Hídépítők

2010-re megújul a Margit híd


Margit hídA tervek szerint a Margit hidat 2010 augusztusában adják vissza a forgalomnak, egyéb rekonstrukiós munkákat azonban várhatóan 2011 első felében is végeznek majd. A rekonstrukció során mind a meder-, mind a szárnyhíd teljes korrózióvédelmet kap, átépítik a középpillért, s ezzel megszűnik a gyalogos aluljáró. A margitszigeti kapcsolatnál kialakított íveket bővítik és szélesítik, meghosszabbítják a budai és a pesti lehajtó-sávokat, növelik a villamosvágányok tengelytávolságát, kiszélesítik a margitszigeti villamos-megállóhely peronjait és korláttal látják el őket; itt jelzőlámpás gyalogátkelő létesül.

A felújítás része a mederhíd és a szárnyhíd pályalemezének kicserélése úgynevezett ortotrop lemezre (szigeteléssel, burkolattal), új, kétirányú, önálló kerékpárút kialakítása a mederhíd északi oldalának kiszélesítésével, a mederhídon új merevítő rácsozás megépítése, a budai és a pesti oldalon a parti pillérek szélesítése, támfalak építése, az aluljárók meghosszabbítása, a villamos-pálya átépítése, középoszlopos felsővezeték-tartó oszlopsorral.

A Margit híd műemléki rekonstrukciója során restaurálják a pillérek szobrait, a hiányzót pótolják. Megtörténik a középpillér homlokzatának és a parti pillérek teljes rekonstrukciója. Úgynevezett kváderkővel burkolják majd a parti pályaszakaszokat, az aluljárókat Zsolnay csempével burkolják, korhű kandelábereket és villamosfelsővezeték-tartó oszlopokat helyeznek el, illetve az eredetivel azonos korlátot és díszpárkányt építenek.

Takarékossági szempontokat figyelembe véve egyes nagy költségekkel járó műemléki munkákat - például a mederpillérek északi irányban történő meghosszabbítását, s ezzel együtt a pillérszobrok áthelyezését - később végeznének el.

Margit hídAugusztusban az északi hídfélen indul el a híd lezárásával járó munka, amelyet a déli hídfél rekonstrukciója követ. A híd lezárása érinti a kerékpárral közlekedőket, a gyalogosokat és a tömegközlekedési eszközöket is, de a néhány napos teljes lezárás kivételével hol a jobb-, hol a baloldalon folyamatosan biztosított lesz a közlekedés számukra. A híd hosszában kettéválasztva épül át, előbb a híd déli oldalán épül meg az ideiglenes villamosvágány, amelyen a villamost estenként pótló, valamint a menetrend szerinti közlekedő BKV autóbuszok is áthaladhatnak.

Az átépítés végén, a két „félhíd" összeillesztésekkor egy rövidebb időszakra olyan állapot is kialakul, amikor semmilyen jármű nem mehet át a hídon. Ekkor a körúti villamosok a pesti oldalon kialakított Szent István körúti végállomásig közlekednek. A pótló autóbuszok a 109 viszonylattal együtt a Lánchíd igénybevételével kelnek át a Dunán. A 91-es, 191-es, 291-es autóbuszok és a 206-os viszonylat a Batthyány térig közlekednek.
A forgalom újraindításának tervezett időpontja 2010. augusztus vége.

Budapest egyik legnagyobb forgalmú, ugyanakkor legrosszabb állapotban lévő hídjának felújítása 20,6 milliárd forintba kerül, ehhez adódik még hozzá az ÁFA. A beruházást az Európai Unió 6 milliárd forinttal támogatja.

A felújítás legfontosabb elemei:

Műszaki tartalom

- a mederhíd pályalemezének kicserélése ortotrop lemezre, szigeteléssel, burkolattal,
- a mederhídon új merevítő rácsozás megépítése,
- a villamos-pálya átépítése, középoszlopos felsővezeték-tartó oszlopsorral,
- a szárnyhíd pályalemezének kicserélése ortotrop lemezre, szigeteléssel, burkolattal,
- teljes korrózióvédelem mindkét hídon,
- a középpillér átépítése, gyalogos aluljáró megszüntetésével,
- a szigeti kapcsolatnál kialakított ívek bővítése és szélesítése,
- budai és a pesti lehajtó-sávok meghosszabbítása,
- margitszigeti villamos-megállóhely peronjainak kiszélesítése, korláttal való védelme (itt jelzőlámpás gyalogátkelő létesül),
- mindkét hídon a közművek többségének átépítése.

Margit híd műemléki rekonstrukciója

Margit híd- a pillérek szobrainak restaurálása és a hiányzó III-as pillérszobor rekonstrukciója,
- a közép pillér homlokzatának teljes megújítása,
- a parti pillérek teljes rekonstrukciója,
- a parti pálya szakaszok kváderkővel való burkolása,
- az aluljárók Zsolnay csempével való burkolása,
- korhű kandeláberek és a villamos felsővezetéket tartó oszlopok rekonstrukciója,
- az eredetivel azonos (a szárnyhídon meglévő) korlátok és a korlát alatti lévő díszpárkány felújítása.

 

A projekt kezdete:

2009. augusztus 21.

A beruházás várható befejezése:

2011 első fele

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, illetve az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

bezárás