Litvínov - Litvínovsko -Historie Litvínova -  Litvínovska  
::  Domů  ::  Proč ?  ::  Kontakt  ::  Články  ::  Odkazy  ::  Mapa stránek  ::  Diskuze  ::
OBSAH
  Pravěk & Středověk
 Valdštejnská správa
 Průmyslová epocha
 První republika
 Doba nesvobody
 Současnost

 

 Z litvínovské kroniky
 Významní občané
 Náměstí a ulice
 Hospody
 Přroda Litvínovska
 Příroda
 Srovnávací fotografie
 Film
 Okolní obce
V historickém kontextu
Den: Neděle
V tento den : 27. září

Svět
Roku 1540 Papež Pavel III. stvrdil bulou Regimini militantis ecclesiae jezuitský řád.

Roku 1940 Pakt tří, uzavřený mezi Německem, Itálii a Japonskem. Byl další etapou (po Paktu proti Kominterně) formování fašistického útočného bloku.

Čechy
Roku 1941 Zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě jmenován generál SS a policie Reinhard Heydrich.

Roku 1900 otevřeno Muzeum hlavního města Prahy

Litvínovsko
Není událost

Proč je Janovská přehrada vypuštěna
Publikováno: Úterý, 20.05. 2008 - 11:25:54 Od: admin


V roce 2001 se Most soudil s povodím Ohře o tuto přehradu jako o svůj majetek coby následník královského města Mostu, jenž přehradu nechal zbudovat.
Když soud vyhrál a vypsal konkurzní řízení na pronájem přehrady,nikdo se nepřihlásil.Když zjistil jak drahé budou opravy,tak přehradu raději bezplatně převedl na Povodí Ohře.

Uvnitř štoly
Uvnitř štoly

Od roku 2006 je Janovská přehrada v souvislosti s harmonogramem příprav k opravě vypuštěna.

Stavba byla zahájena v 07/2007.

Stavbou „VD Janov – zajištění stability a bezpečnosti hráze“ se zabezpečuje sanace průsaků podložím vybudováním nové injekční štoly. Tím dojde k zajištění pravostranného zavázání hráze a k následnému umožnění měření průsaků a dalších důležitých technicko- bezpečnostních údajů v této části tělesa hráze přehrady Janov.

Vypuštěná přehrada
Vypuštěná přehrada

To byl jeden z podstatných důvodů, aby byla tato akce zařazena do dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR, Podpora prevence před povodněmi .
Stavbu realizuje uchazeč vybraný z uskutečněného výběrového řízení „Sdružení VD Janov“. Členy sdružení jsou odborné stavební firmy EREBOS podpovrchová výstavba s. r. o.
a ALGOMAN s. r. o., projektantem je VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

K dnešnímu dni byla ražba přístupové štoly a komory křížení dokončena. Stavební práce pokračují trhacími pracemi na injekční štole. Současně je prováděna provizorní armovaná obezdívka stříkaným betonem. Postup prací je plně v souladu s harmonogramem plnění díla.

Součástí oprav je i oprava chodníků osvětlení a mříží
Součástí oprav je i oprava chodníků osvětlení a mříží

Termín ukončení stavby je dle uzavřené SoD stanoven do 30.09.2009.

Napouštění nádrže začne v druhé polovině roku 2009, rychlost napouštění nádrže a její plné napuštění je závislé na hydrologických podmínkách a na průběhu zkoušek a monitoringuVODNÍ DÍLA - TBD a.s..

V nejbližších letech se neuvažuje o využití pro vodárenské účely. Hlavním účelem vodního díla bude ochrana před povodněmi. Tento účel byl do současnosti vedlejší oproti zásobování vodou. Nikoli však nevýznamný. Ochranná funkce nádrže po dokončení rekonstrukce hráze, odtokového koryta a vybudování další spodní výpusti významně vzroste.

Součástí oprav je i oprava chodníků osvětlení a mříží
Nad štolou

Cena díla je bez DPH 39 210 830,80 Kč.


J.Čtvrtníček
Za fotografie patří díky zmíněným firmám

 
Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 5
Účastníků: 1

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
ŠpatnéMagic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače