Zoek binnen de site

Studie

In Canada volgt Prinses Beatrix na de kleuterschool het lager onderwijs.

Na terugkeer in Nederland vervolgt zij lager onderwijs op De Werkplaats. Dit is de school van onderwijsvernieuwer Kees Boeke in Bilthoven. In april 1950 gaat de Prinses naar het Incrementum, een dependance van het Baarns Lyceum. In 1956 behaalt ze daar het eindexamen gymnasium-A.

Universiteit

In datzelfde jaar schrijft Prinses Beatrix zich in als studente aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ze wordt daar ook actief in de Vereniging van Vrouwelijke Studenten (VVSL). De eerste jaren van haar studie volgt ze colleges in de theoretische en toegepaste sociologie, rechtswetenschap, economie, parlementaire geschiedenis en staatsrecht. Later volgt ze ook colleges over de cultuur van Suriname en de Nederlandse Antillen, het Statuut van het Koninkrijk en over actuele internationale staatkunde, volkenrecht, geschiedenis en Europees recht.

Tijdens haar studie bezoekt de Prinses verschillende Europese en internationale organisaties in onder meer Genève, Straatsburg, Parijs en Brussel. In de zomer van 1959 behaalt Prinses Beatrix haar kandidaatsexamen rechten. In 1961 slaagt zij voor haar doctoraalexamen rechten vrije studierichting.

In 2005 ontvangt de Koningin een eredoctoraat van de Universiteit Leiden. De Koningin krijgt het eredoctoraat vanwege de manier waarop zij het belang van vrijheid van mensen aan de orde heeft gesteld en zich heeft uitgesproken over de verantwoordelijkheid die vrijheid met zich meebrengt.