Ministerstvo vnitra České republiky

zavřít


Tady můžete vyhledat číslo popisné všech obývaných domů, ulice a obce v České republice. Požadujete-li bližší informace, nebo pokud narazíte na některé nesrovnalosti, přečtěte si prosím nápovědu.

Adresy v České republice

Podklady poskytl: odbor realizace projektů eGovernment
Stav k 7. srpnu 2009

Okres: SVITAVY

V okrese jsou evidovány 4 obce s rozšířenou působností, 116 obcí, 121 částí obcí, 638 ulic, 33 047 adres. Adresy v okrese mají PSČ v rozsahu 569 04 až 572 01. V okrese je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 106 002 obyvatel, z toho je 44 260 mužů nad 15 let, 8 149 chlapců do 15 let, 45 836 žen nad 15 let, 7 757 dívek do 15 let.

Obce: