1388/3/16 18:30
بيانيه‌ي مرکز بررسي‌هاي دکترينال در پي بازداشت آقاي حسن عباسي


در پي بازداشت آقاي حسن عباسي در روز 16 خرداد 1388 مركز بررسي‌هاي دكترينال بيانه‌اي صادر نمود.
 
هوالحکيم
بيانيه‌ي مرکز بررسي‌هاي دکترينال در پي بازداشت آقاي حسن عباسي
جناب آقاي حسن عباسي رييس محترم مرکز بررسي‌هاي دکترينال به اتهام موارد ذيل از سوي شعبه 5 بازپرسي دادسراي نظامي احضار و بازداشت شدند.
در اين رابطه توجه به نکات ذيل ضرورت دارد:
1- مصاحبه‌ي ايشان تحت عنوان «چرا مي‌خواهند احمدي‌نژاد نباشد؟» در روزنامه‌ي وطن امروز به تاريخ 3 خرداد 1388.
2- سخنراني سوم خرداد 1388 در دانشکده‌ي فني دانشگاه تهران تحت عنوان «20 سال خامنه‌ايسم و جمهوري دهم» که به تبيين مهندسي سياسي پرداخته شد.
3- سخنراني روز دهم خرداد در تالار سيدالشهداء تهران با موضوع «مهندسي افکار عمومي». در اين سخنراني ضمن تبيين جريان «پوزيسيون و اپوزيسيون» به نوع نگاه اين دو گروه نسبت به سياست پرداخته شد. ايشان در قسمتي از بيانات‌شان که به طرح ديدگاه‌هاي علمي در حوزه‌ي تصميم‌سازي پرداخته شده مدل «مثلث ما نمي‌توانيم» تحت «مديريت جام زهر» تدقيق نمودند.
مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت بيانيه‌اي را در تاريخ 4 خرداد با مضمون «هشدار مرکز تحقيقات استراتژيک ...» با استفاده از ادبيات دور از نزاکت، تنويرکنندگان را « قابل پيگرد قانوني و قضايي» دانستند و به داغ و درفش تهديد نمودند.
مرکز بررسي‌هاي دکترينال نيز به عنوان مرکزي خصوصي که در سال‌هاي گذشته به تبيين طرح‌ريزي دکترينال همت داشته است، در بيانيه‌اي آقاي روحاني را به مناظره در زمينه‌ي مديريت ايشان بر پرونده‌ي هسته‌اي و سال‌ها رياست وي بر مرکز تحقيقات استراتژيک دعوت کرد.
کساني که داعيه‌ي «دانستن حق مردم است» را دارند و خود را مدافع آزادي بيان و آزادي انديشه مي‌دانند، تاب نياوردند، و ضمن بهره‌گيري از دستگاه‌هاي تحت نفوذ خود، ضمن احضار رييس محترم مرکز بررسي‌هاي دکترينال به دادسراي نظامي، تلاش نمودند تا صداي حق را از گلوهاي بيدار به خاموشي بکشانند.
آقاي حسن عباسي رييس محترم مرکز بررسي‌هاي دکترينال به همراه وکيل خود در روز شنبه 16 خرداد 88 در شعبه‌ي مزبور (علي‌رغم اين‌که ايشان بيش از يک دهه‌ي گذشته به عنوان شخصيتي علمي در حوزه‌ي نظريه‌پردازي و توليد علم همت گمارده‌اند) حضور يافتند.
متأسفانه آقاي ولي‌پور بازپرس شعبه‌ي مذبور رسيدگي به اتهام ايشان را تا ساعت 13 به طول کشانده و در نهايت ضمن بازداشت وي، ايشان را به محل نا معلومي انتقال دادند.
مرکز بررسي‌هاي دکترينال ضمن اعلام اين مطلب، نگراني خود را از سلامتي رييس محترم مرکز ابراز مي‌دارد و از مقامات قضايي تقاضا دارد نسبت به روشن‌شدن وضعيت ايشان اقدامات مناسب را مبذول دارند و پاسخي مناسب در اين راستا به افکار عمومي ارايه نمايند.
روابط عمومي مرکزبررسي‌هاي دکترينال
انديشکده‌ي يقين