS).

Lijstencombinatie, lijst volle zetels restzetels totaal
Lijstencombinatie 1 (lijst 1 en lijst 6) 6 1 7
CDA - Europese Volkspartij 
en ChristenUnie-SGP
Lijstencombinatie 2 (lijst 2 en lijst 4) 5 1 6
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 
en GROENLINKS
Lijstencombinatie 3 (lijst 3 en lijst 7) 5 1 6
VVD - Europese Liberaal-Democraten 
en Democraten 66 (D66)
Lijst 5 SP (Socialistische Partij) 1 1 2
Lijst 14 PVV (Partij voor de Vrijheid) 4 4
Totaal 21 4 25


Voor de toewijzing van zetels binnen de lijstencombinaties is een vergelijkbaar systeem gevolgd. Eerst is door het totaal aantal stemmen dat door de combinatie is gehaald, te delen door het aantal behaalde zetels, de combinatiekiesdeler vastgesteld. Vervolgens zijn de volle zetels toegedeeld, waarna de restzetels binnen de lijstencombinatie op basis van het systeem van grootste overschotten zijn verdeeld. Bij elk van de lijstencombinaties betrof het steeds één restzetel.

Zetelverdeling binnen de lijstencombinaties  volle zetels restzetels totaal
Lijstencombinatie 1 (lijst 1 en lijst 6)
CDA - Europese Volkspartij 
en ChristenUnie-SGP
CDA - Europese Volkspartij 5 5
ChristenUnie-SGP 1 1 2
Lijstencombinatie 2 (lijst 2 en lijst 4)
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 
en GROENLINKS
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten  3 3
GROENLINKS 2 1 3
Lijstencombinatie 3 (lijst 3 en lijst 7)
VVD - Europese Liberaal-Democraten 
en Democraten 66 (D66)
VVD - Europese Liberaal-Democraten  3 3
Democraten 66 (D66)  2 1 3

 

De drie lijstencombinaties worden alle in aanmerking genomen bij de zetelverdeling, omdat elk van de deelnemende partijen ook een zetel zou hebben behaald als er geen lijstencombinatie zou zijn aangegaan.
Er is ook berekend hoe de zetelverdeling zou zijn geweest als er in het geheel geen lijstencombinaties waren gevormd. In dat geval zou GROENLINKS één zetel minder (2 in plaats van 3) en de PVV (Partij voor de Vrijheid) één zetel meer (5 in plaats van 4) toegewezen hebben gekregen.

Mogelijke 26e zetel

In de komende zittingsperiode van het Europees Parlement valt aan Nederland mogelijk een extra zetel toe. Dit gebeurt op grond van afspraken in Europees verband en indien het Verdrag van Lissabon in werking is getreden. De Staatssecretaris van BZK heeft te kennen gegeven dat deze zetel moet worden toegekend als ware het een extra restzetel. Ervan uitgaande dat dit gebeurt, valt deze 26e zetel toe aan de PVV (Partij voor de Vrijheid). Deze partij zou deze restzetel ook hebben gekregen, indien de uitslag na de verkiezing meteen op basis van 26 zetels zou zijn vastgesteld.

Aantallen kandidaten en man/vrouwverdeling
verkiezing Europees Parlement  4 juni 2009

Op de lijsten van de 17 partijen die deelgenomen hebben aan de verkiezingen stonden in totaal 289 kandidaten. Daarvan waren 96 vrouw. Dat is 33% van het totaal. Uiteindelijk zijn van de 25 kandidaten 11 vrouwen verkozen, 44% van het totaal.

 

Lijstnr. Aanduiding Aantal Waarvan Aantal Gekozen 
kandidaten vrouwen zetels vrouwen
1.  CDA - Europese Volkspartij 25 14 5 3
2.  P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 13 6 3 2
3.  VVD - Europese Liberaal-Democraten 30 7 3 1
4. GROENLINKS 19 8 3 2
5.  SP (Socialistische Partij) 30 12 2 1
6.  ChristenUnie-SGP 20 4 2 -
7.  Democraten 66 (D66) 30 11 3 2
8.  Newropeans 8 2
9.  Europa Voordelig! & Duurzaam 5 1
10. Solidara 25 6
11. Partij voor de Dieren 15 8
12. EUROPESE KLOKKENLUIDERSPARTIJ (EKP) 10 1
13. De Groenen 8 3
14. PVV (Partij voor de Vrijheid) 10 2 4 -
15. Liberaal Democratische Partij 11 3
16. Partij voor Europese Politiek (PEP) 6 2
17. Libertas 24 6

Totaal 289 96 25 11


EP-verkiezing: opkomstcijfers

De opkomst bij de verkiezing voor het Europees Parlement was met 36,9% iets lager dan bij devorige verkiezing in 2004. Toen was de opkomst 39,26%. Van de 12.378.500 kiesgerechtigden hebben donderdag 4 juni 4.573.743 personen hun stem uitgebracht. Hiervan waren 4.553.864 geldige, niet blanco, stemmen. Blanco stemden 10.013 personen en ongeldig 9.866.

Hoogste opkomst

Rozendaal 65,70%
Schiermonnikoog 58,20%
Bloemendaal 55,90%
Abcoude 54,90%
Haren 54,80%

Laagste opkomst

Spijkenisse 27,90%
Den Helder 27,50%
Reusel-De Mierden 27,40%
Reiderland 26,20%
Rucphen 22,30%


Nederlandse Antillen, Aruba en buitenland

Nederlanders die in het buitenland wonen en wilden deelnemen aan de EP-verkiezing in Nederland moesten zich eerst als kiezer registreren bij de gemeente Den Haag.

Nederlanders die in het buitenland wonen en die zich al als kiezer voor eerdere verkiezingen hadden geregistreerd zijn reeds opgenomen in het register "Kiezers buiten Nederland" van de gemeente Den Haag. Deze kiezers hebben vanaf eind december 2008 een registratieformulier rechtstreeks toegezonden gekregen.
Dit jaar kwam er een grote groep bij, namelijk Nederlanders die op de Nederlandse Antillen en Aruba wonen, en niet voorkwamen in dat register. Hun gegevens dienden dus nieuw in het register te worden ingevoerd.

Het aantal van de (geregistreerde) kiezers uit de Nederlandse Antillen en Aruba dat heeft gestemd bedraagt 77 %, voor de 'rest van de wereld' bedraagt dit getal 66 %.

de volledige uitslagen en uitslagen op gemeenteniveau kunt u hier bekijken.

Naar boven

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • -
  • +
Zoeken