Карта на сайта
Добре дошли в страницата на Варненския свободен университет!

Ние сме тук, за да ви поднесем авангардно знание в един свят на динамична научна, технологическа и социална основа. Създаваме международно конвертируем и конкурентен академичен продукт. А това значи все по-търсен и предпочитан!
Вие ще имате възможността да работите с най-добрите академични преподаватели, които са готови да Ви подготвят като висококвалифицирани специалисти, конкурентноспособни и с възможности за интеграция в европейските системи, готови да посрещнат предизвикателствата на новото време.
Амбициозната и гъвкава академична политика, висококвалифицираният преподавателски състав, богатата съвременна материално-техническа база, опираща се на новите технологии в обучението, превръщат Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” в достоен университет, утвърдил се на общоевропейския образователен пазар.


Проф. д.ик.н. Анна Недялкова
Ректор на ВСУ "Черноризец Храбър"

. 


Актуално
Кандидатстудентски прием '2009

Резултати от класиране към 16 септември 2009 г.

Резултати от кандидатстудентски изпити

Система за онлайн подаване на кандидатстудентски документи за магистърски програми за учебната 2009/2010 г.


Актуално и предстоящо


Информационен ден по Секторна програма "Еразъм"

Грид семинар по лидерство - 4-8 октомври 2009 г.

Конспекти катедра Администрация и управление - I семестър, задочно обучение

Фонд за отпускане на стипендии за студенти и преподаватели от българските ВУ

Дати за държавни изпити и защити на дипломни работи, конспекти за държавни изпити, примерни теми за дипломни работи


 

Новини

ГРИД СЕМИНАР ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

След успешно проведените два ГРИД въвеждащи семинари през март и юли тази година и на база на заявения интерес, от 4 до 8 октомври 2009 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” ще се състои ГРИД семинар по лидерство.

повече информация...ПРЕЗИДЕНТЪТ ВРЪЧИ ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ПРОФ. Д.ИК.Н. АННА НЕДЯЛКОВА

Президентът на Република България Георги Първанов връчи на специална церемония в Гербовата зала в Президентсвото Почетен знак на ректора на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

повече информация...ДЕВЕТНАДЕСЕТА УЧЕБНА ГОДИНА НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Над 2800 първокурсници във ВСУ „Черноризец Храбър” получиха студентските си книжки, днес 28 септември на специално тържество в университета. През новата учебна 2009/2010 г. повече от 10 000 студенти ще се обучават в 12 бакалавърски, 17 магистърски и 8 докторски учебни програми.

повече информация...КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА COMENIUS ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

От 28 до 30 септември Варненския свободен университет ще бъде домакин на IX-та национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век”.

повече информация...ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ СВОЯ ПРОДУКЦИЯ НА ВТОРИЯ МЕЖДУНАРОДЕН АРТ ФОРУМ "БЕЗ ГРАНИЦИ"

Филмът „Heraclea Lyncestis – Terra Cognita” на режисьора Петър Павлов от медийния център на ВСУ „Черноризец Храбър” ще бъде представен на 19 септември на второто издание на Международния арт форум „Без граници“, който ще се проведе от 18 до 20 септември 2009 г. в Двореца - Балчик.

повече информация...