www.arben-malaj.com
Vlora


youtube
facebook

Arben Qamil Malaj
Datëlindja: 19 Shtator, 1961
Vendlindja: Vlorë Shqipëri
kontakto@arben-malaj.com


Eksperienca profesionale

Shtator 2005 - Tani Nënkryetar i Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financat.
Dhjetor 2003 – Shtator 2005 Ministër i Financave, Republika e Shqipërisë
Gusht 2002 – Dhjetor 2003 Ministër i Ekonomisë, Republika e Shqipërisë
2002 Kryetar i Delegacionit Ndërparlamentar Shqiptar në Parlamentin Europian
2002 Governator i Shqipërisë për EBRD dhe IDB
2000 Kryetar në Komisionin Parlamentar dhe Tavolinën e Rrumbullakët Ekonomike për Paktin e Stabilitetit
1998 - 2002 Kryetar i Komisionit Parlamentar për Ekonominë, Financat dhe Privatizimin
1999 - 2001 Kryetar i Delegacionit Shqiptar të Iniciativës së Europës Qendrore
Korrik 1997 - Shtator 1998 Ministër i Financave në Qeverinë e Aleances per Shtetin
Mars – Korrik 1997 Ministër i Financave në Qeverinë e Pajtimit Kombetar. Governator i Shqipërisë për Bankën Botërore
1995 - 1997 Konsulent Financiar
1993 - 1995 SME, Drejtor Rajonal per Tiranën, EU Phare Program
1993 - Tani ProfesorUniversiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik
1992 - 1993 Drejtor Ekzekutiv, Banka Kombëtare e Shqipërisë, Dega Vlorë
1986 - 1992 Përfaqësues Financiar, Banka e Shqipërisë, Dega Vlorë


Profili Akademik

Prill 2007 Kurs për Zgjerimin në NATO dhe BE. Qendra Europiane për Sigurinë. George C. Marshall Center Germany
Shtator 2005 – Qershor 2006 Senior Fellow, Harvard University Center for Business and Government. John F. Kennedy School of Government
2002 – 2007 Anëtar i Senatit, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës
2002 Profesor i Asociuar, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës
1997 Doktor i Shkencave Ekonomike Ph.D. tema: "Ndërmjetësit Financiarë dhe Tregu Informal në Shqipëri"
1986 Diplomuar në Financë pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës


Tituj dhe vlerësime

2005 Qytetar Nderi, New Orleans, Louisiana, USA
2005 White Band of Global Call Against Poverty dhuruar nga OXFAM
2005 Anëtar i Senatit, Universiteti i Vlorës, Fakulteti i Ekonomisë
2005 Dekoratë Mirënjohje, Universiteti i Vlorës
2004 Qytetar Nderi i Novoselës, Vlorë
2003 Qytetar Nderi i Fondacionit Sue Ryder
2003 Qytetar Nderi i Kelmendit, Shkodër
2003 Doktor Honoris Causa, International Academy on Emerging Markets, New York


Leksione dhe prezantime

Shkurt 2007 "Të mësosh nga gabimet", Historia e Skemave Piramidale në Shqipëri. Boston Law School, Universiteti i Bostonit
Maj 1, 2006 "Sfidat e Ballkanit Perëndimor në Integrimin Europian", Center for Eurasian, Russian and East Europe Studies. Edmund A. Walsh of Foreign Service. Georgetown University
Prill 21, 2006 "Sfidat e Ballkanit Perëndimor në Integrimin Europian" prezantuar studentëve shqiptarë në Boston University
Mars 22, 2006 "Sfidat e Ballkanit Perëndimor në Integrimin Europian", Kokkalis Program. John F. Kennedy School of Government, Harvard University
Prill 2005 "Politikat Fiskale dhe Zhvillimi Ekonomik", Universiteti I Europes Jug-Lindore, Tetovë-Maqedoni
Prill 2005 "Vlerësimi i efekteve ekonomike të përpjekjeve të Shqipërisë në Integrimin drejt BE" – Paraqitje e Temës së Doktoraturës B. Shahini, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës
Prill 2005 "Shqipëria drejt zhvillimit", prezantim, Breton Woods Committee, Washington D.C
Tetor 2004 "Transicioni në Shqipëri", American University, Washington D.C
Shtator 2004 "Integrimi dhe Globalizimi", Universiteti i Prishtinës, Kosovë
Nëntor 2003 "Aspektet Rajonale të Integrimit Europian", Friedrich Ebert Stiftung
Nëntor 2003 "Njohuri Ekonomike: Sfidat e së Ardhmes", Universiteti i Shkodrës
Tetor 2003 "Sfidat e Shqipërisë drej Integrimit Europian", Universiteti i Vlorës
Qershor 2003 "Mundësitë Ekonomike dhe Investuese në Shqipëri nga këndvështrimi i Integrimit Euro-Atlantik", prezantim, Casa NATO, Bucharest, Romania
Mars 2003 "Shqipëria drejt Integrimit Europian", Universiteti Bujqësor i Tiranës
2002 "Reformat fiskale ne tranzicinin Shqiptar", Bamberg University, Germany
Maj 1998 "Reforma e sistemit bankar shqiptar", Bocconi University, Italy

Regjistrohu për kontakt direkt
Emri :
Mbiemri :
Email :
Tel/Cel :


Analizë krahasimore e treguesve makroekonomikë

Album

Linke të vlefshme
EU EU WSJ WSJ
FMN FMN HBS  HBS
Banka Botërore Banka Botërore
OECD OECD
The Times The Times
The Economist The Economist

Admin