Religie & cultuur in de Lage Landen IKON logo publieke omroep
Lux Het Vermoeden
Lux Magazine
Het Vermoeden
   

Antjie Krog

Antjie Krog (1952) debuteerde op 18-jarige leeftijd met de dichtbundel Dogter van Jefta en groeide uit tot een van de belangrijkste dichters van Zuid Afrika. Naast poëzie schrijft ze proza, toneel en non–fictie.
Midden jaren negentig deed Krog voor de Zuid-Afrikaanse radio
verslag van de zittingen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die onder voorzitterschap stond van aartsbisschop Desmond Tutu. De duizenden getuigenissen voor deze commissie van slachtoffers, daders en andere betrokkenen van het Apartheidsregime maakten deel uit van de pogingen van de inwoners van Zuid-Afrika om in het reine te komen met de verschrikkingen van het recente verleden. Haar ervaringen met de commissie verwerkte Krog in 'De kleur van je hart'. Aan de Universiteit van West Kaap is ze professor in de manifestatie van sociale ontwikkeling in Afrikaanse teksten.

Krog spreekt over een verschil tussen het Westerse ‘zelf’ en het Afrikaanse ‘zelf’. Het Westerse ‘zelf’ is doordrenkt van individualiteit, het Afrikaanse ‘zelf‘ hangt altijd samen met de community, natuurlijk is er een ík’, maar dat staat altijd in relatie tot de gemeenschap. In het westen is zoveel nadruk op het zelf, dat hoe zelver je wordt, hoe kleiner je gemeenschapsbesef en hoe doder je spiritueel wordt. Nu hebben jullie het moeilijk, maar naar Afrika kijken kan je helpen!

Antjie Krog is geïnspireerd door de Afrikaanse Ubuntu filosofie. Daarin staat het idee centraal dat elk mens deel uitmaakt van een groter geheel en ook verantwoordelijk is voor dat grotere geheel. 'Ik ben omdat wij zijn' is het motto van het Nederlandse initatief
Ubuntu in de polder. Het begrip Ubuntu, afkomstig uit de Bantoetalen, is internationaal bekend geworden omdat het genoemd werd als inspiratiebron door mensen als Nelson Mandela en aartsbisschop Desmond Tutu, die er tevens een theologische invulling aan geeft. Het is opvallend dat de Canadese filosoof Charles Taylor, die ook in onze serie aan het woord komt, ook sterk het belang van gemeenschap tussen mensen benadrukt, en dat hij vanuit een westerse filosofische traditie (in zijn geval ongetwijfeld extra gekleurd door het christendom) uitkomt op een positie die door de Afrikaanse Ubuntu filosofie vanuit een heel andere benadering ook bereikt wordt.

In 2006 hield Antjie Krog de
Van der Leeuw-lezing:
"I speak, holding up your heart..." Cosmopolitanism, Forgiveness and leaning towards Africa. Als titel van de 24e Van der Leeuw-lezing koos Antjie Krog een zin uit een Afrikaans volksverhaal over de dood van een jager, Death on the hunting ground. Dat verhaal is voor haar het begin van een zoektocht naar de manier waarop in Afrika wordt omgegaan met schuld en vergeving.

Antjie Krog is begin 2010 te gast op het Winternachten festival in Den Haag, waar ze ook al eerder optrad. Winternachten vindt plaats van 14 t/m 17 januari 2010 (met naast Krog o.a. Jonathan Safran Foer en Ramsey Nasr). Het thema van dit jaar is regels.


Links

Nederlandse site met informatie over Antjie Krog en een aantal gedichten.

Pagina over Antjie Krog bij VPRO boeken met o.a. radio fragmenten.

Nelleke Noordervliet in gesprek met Antje Krog. (video)

Interview door Bas Heijne, met name over de Apartheid en de verwerking daarvan.

Interview met Antjie Krog uit de NRC over de Waarheids- en Verzoeningscommissie.

Interview met Antjie Krog over de literaire betekenis van de bijbel.

Onlangs heeft Krog een nieuw non-fictie boek
gepresenteerd, Begging to be black. Een fragment uit het boek is hier te vinden. Zie ook dit artikel.

Bij de Avond van het liefdeslied van de NPS zong Wende Snijders onderstaand lied, Vertrekkend, op een tekst van Antjie Krog.


Selectieve bibliografie

Dogter van Jefta (1970)

Relaas van 'n moord (1995), vertaald als
Relaas van een moord, novelle over apartheid

Country of my skull (1998), vertaald als De kleur van je hart, verslag van de Waarheids- en Verzoeningscommissie (recensie)

Kleur kom nooit alleen nie (2000), vertaald als
Kleur komt nooit alleen
A change of tongue (2003), vertaald als Een andere tongval, autobiografische verhalen

Liederen van de Blauwkraanvogel (2003), vertalingen van oude Afrikaanse gedichten

Wat de sterren zeggen (2004), bloemlezing inclusief cd met voordracht

Verweerskrif (2006), vertaald als Lijfkreet

Waar ik jou word (2009), uitgegeven in het kader van de Gedichtendag

Hoe zeg je dat (2010), nieuwe dichtbundel die in januari 2010 verschijnt

Begging to be black (2010), nieuw boek over een controversiële moordzaak in Zuid-Afrika

 

 
 
     
    ---