Módszertani segédanyag a jelenkori cigány népismeret oktatásához
1. Ki a cigány?
2. Oktatás
3. Szociális viszonyok
4. A sztereotíp cigánykép ellen
5. Közélet média és web
Bevezető, honlapismertető

 

 

A Kurt Lewin Alapítvány 2008 késő őszén nyerte el a „Nemzetiségi és roma kisebbségi óvodai nevelésben és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások támogatása 2008.” című pályázatot. Arra kapott megbízást, hogy készítsen módszertani segédanyagot a cigány népismeretet oktató pedagógusok bevonásával, tapasztalataik, problémáik, illetve igényeik feltérképezésével. Annak érdekében, hogy a kidolgozott segédanyag a mindennapi gyakorlat kihívásaira nyújtson válaszokat, a tananyag elkészítésekor bevontuk a munkába az érintett tanárok lehető legszélesebb körét.

 

 

A feladat nem volt könnyű: több száz iskolában folyik ugyan népismeret oktatás, de a tárgyat legtöbb esetben nem különálló óraként, hanem más tantárgyakba integrált modulként tanítják. Több könyv, jegyzet és dokumentum forog kézen-közön, de nincs egységes, mindenki által elfogadott tankönyv, amelyre a pedagógusok támaszkodhatnak. Az is hamar kiderült, hogy minél több tanárral és szakemberrel vesszük föl a kapcsolatot, annál több, sokszor ellentétes vélemény jelenik meg arra vonatkozóan, hogyan érdemes oktatni a cigány népismeretet.

 

 

Honlapunkkal azt kívánjuk elősegíteni, hogy elinduljon, illetve megerősödjön az eszmecsere a cigány népismeretet oktató tanárok között. Ismerjék meg egymás jó gyakorlatait, módszereit. A segédanyagot kiegészítő fórum a cigány népismereti oktatás hosszú távú fejlesztését szolgálja, amely lehetőséget biztosít közösen szerkeszthető, digitális népismereti tudástár kialakulására.

 

 

A segédanyag célja:

 

A segédanyag célja a cigány népismeret 7-12 osztályos tanulókat oktató tanárok munkájának támogatása és a népismereti oktatás hatékonyabbá tétele. A tanároknak készült segédanyag abban nyújt segítséget, hogy releváns ismeretek korszerű módszerekkel kerüljenek feldolgozásra és átadásra, elősegítve a diákok előítéletmentes gondolkodásának, aktív szerepvállalásának és reális, pozitív cigányképének/identitásának kialakulását. A teljesség igénye nélkül öt témát emeltünk ki, melyek segítségével a pedagógusok önállóan is képesek lesznek bármely más témához egy hasonló segédanyagot felépíteni. Célunk olyan módszertani segédanyag létrehozása volt, mely integrált oktatásban, akár osztályfőnöki vagy más tanórákon is alkalmazható, miközben elsősorban a hazai cigányság életével és kultúrájával foglalkozik.

 

A módszertani segédanyag 3 fő célja:

 

  1. társadalmi ismeretterjesztés
  2. a roma identitástudat erősítése
  3. a kommunikációs, együttműködési készségek fejlesztése

 

 

A segédanyag használata:

 

A segédanyagot témánként javasoljuk feldolgozni. A témához kapcsolódó óravázlatot a fogalomtár, a linkgyűjtemény és a multimédiatár aktív használata mellett ajánljuk alkalmazni.  A feladatok - melyek feldolgozása az óravázlatnál szabadabb, átfogóbb és több tanórányi tevékenységre nyújt lehetőséget – tetszőlegesen használhatóak. Segítségként minden téma esetében pontos leírást vagy eligazítást találsz a teendőkkel kapcsolatban. A segédanyagban szereplő feldolgozási módok arra szolgálnak, hogy új lendületet nyerj. Használd és fejleszd tovább!

 

 

A célcsoport:

 

A módszertani segédanyag elsősorban a cigány népismeretet oktató tanároknak készült. Másodsorban mindazoknak, tanítsanak akármilyen tantárgyat is, akik szeretnék kiegészíteni, feldobni az óráikat új, korszerű módszerekkel és nyitottak az Internet által nyújtott lehetőségekre. Végül azoknak a pedagógusoknak, akik sokszor úgy érzik, hogy nem kapnak megfelelő segítséget a munkájukhoz, alig van, akivel megoszthatnák szakmai problémáikat kérdéseiket, vagy éppen sikeres kezdeményezéseiket adnák át másoknak.

