Home

De geschiedenis van de ABV

De Academie voor Beeldende Vorming Tilburg is opgericht in 1912. Van begin af aan was het een opleiding waarin de docentenopleidingen en de autonome kunsten een eenheid vormden.

 

Oorspronkelijk was de ABV onderdeel van de Katholieke Leergangen Tilburg.  In de jaren '80 werd de ABV samengevoegd met het Brabants Conservatorium, de Dans Academie Brabant en de Academie voor Bouwkunst tot de Faculteit der Kunsten als onderdeel van de nieuwe Hogeschool Katholieke Leergangen. Die Hogeschool transformeerde enkele jaren later in de Stchting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland (HOZN).

 

Eind jaren '90 veranderde de organisatie in Stichting Fontys Hogescholen. De Faculteit der Kunsten werd uitgebreid met de Academie voor Drama en de Rock Academie en onlangs met de Academy for Circus & Performance Art. Het streven om deze faculteit op één locatie te vestigen werd verwezenlijkt met de bouw en aanbouw van de Faculteit op het Zwijsenplein, rondom de Muzentuin in het hart van Tilburg.

 

De Academie voor Beeldende Vorming bestaat tegenwoordig uit twee bachelor-opleidingen: de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving (in voltijd en deeltijd) en de opleiding Visuele Communicatie. Beide opleidingen hebben een gezamenlijke propedeuse.