Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

МУ - София е най-престижният университет в България

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПОВЕДЕ КЛАСАЦИЯТА В ТАЗГОДИШНОТО РЕЙТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ, ПРОВЕДЕНО ОТ ИНСТИТУТА ЗА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

МУ - София е най-престижният ни университет. Той е на върха в рейтинга на Института за национална политика. Класацията показва кои са на първите 15 места от над 50-те ни държавни и частни вузове. На практика те се заемат от 17 висши училища, защото третата и шестата позиция се заемат от по два университета. 

Отдел "Наука" на МУ-София

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 59, т. Б и чл. 61 от Правилника за кандидатстване и провеждане на докторантура в МУ-София и Решение на Академичния съвет на МУ-София отдел „Наука” ОРГАНИЗИРА за докторантите двуседмичен курс по „Методика на научните изследвания” и „Медицинска статистика”.
Занятията ще се провеждат в две групи, състоящи се от 25 лица, в периода 09 – 21 НОЕМВРИ 2009 г.

Прием на докторанти

М Е Д И Ц И Н С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т – С О Ф И Я
О Б Я В Я В А

ВЪЗ ОСНОВА РЕШЕНИЕ № 361 от 16 май 2009 г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДОКТОРАНТУРИ за учебната 2009/2010 г.

Подробна информация изтеглете от тук

Конкурси

Отдел "Наука на МУ-София обявява следните конкурси за 2009 г.
 
Конкурс “СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”  за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2009 година.

Информация за условията и реда за участие в този конкурс можете да изтеглите от тук

Образец на формата за научноизследователския проект можете да изтеглите от тук
 

Кариерен център към МУ София

Нови предложения за работа

 На 17.10.2009 г. от 9:00 до 17:00 часа в хотел ЕХРО – град София ще се проведе лекарска трудова борса с лекари от клиники в Германия за лекари специалисти и лекари, желаещи да придобият специалност.