WiFi

 

 

 

new web site

 

 

• Мисия • История • Акредитация • Качество на обучението • Структура и ръководствоСтудентски съвет • Основни звена • Помощни звенаНаши студенти

• Степен "Бакалавър" • Степен "Магистър" • Степен "Доктор"

• Кандидат-студенти • Чуждестранни учащи • Следдипломно и паралелно обучение • Професионална реализация на студенти


• График за учебната година • Разпис на учебните занятия  • Изпитни дати

• Научни изследвания • Научни проекти • Научно списание • Библиотечно-информационен център

• Образователни програми • Изследователски програми • Доктор Хонорис Кауза • Двустранно сътрудничество

• Общежития • Стипендии • Спортно-оздравителна база
• Обявления по ЗДС и ППЗДС • Бюджет 2008

Deutschsprachiger Studiengang •  Filiere francophone en Chimie industrielle •  Център по Материалознание Англоезично обучение

 

 

 

 

Отчетен доклад за състоянието и дейността на ХТМУ за периода октомври 2008г. - октомври 2009г. [ pdf / html ]

Международна среща - семинар в ХТМУ

Стипендии за летен семестър на учебната 2009/2010г.

Заявление за предварителен изпит