Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: academy@mvr.bg

 

 

 

 ПРИЕМ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА

 

 

 

 KАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ”

 КАК ДА СТИГНЕМ ДО АКАДЕМИЯТА НА МВР

Календар
Прием на курсанти и докторанти
Курсове и програми

Акценти