Skattetryck i Sverige och internationellt

Danmark och Sverige har högst skattetryck av OECD-länderna. År 2007 betalades skatter motsvarande 48,2 procent av BNP in i Sverige. Detta var drygt 8 procentenheter mer än genomsnittet i EU-15 och 12 procentenheter mer än OECD-genomsnittet.

Skattetrycket

Totala skatteintäkter som andel av BNP, 2007


Källa: OECD Revenue Statistics 2007

* Avser 2006 års siffror

Jämför man OECD-ländernas skattetryck sticker Danmark och Sverige ut. Båda länderna ligger runt 48-49 procent procent. Grekland är det land inom EU-15 som har lägst skattetryck, drygt 31 procent. Mellan 2006 och 2007 sjönk det svenska skattetrycket med 0,9 procentenheter. En viktig orsak till detta är att jobbskatteavdraget nu börjat synas i statistiken. Sänkningen innebar också att Danmark passerade Sverige. Skillnaden mellan länderna är dock liten.

Ser man lite längre bakåt i tiden har skattetrycket varit relativt stabilt sedan sent 1970-tal då det passerade 50 procent. En viss nedgång kunde skönjas under 1990-talets första hälft, men som ett led i budgetsaneringen ökade det därefter.

Skattetrycket

Totala skatteintäkter som andel av BNP, 2007

Procent
Danmark48,9
Sverige48,2
Belgien44,4
Frankrike43,6
Norge43,4
Italien43,3
Finland43,0
Österrike41,9
Island41,4
EU-15*39,8
Ungern39,3
Nederländerna38,0
Spanien37,2
Luxemburg36,9
Storbritannien36,6
Portugal36,6
Tjeckien36,4
Tyskland36,2
Nya Zeeland36,0
OECD*35,9
Polen*33,5
Kanada33,3
Irland32,2
Grekland31,3
Australien*30,6
Slovakien29,8
Schweiz29,7
Korea28,7
USA28,3
Japan*27,9
Turkiet23,7
Mexiko19,8
Källa: OECD Revenue Statistics 2007

Ladda ner tabellen till Excel

Räkna ut din skatt

Här kan du räkna ut din totala skatt - inklusive de skatter du sällan ser.