Telefonní a faxová spojení, e-mail schránky a poštovní adresy

Kontakty

Policie ČR Uherské HradištěPolicie ČR Uherské Hradiště

09.12.2005

Policie - služba veřejnosti


 

Policie České republiky je podřízena Ministerstvu vnitra České republiky

 

Policii tvoří:

 • Policejní prezídium České republiky, v jehož čele stojí policejní prezident, který je představeným všech policistů
 • Útvary s působností na celém území České republiky
 • Útvary s územně vymezenou působností

 

Okresní ředitelství Policie ČR v Uherském Hradišti ......

 

........je útvar s územně vymezenou působností. Působí zde  tyto základní služby:

 

 • Služba pořádkové policie

Je tradiční uniformovanou policejní službou. Je nejpočetnější policejní službou a příslušníci plní veškeré základní úkoly policie. V určených obvodech vykonávají policisté obchůzkovou a hlídkovou službu, plní dílčí úkoly kriminalisticko-technických činností, zabezpečující výkon služební kynologie. Okres je členěn na 5 obvodních oddělení

 

 • Služba dopravní policie

Dopravní policisté dohlížejí na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, objasňují dopravní nehody a odhalují trestné činy a přestupky spáchané v souvislosti se silničním provozem.

 

 • Služba kriminální policie a vyšetřování

K základním úkolů této služby patří odhalování a objasňování závažných trestných činů, včetně odhalování jejich pachatelů. Objasňují všechny okolností trestného činu a shromažďují důkazy pro soudní jednání. Kriminalisté působí při zjišťování příčin provozních havárií, výbuchů a požárů. Významnou roli služba sehrává na úseku ochrany objektů.

 

 • Služba správních činností

Plní úkoly na úseku zbraní a střeliva, projednává přestupky na úseku omamných a psychotropních látek.

 

Řízení Policie Okresního ředitelství v Uherském Hradišti:

 

 • Ředitel

 Stojí v čele okresního ředitelství a je nadřízeným všech policistů a zaměstnanců. Řídí své dva zástupce a vedoucího kanceláře ředitele, dále pak vedoucí ekonomického oddělení, skupiny výpočetní techniky a skupinu vnitřní kontroly.

 • Zástupce ředitele pro neuniformovanou policii

Řídí velitele Služby kriminální policie a vyšetřování a prostřednictvím něho vedoucí oddělení obecné a hospodářské kriminality, skupiny kriminalistických techniků a skupinu technické ochrany.

 

Vedení okresního ředitelství Uherského Hradiště

 

ředitel:  plk. Ing. Evžen Toman 

 

zástupce ředitele: pplk. Mgr. Milan Syrovátka

 

   

 • Správa: Jihomoravského kraje
 • Adresa: Velehradská třída 1217, 686 43 Uherské Hradiště
 • Telefon: 974 678 111 (provolba 974 678 xxx) 
 • Fax: 572 540 434, 974 678 108
 • Pracovní dny a hodiny: pondělí až pátek 7.00 - 15.30
 • Úřední dny a hodiny: pondělí až pátek 7.00 - 15.30
 • Ředitelství: 974 678 229
 • Personální oddělení:  Ing. Miroslav Ležatka, tel. 974 678 400
 • Skupina vnitřní kontroly a stížností: por. Jaroslav Krejčíř, tel: 678 200, por. Bc. Ladislav Gregárek, tel: 974 678 201
 • Evidence zbraní: 974 678 302
 • Dopravní nehody: 974 678 252, 974 678 254 
 • Preventivně informační skupina:
  • jméno: nprap. Jitka Zámečníková 
  • telefon: 974 678 207
  • fax: 974 678 906
  • e-mail: oruhpis@mvcr.cz

   

   

      Na teritoriu okresu Uherské Hradiště plní  úkoly policie i příslušníci  Služby cizinecké a pohraniční policie (SCPP). Tato služba však nespadá do podřízenosti okresního ředitelství Uherské Hradiště. Je přímo řízena Oblastním ředitelstvím  SCPP v Brně.  

   

       Charakteristika regionu:  

   

  Okres Uherské Hradiště je jedním z okresů ve Zlínském kraji. V rámci kraje sousedí na severozápadě s okresem Kroměříž, na severovýchodě s okresem Zlín. Dále pak sousedí na jihozápadě s  okresem Hodonín, který se už nachází v kraji Jihomoravském. Z jihovýchodu je okres vymezen státní hranicí se Slovenskem. Okres má tři hraniční přechody se Slovenskou republikou - Starý Hrozenkov, Strání a Březová. Rozloha okresu je 991,37 km2, počet obyvatel se pohybuje kolem 144 000. Hustota zalidnění na okrese Uherské Hradiště je 145 obyvatel na 1km2.

