Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

3 Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og alder. 2007. Prosent
Kjønn og alder I alt Høyeste fullførte utdanning1
Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
I alt 3 766 505 30,9 43,1 19,9 6,0
16-19 år  251 687 88,5 11,5 0,0 -
20-24 år  282 732 31,5 52,1 16,2 0,3
25-29 år  293 581 21,8 38,0 32,4 7,8
30-39 år  680 822 17,3 42,4 30,0 10,3
40-49 år  673 511 25,2 43,2 24,1 7,4
50-59 år  604 037 21,0 50,9 21,3 6,7
60-66 år  357 685 26,1 50,8 17,0 6,1
67 år og eldre  622 450 44,0 42,9 9,8 3,3
           
Menn 1 860 801 30,0 45,6 16,8 7,6
16-19 år  129 134 91,0 9,0 0,0 -
20-24 år  144 360 36,8 51,9 11,1 0,2
25-29 år  148 289 25,2 43,3 24,1 7,4
30-39 år  346 154 18,3 47,4 23,4 10,9
40-49 år  345 119 24,6 47,3 19,2 8,9
50-59 år  306 858 19,7 52,2 18,7 9,4
60-66 år  179 120 23,5 50,6 16,5 9,4
67 år og eldre  261 767 37,0 45,6 10,8 6,6
           
Kvinner 1 905 704 31,8 40,8 23,0 4,4
16-19 år  122 553 85,9 14,1 0,0 -
20-24 år  138 372 25,9 52,3 21,5 0,3
25-29 år  145 292 18,2 32,6 41,0 8,1
30-39 år  334 668 16,3 37,2 36,7 9,7
40-49 år  328 392 25,8 39,1 29,2 5,9
50-59 år  297 179 22,3 49,7 24,0 4,0
60-66 år  178 565 28,7 51,1 17,5 2,7
67 år og eldre  360 683 49,1 40,9 9,0 1,0
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller


2008 © Statistisk sentralbyrå