Flashelement kan ikke vises.
Klikk her for å laste ned siste versjon av Flashplayer.
Det kreves også at javascript er på.
+

KORO

 • er en statsinstitusjon under Kultur- og kirkedepartementet
 • ble opprettet ved stortingsvedtak 30.11.1976 under navnet Utsmykkingsfondet for offentlige statsbygg og har vært virksomt siden 1977
 • skiftet i 2007 navn fra Utsmykkingsfondet for offentlige bygg til Kunst i offentlige rom (KORO)
 • fordeler årlig ca. 30 mill. kroner til kunst i offentlige miljøer. Sammen med egenandelen til kommuner og fylkeskommuner i prosjekter som får tilskudd fra KORO utgjør dette et budsjett på ca 50 mill. kroner i året til produksjon av kunst
 • hadde i 2007 hele 247 prosjekter i arbeid, herav 72 i statlige bygg, 10 i statlige leiebygg, 135 i kommunale bygg og 31 i uterom
 • hadde pr. 31.12.07 gjennomført ca. 720 utsmykkingsprosjekter i statlige bygg og institusjoner, noe som har resultert i circa 5785 kunstverk
 • har gitt tilskudd til kunst i ca. 600 fylkeskommunale og kommunale bygg siden 1992
 • har gitt tilskudd til 47 prosjekter i offentlige uterom siden 2001
 • har en administrasjon i Oslo med 13 fast ansatte i 2007 og ca. 150 kunstneriske konsulenter over hele landet i engasjement til enhver tid
 • har overordnet forvaltningsansvar for kunst fra egne prosjekter i statlig sammenheng
 • utgir egne publikasjoner, arrangerer seminarer, konferanser, kurs ol.
 • samarbeider aktivt med andre kunst- og kulturinstitusjoner over hele landet
 
 

KUNSTORDNINGER

STATLIGE BYGG
LEIEBYGG/ELDRE STATSBYGG
KOMMUNALE BYGG
UTEROM
 
 

STORE PROSJEKTER

KILDEN
STAVANGER NYE KONSERTHUS
 
 

AKTUELLE KONKURRANSER

STAVANGER KONSERTHUS
Åpen idekonkurranse
Frist: 20. august >>>

BYBANEN I BERGEN
Internasjonal prekvalifisering
Frist: 15. september>>>
 
 

Konsulentoppdrag

KORO har nå igangsatt utlysning av alle oppdrag for kunstkonsulenter via konsulentregisteret. Alle som er registrert i registeret får også tilsendt utlysningen på e-post. >>>

 
 

Siste publikasjoner

I desember 2008 utga KORO to nye publikasjoner, en om kunstsamlingen ved Teorifagbygget ved Universitetet i Tromsø, og en om Minnested over tsunamiofrene på Bygdøy >>