   

  V okrese Uherské Hradiště je 78 obcí z tohoto sedm měst a jeden městys. Dle administrativního členění jsou zde dvě obce s rozšířenou působností. Uherské Hradiště - celkem se v obvodu nachází  48 obcí a jsou zde  města Uherské Hradiště 27.500  obyvatel, Staré Město 6.800 obyvatel, Kunovice 5.200 obyvatel, Uherský Ostroh 4.500 obyvatel a Hluk 4.400 obyvatel. Druhé město s rozšířenou působností je Uherský Brod - celkem zahrnuje 30 obcí a jsou zde města Uherský Brod 18.000 obyvatel a Bojkovice 4.800 obyvatel . 

  Východní okraj regionu tvoří CHKO Bílé Karpaty s původními lesními porosty, která byla vyhlášena biosferickou rezervací UNESCO. Směrem na západ se nadmořská výška postupně snižuje do údolí řek Olšavy a Moravy táhnoucích se až ke svahům pohoří Chřiby. Okres Uherské Hradiště tvoří jižní část Zlínského kraje. Kromě centra regionu - Uherského Hradiště a dále Starého Města a Kunovic - patří k hospodářsky a dopravně významným uzlům a střediskům Uherský Brod, Uherský Ostroh, Babice a Bojkovice.

  Doprava - na okrese jsou dvě silnice I. třídy mezinárodního významu o celkové délce 101 km. I/50 směr západ - východ (od Brna po hraniční přechod se Slovenskou republikou ve Starém Hrozenkově) a I/55 směr sever-jih (od Olomouce na Břeclav). Železniční doprava je směr západ - východ ( Brno - Slovenská republika) jednokolejová a směr sever - jih (Přerov - Břeclav) - dvoukolejná, elektrifikovaná. Významná je možnost vzdušného spojení díky letišti v Kunovicích. Renesanci prožívá rekonstruovaný Baťův plavební kanál, který je v současnosti využíván zejména pro vodní turistiku.

  Zásadním průmyslovým odvětvím je strojírenství - zejména výroba letadel a jejich součástí, zbrojařská výroba, mikroelektronický průmysl. Zemědělství se orientuje jak na rostlinou tak na živočišnou produkci. Silné zastoupení mají potravinářské podniky a zpracování ovoce a zeleniny.

  Uherskohradišťsko je krajem vyhlášené pohostinnosti, živých lidových tradic a také významných kulturně-historických památek. K dominantám okresu bezesporu patří komplex církevních staveb na Velehradě, hrad Buchlov, zámek v Buchlovicích, Bojkovicích a v Uherském Ostrohu. Zajímavé jsou i sbírky  Slováckého muzea v Uherském Hradišti nebo Muzea Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě. Jedinečný je památník Velké Moravy ve Starém Městě. V Kunovicích pak můžeme navštívit Slovácké letecké muzeum. K událostem, dokumentujícím národopisnou bohatost tohoto regionu, patří například Fašank ve Strání, Jízda králů ve Vlčnově nebo Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově. Každoročně se Uherském Hradišti koná Letní filmová škola - setkání talentovaných filmových tvůrců. Rozvoj znamená turistických ruch a to zejména v souvislosti s rekonstrukcí Baťova kanálu, který spojuje okresy na toku řeky Moravy. Jeho součástí jsou i udržované cyklostezky, jež návštěvníkům umožňují poznat malebné okolí Baťova kanálu. Území pod hřebenem Bilých Karpat nabízí rekreaci jak v létě, tak i v zimě. Na vrcholu Velké Javořiny (970 m. n. m.) stojí za pozornost kvalitní lyžařské terény.

  V Uherském Hradišti je také jeden z nejmodernějších fotbalových stadionů v České republice, kde v současné době probíhají utkání v rámci 2. ligy.

  Středem okresu je samotné město Uherské Hradiště, kde také sídlí okresní ředitelství Policie ČR.

 • Bleskové zpravodajství RSSbleskové zpravodajství RSS   Vyhledávánívyhledávání   Homehome   Zpětzpět   Nahorutop   Elektronická podatelnapodatelna
   

  Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium ČR - spojovatelka: +420 974 811 111, Policie ČR - spojovatelka: +420 974 821 111
  Poradna k novému služebnímu zákonu, Oznámení trestné činnosti policistů
  Cizinci (Foreigners) informační linka: +420 974 841 356-7
  Web: poruchy - 974 801 131,  Web info - 974 841 772,  e-mail: webmaster@mvcr.cz;

  Technická podpora: Sekce spojení a komunikací MV, Telefónica O2 Czech Republic a.s., Lira IS
  Copyright (c) 2005 - Ministerstvo vnitra, Grafika: Tom Vild (do 14. 6. 2006), Liv Ducci
  Všechna práva vyhrazena