Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Sas van Gent

Algemene informatie over deze kern.

Introductie

De geschiedenis van Sas van Gent is nauw verbonden met de stad Gent in Vlaanderen. Deze stad zocht in de 16e eeuw een goede verbinding met de Westerschelde. In een zijarm van de Braakmangeul werd een schutsluis gebouwd. Deze schutsluis zorgde voor toegang tot de reeds eerder gegraven Sasse Vaart die al in verbinding stond met deze rivier. Een dergelijke sluis werd ook wel "sas" genoemd. Doordat scheepvaart via 't sas mogelijk werd en de kostbare sluis moest worden beschermd is in 1562 de vesting Sas van Gent ontstaan.

 

Ter bescherming van de schutsluis werden verdedigingswerken aangelegd. Deze zijn tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog zodanig uitgebreid dat Sas van Gent werd beschouwd als één van de sterkste vestingen van Europa.

 

Helaas is er weinig overgebleven van de vestingwerken. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de aanleg en een aantal verbredingen van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Daarnaast is ruimte gemaakt voor de aanleg van industrie die in de 19e eeuw is gestart en in de loop van de 20e eeuw tot bloei is gekomen. In het Industrieel Museum in de Kerkhoflaan krijgt u een goed beeld van de belangrijke rol die de industrie heeft gespeeld in de geschiedenis van Sas van Gent. Om het grote aantal fabrieksarbeiders te kunnen huisvesten was de ruimte binnen de wallen te beperkt. Als gevolg hiervan zijn de grachten gedempt en bolwerken geslecht.

 

Een aantal overblijfselen is hersteld en te bezichtigen. Onder het Bolwerk 'Generaliteit' bevinden zich nog onderaardse gangen, die ooit werden gebruikt voor de aanvoer en opslag van munitie. Dit bolwerk is één van de zeven bolwerken die de vesting ooit telde. De restanten van de waterkorenmolen, gevestigd in een vestingwal aan de Kloosterlaan, zijn goed zichtbaar. Een laatste stukje vestingmuur staat nog overeind bij de Veerweg.

 

De wandelpromenade op het kanaaleiland is een bijzondere plek om de schepen op het Kanaal van Gent naar Terneuzen van dichtbij te zien passeren. Onderweg komt u langs het meer dan 100 jaar oude schutsluisje dat is gerestaureerd. U gaat terug naar de tijd van de industriële revolutie en proeft de sfeer van vroeger bij de nostalgische haven en het oude sluisje. U heeft uitzicht op het fascinerende scheepvaartverkeer. Op de informatiepanelen op de promenade staat informatie over het ontstaan van het kanaal, de draaibrug en het industriële erfgoed.

Op de Westkade staat het beeld van de Schepentrekker. Het is opgericht uit blijk van waardering voor de noeste werkers die ooit de schepen trokken.

Kern in cijfers

Sas van Gent heeft een oppervlakte van 141 hectare.

Bevolkingsopbouw

Sas van Gent had op 1 januari 2009 3.753 inwoners.

 

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Totaal

0-14 jaar

273

286

559

15-64 jaar

1.213

1.182

2.395

65 jaar en ouder

342

457

799

Totaal

1.828

1.925

3.753

Sociale ontwikkelingen in 2009

 • Er is gekozen voor een integrale aanpak van de ontwikkelingen in Sas van Gent rond de mogelijke realisatie van woon-, zorg-, brede school en welzijnsvoorzieningen in de Canadalaan. De ontwikkeling van het gebied moet leiden tot een nieuw sociaal hart van Sas van Gent. Hierin wordt rekening gehouden met een nieuw sociaal-cultureel centrum ter vervanging van De Speye, een brede school, zorgwoningen en een nieuwe sportzaal.
 • Het beheer en de exploitatie van de nostalgische haven in Sas van Gent ligt in handen van een groep lokale eigenaren van maritiem erfgoed in Sas van Gent. In 2009 vindt een evaluatie plaats en wordt een besluit genomen over een eventuele verlenging van het huurcontract.
 • Woongoed doet onderzoek naar de mogelijkheid van een woonvoorziening voor ouderen aan het Bolwerk.
 • Een voormalige loods van Cargill biedt op termijn onderdak aan een museum en de carnavalsverenigingen.

Ruimtelijke ontwikkelingen in 2009

 • Woongoed werkt aan het project de Renaissance van Sas van Gent. Dit project is gestart in de Vredestraat. Hier worden de woningen gerenoveerd, de weg gereconstrueerd en de reiolering vernieuwd. Op verschillende locaties in Sas van Gent zullen woningen worden afgebroken en gerenoveerd. Aan de Canadalaan vindt een concentratie plaats van sociaal-culturele voorzieningen.Tevens wordt bekeken of op vrijkomende locaties (o.a. de Speye en de Roselaer) nieuwbouw kan worden gepleegd. Het doel van dit alles is om met het oog op de te verwachten krimp, kansrijke locaties zodanig om te vormen dat ze de structuur van Sas van Gent versterken. Zo wordt ook de groenstructuur van de stad versterkt.
 • Op het Kanaaleiland (eveneens onderdeel van de Renaissance van Sas van Gent) is woningbouw voorzien.
 • Het benzine- en gasverkooppunt Tamoil aan de Paardevest wordt verplaatst.
 • Op Westkade wordt volgens bewoners te hard gereden. In overleg met bewoners en winkeliers wordt de Westkade dit jaar heringericht met als doel verminderen van doorgaand verkeer en vrachtverkeer.
 • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om enkele hondenuitlaatterreinen in te richten. Mogelijke locaties worden eerst met omwonenden besproken.
 • Het woonwagencentrum aan de Tweekwartweg wordt opgeheven. Medio 2009 verhuist een deel van de bewoners naar Koewacht of Westdorpe.
 • De afvalcontainers (cocons) die op verschillende plaatsen in Sas van Gent zijn geplaatst worden dit jaar vervangen door semi-ondergrondse containers. Werking zal geschieden middels een pasjessysteem, dit om illegaal gebruik te voorkomen.
 • Aan de Tramstraat vindt bodemsanering plaats.

Economische ontwikkelingen in 2009

 • Het voormalige CSM-terrein, de Sasse Poort, is opgekapt en ingericht als bedrijventerrein. Momenteel is de gemeente druk bezig met de werving van bedrijven.
 • Herontwikkeling Glasfabriek: een deel van het terrein wordt heringericht en opnieuw als bedrijfsterrein aangeboden door Zeeland Seaports.
 

Buurt-, dorps- en wijkcentra

 • Cultureel Centrum De Speye
 •  Verenigingsgebouw St. Albert

Scholen

 • Prins Frederik Hendrik (openbaar)
 • De Sasse Vaart (rooms-katholiek)

Voorzieningen

 • Bankfilialen
 • Basisschool
 • Bedrijventerreinen
 • Begraafplaats
 • Bibliotheek
 • Brandweer
 • Bushaltes
 • Feestruimte
 • Horeca
 • Hotels
 • Internethoekje
 • Jachthaven
 • Kantoren
 • Kerken
 • Kinderopvang
 • Molen
 • Industrieel Museum
 • Politiepost
 • Postkantoor/ agentschap
 • Ruimte voor jeugd
 • Ruimte voor ouderen
 • Speelgelegenheden
 • Sportgelegenheden
 • Supermarkt
 • Telefooncel
 • Vergader- en hobby ruimte
 • Volkstuinen
 • Weekmarkt
 • Wijkcoördinator
 • Wijk- of kernvertegenwoordiging
 • Winkels
 • Woonwagencentrum
 • Zorgcentrum
 • Zwembad (openlucht) 

