Всі мови
All languages
Українська бібліотека
Джерело
Гостьова книга
Guest book

Увага! Встановіть UNICOD-шрифти, будете бачити всі символи свіх алфавітів.
Заповіт Тараса Шевченка мовами народів світу

«Заповіт» Тараса Шевченка
даргинською мовою

Заповіт Тараса Шевченка мовами народів світу

Переклав Рашид Рашидов

Аманат


 ВебкІибхІели, буркъая хІяб
Наб ахІер украйнализиб,
БягІуси авлахъла ургав
Кайхьабая ну хІяблизи.
Буркъая хІяб музаличиб,
Кьуватли башул хІеркІличиб,
Днепр-хІеркІ чебиэсли,
Бургънила тІама аргъесли.
Украйнала душмантала
ЦІудар хІи авлахъличиркал
ХІеркІли архуси замана
Ахъирус ну хІяблизивад —
Ахъирус ну ва айус ну
Аллагъла унабурхІличи,
Балга бирис... Амма ачам
Ну вирххІерус аллагьличи.
ХІяриихьили, айзурли,
Рахажуни къябдарая,
Душманна агъула хІили
Аззаддеш баргкагьирая,
Азадбухъунси, сагаси,
ЧебяхІси хъалибарглизив
Нура, бурили дев гІяхІси,
Гьануршабая гъайлизив.


Переклад Рашида Рашидова. Вперше надруковано в його збірці: Пахощі сонця. Махачкала, 1963, с. 119—120 (даргинською мовою). Подається за першодруком.

Рашидов Рашид Меджидович (народився 1928 р.) — даргинський радянський письменник, народний поет Дагестанської АРСР. Лауреат Республіканської премії ім. С. Стальського та Міжнародної премії ім. Г. К. Андерсена. Популяризує серед свого народу твори Р. Бернса, В. Маяковського, Янки Купали, Е. Межелайтіса, А. Малишка, П. Воронька, М. Нагнибіди та інших поетів. З творів Т. Шевченка, крім «Заповіту», переклав «Садок вишневий коло хати», «Якби мені черевики», вступ до балади «Причинна» — «Реве та стогне Дніпр широкий».

«Заповіт» переклали також Магомед Гамідов (в альманасі «Гьалмагъдеш», вип. 1, Махачкала, 1954, с. 40) та Сагід Абдуллаєв (у книзі: Хрестоматія з літератури для 7-го класу. Махачкала, 1958, с. 65, даргинською мовою).Якщо ви помітили помилки, або маєте зауваження пишіть на адресу ukrlib@narod.ru,
або залиште повідомлення у гостьовій книзі


(c) Видавництво «Наукова думка», упорядкування, приміткиKMindex