Nyitólap / Munkatársak / Oktatók / Róna-Tas András

Róna-Tas András

professzor emeritus, akadémikus    
Születési hely és idő: Budapest, 1931. december 30.
Elérhetőség: 1123 Budapest, Csörsz u. 1.
Tel.: (+36-1) 3561-469
Fax: (+36-62) 544-319
E-mail: aronatas3@t-online.hu

Szakképzettségi adatok:

1955 orientalista-néprajz szakos múzeológus egyetemi oklevél
1957 egyetemi doktorátus, főszak tibeti, mellékszakok keleti filológia, általános néprajz. Social Terms in the List of Grants of the Tibetan Tun-huang Chronicle (Acta Orientalia 5 (1958), 249-270)
1964 a nyelvtudományok kandidátusa. Tibeto-Mongolica. The Tibetan Loanwords of Monguor and the Development of the Archaic Tibetan Dialects, London-The Hague-Paris 1968
1971 a nyelvtudományok doktora. Az altaji nyelvrokonság vizsgálatának alapjai. A nyelvrokonság elmélete és a csuvas-mongol nyelvviszony, Budapest 1971

Publikációs lista:

Letölthető pdf és odt formátumban a tanszéki szerverről

Szakmai életrajz:

1931. december 30-án született Budapesten
1955-ben a budapesti egyetemen muzeológus diplomát szerez orientalisztikából és néprajzból. Tanárai: Ligeti Lajos, Németh Gyula, Ortutay Gyula és Tálasi István
1955/56-ban az Akadémiai Kiadóban az Enciklopédia szerkesztője
1956-tól az MTA segédmunkatársa az ELTE Belső–Ázsiai Intézetében
1957/58-ban mongóliai expedición vesz részt
1958-ban megvédi tibetisztikai tárgyú egyetemi doktori disszertációját
1960-ban hamis politikai vádakkal elbocsájtják akadémiai állásából
1960-tól az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa
1961-től osztályvezetője
1964-ben megvédi tibeti és mongol nyelvészeti tárgyú kandidátusi disszertációját
1965 kutatóúton jár a csuvasoknál és a Volga vidékén
1968-tól az MTA tudományos munkatársa a JATE Finnugor Tanszékén
1971 a nyelvtudományok doktora. Disszertációja az altaji nyelvrokonság kérdéseit vizsgálta a csuvas-mongol nyelvviszony szempontjából
1971/72 vendégprofesszor a bonni egyetemen
1973 újabb kutatóút a Volga vidéken. A JATE címzetes egyetemi tanára
1974 egyetemi tanár, az Altajisztikai Tanszéki Csoport vezetője
1976-ban a helsinki Finnugor Társaság (Suomalais-Ugrilaisen Seura) levelező tagjává választják
1978-ban a török Nyelvtudományi Társaság (Türk Dil Kurumu) levelező tagjává választják
1979-tõl a JATE Egyetemi Tanács választott tagja
1981-tõl a JATE BTK Magyar Tanszékcsoportjának vezetője
1982 Az International Association for Tibetan Studies elnöke két ciklusban 1989-ig
1982/83 vendégprofesszor a bécsi egyetemen
1984-ben az ujjáalakult török tudományos társaság az Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu levelező tagja lesz
1984-től a JATE BTK Altajisztikai Tanszék vezetője
1985-ben megkapja a Kőrösi Csoma díjat
1985/6-ban vendégprofesszor a bonni egyetemen
1990-ben az Altajisztikai Tanszék mellett létesült Magyar Őstörténeti Kutatócsoport vezetője lesz. 1990. július 1-jétől megválik az Altajisztikai Tanszék vezetésétől
1990 májusában megválasztják a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, majd az MTA Orientalisztikai Bizottsága elnökévé
1990. november 8-án a JATE Egyetemi Tanácsa rektornak jelöli. December 16-án a köztársasági elnök kinevezi a JATE rektorává
1991-ben tagja lesz az Európai Rektori Konferencia Állandó Bizottságának (1992-ig), tagja a magyar Fulbright Bizottságnak (1996-ig), az Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért Kuratóriumának (1996-ig)
1992. március 15-e alkalmából Szent-Györgyi Albert díjat kap
1992. június 30-ig a JATE rektora
1992 júliusában megválasztják a Csuvas Nemzeti Akadémia tiszteleti tagjává
1992 novemberétől az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság elnöke
1993 májusától az MTA Felügyelõ Bizottságának kinevezett tagja (1995-ig)
1994 elejétől az Országos Akkreditációs Bizottság elnöke
1994 novemberében megválasztják a Societas Uralo-Altaica alelnökének
1995 májusában a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választják
1996 az MTA Elnöki Ismeretterjesztési Bizottságának tagjává nevezik ki (1999-ig)
Német Szövetségi Köztársaság Humboldt-díja
Az Acta Orientalia főszerkesztője (2004-ig)
1997 A Magyar Akkreditációs Bizottság újraválasztott elnöke (2000. december 31-ig)
1999 A Felsőoktatási Intézmények Minőségbiztosító Szerevezetei Nemzetközi Hálózata (INQAAHE) végrehajtó bizottságának (steering committee) tagja (2001-ig)
2000 A Societas Uralo-Altaica újjáválasztott alelnöke
2001 A Magyar Akkreditációs Bizottság tiszteletbeli elnöke (2004-ig)
A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szervezetek Európai Hálózata (ENQA) végrehajtó bizottságának (steering committee) tagja (2004-ig)
Az Indiana Egyetem Aranyérme (Indiana University Prize for Altaic Studies)
Klebelsberg Kunó díj
2002 A Szegedi Tudományegyetemen Professor Emeritus
A Szent István Akadémia rendes tagja
A Svéd Királyi Humán Tudományok Társasága (Uppsala) (Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala) külföldi tagja
2003 Pro Doctorandis-díj
A Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje (polgári tagozat)
2004 A Magyar Akkreditációs Bizottság általános alelnöke
A helsinki Finnugor Társaság (Suomalais-Ugrilainen Seura) tiszteleti tagja
2005 őszén vendégprofesszor az uppsalai egyetemen (SCASSS)
2006 Doctor Honoris Causa cím (Uppsala University)

Három felsőfokú nyelvvizsgája van: orosz, angol és német nyelvből.
Számos külföldi és magyar tudományos társaság, bizottság és szerkesztőség tagja.
Több mint 350 tudományos könyv, illetve cikk szerzője.

Felesége Dr. Veres Éva kandidátus, főorvos, nyugdíjas, 2000-ig a Heim Pál Gyermekkórház neurológiai osztályának vezetője. Fia Róna-Tas Ákos a kaliforniai egyetem, San Diego, szociológia tanszékén egyetemi tanár. Lánya Róna-Tas Ágnes belgyógyász-hematológus szakorvos az Állami Egészségügyi Központban.

.