Rijksmonumenten

 • Boerderij met schuren aan de Mosselhuisstraat 1
 • Woonhuis, later kantoorruimte aan de Oostkade 31
 • 2 woonhuizen, thans kantoorruimte aan de Westkade 103/104
 • Restant van een voormalige Waterkorenmolen aan de Kloosterlaan
 • Stenen achtkantige molenromp op de Molenberg
 • 17e eeuws gangenstelsel onder de Molenberg
 • R.K. Kerk aan de Markt 4 

Groenstatus

Het centrum, van de Wilhelminalaan, Kloosterlaan tot de Westkade heeft de status representatief groen. Onder representatief groen wordt verstaan het groen met als functie representatie, het dient als een soort visitekaartje naar de burger en de bezoeker. Dit groen is terug te vinden in centrumdelen van de kernen. Het is over het algemeen kleinschalig groen waarbij gebruik gemaakt wordt van een hoogwaardige beplantingskeuze met vormbomen, veel bloeiende soorten en eenjarigen.

De groenstrook tussen de bebouwing in de omgeving van de Beneluxstraat heeft de status standaard groen. De functie van het standaard groen is met name aankleding. Aankleding van de directe woonomgeving van de bewoners van de gemeente. Het is dan ook terug te vinden in de wijken (wonen) en op bedrijventerreinen (werken). Standaard groen is over het algemeen wat grootschaliger en het plantmateriaal bestaat uit afwisselend groene heesters en uitbundige bloeiers. De beplantingsvakken hebben een robuuster uiterlijk en een cultuurlijk karakter.

De groenstroken langs de Vrijstraat en achter de Beneluxlaan hebben de status natuurlijk groen. Onder natuurlijk groen wordt verstaan het groen met een recreatieve en/ of natuurlijke functie. Het groen bestaat uit grotere eenheden en heeft royale vakken. Het uiterlijk van de bomen, de beplanting en het gras hebben een meer natuurlijk karakter. Het gras mag hoger zijn en de kruidengroei wordt gestimuleerd. De beplanting bestaat uit inheemse soorten. Natuurlijk groen is terug te vinden in grote groeneenheden zoals bijvoorbeeld langs de kreken en de bossages rondom sportvelden.

Het sportpark 't Sas heeft de status standaard groen.

Het zwembad en de omgeving van de Sportkade hebben de status natuurlijk groen. 

Gepland onderhoud

 

Datum

Ten behoeve van

Omschrijving

 

Winter 2009/2010

Groenonderhoud

Beneluxstraat 15: hier wordt een es geplant

Winter 2009/2010

Groenonderhoud

Canadalaan: hier worden 3 sierkersen geplant

Winter 2009/2010

Groenonderhoud

Calandstraat: op de hoek wordt een bosplantsoen aangelegd en beuken weggezaagd

Winter 2009/2010

Groenonderhoud

Kloosterlaan: hier worden meidoorns en lijsterbessen geplant

Winter 2009/2010

Groenonderhoud

Bolwerk: hier worden iepen gekapt en onderbeplanting weggehaald

Winter 2009/2010

Groenonderhoud

Statenstraat 14: hier wordt 1 berk weggehaald

2009-2010

Wegenonderhoud

Oostkade herbestrating

2009-2010

Wegenonderhoud

Tramstraat herbestrating inclusief riolering

2009-2010

Wegenonderhoud

Beukenstraat herbestrating inclusief riolering

2009-2010

Wegenonderhoud

Stationsstraat herbestrating inclusief riolering

2009-2010

Wegenonderhoud

Oranjestraat herbestrating

2009-2010

Rioleringswerken

Achterom

2009-2010

Rioleringswerken

Amaliastraat

 

2009-2010

Rioleringswerken

Marijkestraat

 

2009-2010

Rioleringswerken

Rozenlaan

 

2009-2010

Rioleringswerken

Vlaanderenplein

 

2009-2010

Rioleringswerken

Westdam

 

2009-2010

Rioleringswerken

Vredesstraat

 

Werkzaamheden

Kijk hier voor actuele werkzaamheden in Sas van Gent


Uitgelicht


Zoeken