Home
Till Tema modersmål

Tema modersmål - jiddisch

2009-04-22 09:28

Lär jiddisch i Vilnius

 Vilnius Yiddish Institute vid Vilnius Universitet aviserar att deras sommarprogram i Jiddisch - Språk och Litteratur 2008 anordnas den 27 juli - 22 augusti. Undervisning erbjuds på fyra nivåer: YIDDISH I-IV från nybörjarstadiet till avancerade. 
För mer info, se: http://www.judaicvilnius.com/en/main/summer/introduction

 
2009-04-20 10:16

Om jiddisch på TV

Jiddisch är ett av Sveriges minoritetsspråk. Det är ett språk med gamla anor och en rik tradition, men hur levande är det i Sverige i dag? 

 

 

 

 

Lotta Jankell diskuterar med gästerna Paula Grossman och Deanne Mannelid i UR:s serie "I love språk". Klicka och titta  http://www.ur.se/ur.se/templates/MediaPage.aspx?id=16389&uri=http://www.ur.se/id/151716&cmd=viewdetails&content=center

Läs också debattartikeln av Susanne Sznajderman-Rytz.

 
2008-11-18 15:03

Attityder till jiddisch

Ingela Santesson har skrivit en B-uppsats om attityder till jiddisch bland jiddischtalare i Sverige inom ramen för studier på instutionen för Nordiska språk vid Stockholms universitet. Hon har utformat en enkät och intervjuat sex jiddischtalare i olika åldrar. 
 
2008-06-10 17:12

Jiddisch - språk utan land med hemvist i Sverige

En studie om jiddischs status och situation i Sverige har gjorts av Susanne Sznajderman Rytz. Materialet är togs fram som ett underlag för regeringens arbete med att ta fram en minoritetspolitisk proposition. Den nuvarande situationen för jiddisch och dess förutsättningar för att bevaras som ett levande språk i Sverige belyses på 40 sidor, bl.a. med en omfattande enkät som grund.

 
2008-06-10 16:56

Spraket

Lyssna på radioprogrammet Spraket från den 27 maj. Där berättar Salomon Shulman om hur han växte upp med jiddisch och Basia Frydman sjunger Ack Väremland du sköna på jiddisch. OBS! I programmet sägs felaktigt att en tidningsartikel låg till grund för beslutet om att jiddisch skulle bli ett minoritetsspråk. Frågan utreddes grundligt av den tillsatta utredningen och flera sakkunniga fick yttra sig i remissvar. Den röst som vägde tungt var Judiska Centralrådets sakkunniga, Susanne Sznajderman Rytz.
 
2008-04-21 12:36

Förslag till ny språklag

regeringskanslietEn utredning om språklag - Värna språken - lämnades den 18 mars till Kulturminster Lena Adelsohn Liljeroth. Språklagens förslag handlar givetvis mycket om svenska språket men även nationella minoritetsspråk och alla andra språk.
Läs avsnittet om minoritetsspråk i utredningen Sou 2008:26.
Läs mer...
 
2008-04-08 18:16

Judiska sagor på radio יי

magiskaskrinetMagiska skrinet – berättelser för barn på jiddisch i Sveriges Radio. Med start söndag 13:e april sänds fem berättelser på jiddisch på Sveriges Radios hemsida. Vi hör bland andra Israel Ram och Salomon Schulman läsa och berätta om Chaneles shabes, ett dramatiskt Pesachfirande 1945 och den nervpirrande sägnen om Jätten Golem. Man kan också ladda ner berättelserna som mp3-filer och då går de alltså att lyssna på när som helst och var som helst. Gå in på http://www.sr.se/barn/magiskaskrinet.
 
  • «
  •  Start 
  •  Föregående 
  •  1 
  •  2 
  •  Nästa 
  •  Slut 
  • »
Sida 1 av 2

Undersökning

Vad tycker du om vår nya webbplats?