 

Koncepció:

 

A Kurt Lewin Alapítvány immár 14 éve, partnereivel való szoros együttműködésben kíván hozzájárulni a demokratikus társadalom megerősödéséhez, a tolerancia növeléséhez és felelős társadalmi befektetések létrejöttéhez. A segédanyagban Ligeti György, az alapítvány kuratóriumának elnöke által korábban sikeresen alkalmazott koncepciót kívánjuk használni.

 

Idézett Ligeti György, Cigány népismereti tankönyvének módszertani segédanyagából:

 

„Röviden, szerintünk fontosabb, hogy tudja, értse a diák (és a tanár), miként hat a kultúrára (ebbe értendő például az öltözködés) az egyén vagy a család társadalomban elfoglalt foglalkozási, jövedelmi helyzete, vagy identitása, mint az, hogy megjegyezze milyen színű kötényt hordanak a gáboros cigányok (Románia), illetve milyen kalapot a nagyecsediek.”

 

A segédanyagban két féle koncepció van jelen: identitás erősítése és társadalmi ismeretek terjesztése. Ugyan a cigány népismeretet oktató tanárok között is megoszlanak a vélemények, a Kurt Lewin Alapítvány szerint a cigány népismereti oktatásban összhangba kell hozni, a kulturális és a társadalomismereti témákat. A roma népismeret tanítását az állampolgári szocializáció eszközének és lehetőségének tartjuk. A népismeret oktatása során szélesebb körű ismeretek átadására és bonyolultabb, a társadalmi világba erősen beágyazott összefüggésrendszerek megértetésére van szükség. Mindemellett fontosnak tartjuk a reális, pozitív cigány identitás kialakulását is, amely elősegítheti, hogy a gyerekek magabiztosan álljanak ki a történelmében és hagyományaiban gazdag cigány kultúra mellett.

 

A segédanyagban fontos szerepet szánunk a feladatoknak, azon belül is a tanórán kívüli tevékenységeknek, illetve tanórák olykor rendhagyó szervezésének. Ennek célja, hogy fejlessze a diákok demokratikus vitakultúráját, elősegítse a gyerekek aktivitását valamint a tanulók érdeklődéséhez szabható tanmenet kialakítását. A népismereti oktatás során nagyon fontos a kommunikációs és az együttműködési képesség elsajátítása, mely nélkülözhetetlen a megismeréshez, illetve ahhoz a vitához-eszmecseréhez, mely nyomán lehetővé válik a konfliktusok konstruktív módon való kezelése – azok destruktív rendezése vagy elfojtása helyett.

 

 

A honlapstruktúra:

 

A honlap 5 fő téma köré csoportosul:

 

  1. Ki a cigány?
  2. Oktatás, továbbtanulás 
  3. Szociális viszonyok
  4. A sztereotíp cigánykép ellen
  5. Média és web

 

Minden témához tartozik:

 

• bevezető szöveg

• óravázlat

• 10 fogalommagyarázat (a témához kapcsolódó legfontosabb fogalmak)

• 2 feladat

• a feladatok értékeléséhez szempontok

• a tanulók demokratikus vitára sarkallására és moderálására alkalmas módszer

• a tanulók gyűjtőmunkájának motiválására és koordinálására alkalmas módszer

• multimédiás segédeszközök (fotók, videók)

 

Az 5 téma a főoldalról külön aloldalakon érhető el. Az aloldalakon találhatóak az óravázlatok és feladatok (módszerekkel együtt). További aloldalakra lépve érhető el a fogalommagyarázat, a linkgyűjtemény és a multimédiás segédeszközök.

 

Hasznos böngészést és jó tanítást kíván a Kurt Lewin Alapítvány!

 

 

Regisztrálj és látogass fel a Fórumra!

 

Szólj hozzá, töltsd fel legjobb anyagaidat és cserében te is találhatsz olyat, amit fel tudsz használni az óráidhoz!