ผลงาน >> ดอกไม้ในป่าหนาว Go to :
ด อ ก ไ ม้ ใ น ป่ า ห น า ว
เรื่องราวของสาวน้อยที่ถูกคนรอบข้างตีกรอบให้กับชีวิต
...คงจะไม่มีคำว่าสายหากเธอจะเลือกทางเดินใหม่
และมั่นใจที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับความรัก

ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย ไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 2039 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2536
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1 [ธ.ค.37]
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 2 [พ.ค.39]
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 3 [มิ.ย.39]
สำนักพิมพ์หมึกจีน

พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 4 [ธ.ค.41]
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 5 [เม.ย.42]
สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์

พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 6 [ส.ค.47]
สำนักพิมพ์อรุณ
ออกแบบปก :
ธิดารัตน์ ไทยานนท์
พิชชากร วรสิทธิกร
New

คํ า นํ า
คนเราช่างมีเลือดเนื้อที่แปลกแยก
บางคน ชมชอบกรเป็นไม้ใหญ่ในป่าสูง หยัดยอดสู้ลมเย็นเชิดหน้า ทะนงตน และปรายตามองต่ำลงมาบ้าง...เป็นบางเวลา
บางคน มีธาตุอันอ่อนโยนละม่อมละไม สุขกับการได้คลุกเคล้าไอระอุแห่งพื้นพสุธา เหมือนไม้ที่แตกเพียงพุ่ม ระบัดยอดผลิกลีบอ่อนลออ ให้แสงแดดและสายลมอุ่นโลมไล้
การปั้นและปรุง อาจให้สภาพดำรงอยู่ได้เพียงชั่วครู่
ถ้าไม่ใช่วิถีทางที่ปรารถนา ก็ย่อมนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง


การตัดสินใจ ไม่เคยใช่เรื่องง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดำรงอยู่...ต้องอาศัยใจอิสระและความกล้าหาญเป็นเครื่องผลักดัน
อาจว้าเหว่ อาจเจ็บปวด อาจสับสน ในย่างแรกๆ ที่ได้ก้าวเดิน
หากในท้ายที่สุด ผู้กล้าพอที่จะเลือก ผู้เข้มแข็งมั่นคงพอที่จะสู้ไปบนเส้นทางที่ตนเองปรารถนาพร้อมๆ กับรู้จักรักโลกและผู้คนรอบข้างเท่านั้น จึงจะเป็นผู้ที่มีความสุขกับสภาพการดำรงอยู่อย่างแท้จริง

คํ า โ ป ร ย
...ทั้งสามคน
ลับออกนอกประตูบ้านไปแล้ว
หากดวงลดายังไม่สามารถ
ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้
...ทุกคนคือไม้ใหญ่สูงทะมึน
ต้านพายุและลมเย็นที่พัดกระหน่ำ
ไม้ใหญ่ในป่าสูงเช่นนั้น
จึงมิได้สำเหนียกเลยว่า
บัดนี้กลีบดอกของเธอชอกช้ำ
และก้านอันบอบบางกำลังจะหัก
พับลงกับสายลมแรง...
. . . . . . . . . . .
หากคนเราเปรียบได้ดังเช่นพรรณไม้
ดวงลดา สาวน้อยผู้บอบบาง
ก็คงจะเปรียบได้ดังดอกไม้กลีบอ่อน
ที่พร้อมจะผลิบานอวดความสวยงาม
. . . . . . . . . . .
แต่คนรอบข้างของเธอ
กลับเปรียบเป็นไม้ใหญ่แข็งแรง
ที่สูงทะยานขึ้นเสียดฟ้า
บดบังแสงตะวันอันส่องชโลมดิน
. . . . . . . . . . .
ผืนป่าหนาวเหน็บและอ้างว้าง
ดอกไม้กลีบบางเจ็บปวดและชอกช้ำ
จะมีใครไหนบ้างมองมุ่งมายังดอกไม้
และให้ไออุ่นโอบอุ้มกลีบอ่อนด้วยความรักโฮมเพจนี้ มิใช่โฮมเพจที่เป็นทางการ จัดทำขึ้นเพื่อมีเจตนาเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณปิยะพร ศักดิ์เกษมและผลงานของเธอ
..มิได้ทำขึ้นเพื่อการค้าหรือผลประโยชน์อื่นใด ลิขสิทธิ์ของงานที่อ้างถึงและอ้างอิงยังเป็นของเจ้าของงานเช่นเดิม