Ministerstvo vnitra České republiky

zavřít


Tady můžete vyhledat číslo popisné všech obývaných domů, ulice a obce v České republice. Požadujete-li bližší informace, nebo pokud narazíte na některé nesrovnalosti, přečtěte si prosím nápovědu.

Adresy v České republice

Podklady poskytl: odbor realizace projektů eGovernment
Stav k 30. dubnu 2010

Obec: ÚSTÍ NAD LABEM

Kraj: ÚSTECKÝ, okres: ÚSTÍ NAD LABEM
Obec s rozšířenou působností: ÚSTÍ NAD LABEM
V obci je evidováno 22 částí obcí, 718 ulic, 17 546 adres. Adresy v obci mají PSČ v rozsahu 400 01 až 403 40. V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 98 798 obyvatel, z toho je 40 760 mužů nad 15 let, 7 565 chlapců do 15 let, 43 177 žen nad 15 let, 7 296 dívek do 15 let.

Výběr části obce 

Část obce: PŘEDLICE

V části obce je evidováno 31 ulic, 525 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 400 01.


Ulice: