Начало
  История
  За нас
  Обучение
  Прием 2010
  Научни форуми 2009
  Международна дейност
  Спортна дейност
  Културна дейност
  Учебно-материална база
  Нормативна база
  Галерия
  Обществени поръчки
  За контакти
  Връзки
  Пощ@
Гореща връзкаСчитано от 25.01.2010г. /понеделник/, заплащането на семестриалните такси към НВУ "Васил Левски" се извършва само по банков път.

Всички други видове заплащания могат да се извършват както по банков път, така и в "Информационен център" на НВУ "Васил Левски".


Сметка на НВУ "Васил Левски"
факултет "Общовойскови"

IBAN – BG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново
ул. Стефан Стамболов №1