Idag letar vi skribenter med egna privata eller professionella erfarenheter av följande ämnen:

Föräldranärvaro

Skolan ställer allt högre krav på att föräldrarna ska närvara under arbetstid. Läs (6) Skriv

Ship to Gaza

Skepp från hjälpkonvojen Ship to Gaza har stormats av israelisk militär. Drygt tio personer uppges vara döda och många skadade. Läs (36) Skriv

Inför samtyckesparagraf nu

Göran Rudling om Inför samtyckesparagraf nu

Dags att införa en samtyckeslag i Sverige

I Örebro härjar minst två serievåldtäktsmän. Tjejer och kvinnor är oroliga och rädda för att gå ut. Sexuellt våld i vår närmiljö hindrar tjejers och kvinnors rättigheter att röra sig fritt. Nåt måste göras. Men vad?


Om författaren

Göran Rudling står bakom bloggen/hemsidan www.samtycke.nu. Syftet med bloggen är att införa demokratiska lagar som bygger på att sexuella handlingar måste vara ömsesidigt frivilliga för att inte vara kriminella.

Thomas Bodström och Claes Borgström skriver i Svenska Dagbladet den 9 april följande:

Vi socialdemokrater anser att de sexuella övergreppen mot flickor och kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. ---Flickor och kvinnor i Sverige behöver ett bättre skydd mot grova sexuella kränkningar. Därför vill vi införa ett nytt brott - synnerligen grov våldtäkt mot de grövsta övergreppen.

Thomas Bodström var justitieminister från oktober 2000 till oktober 2006. Under denna period presenterade 1998 års Sexualbrottskommitté ett betänkande vilket så småningom resulterade i en ny sexualbrottslag i april 2005. En lag som Thomas Bodström beskrev som modern och progressiv och som han sa skulle leda till att kvinnor och flickor fick ett bättre skydd. Kritiken mot lagen var kraftig. Främst därför att kravet på samtycke inte infördes och att skyddet för tjejer "i hjälplöst tillstånd" inte blev starkt. Tyvärr blev det som kritikerna befarade. En svårläst och dålig lag med svagt skydd.


Thomas Bodström skrev i samband med den nya lagens tillkomst:

»Utgångspunkten för sexualbrottslagstiftningen är att varje människas önskan att inte ha samlag eller annat sexuellt umgänge i varje situation ovillkorligen ska respekteras.«

Vad han inte berättade är hur lagstiftningen egentligen är utformad och hur den tolkas i domstol. Att i Sverige så är varje kvinna tillgänglig för sex om hon inte mycket tydligt säger nej. Men det räcker inte med att säga nej. Det krävs också att mannen förstod att nejet är kopplat till att kvinnan inte vill ha sex. Och så måste hon göra motstånd. Om gärningsmannen inte förstod att kvinnan inte ville ha sex eller motståndet inte var starkt nog blir han frikänd.

Kort tid efter riksdagens beslut om den nya sexualbrottslagen var en 15-årig flicka på rymmen. Hon var trött och utmattad efter att inte ätit och sovit på flera dygn. Hon plockades upp av tre män på Stockholms Central och fördes till en lägenhet i Jordbro där hon hölls fången och våldtogs i flera timmar av totalt tre män. Inte förrän polisen bröt sig in blev hon fri.

Tingsrätt och hovrätt friade två av männen, eftersom de inte använt tillräckligt våld. De våldtog flickan först efter att hon blivit våldtagen av den första gärningsmannen som hade använt våld för att tvinga till sig sex. I domarna konstateras att flickan varit i en mycket utsatt situation men att det i Sveriges riksdag bestämts att det inte räckte för att göra våldtäkten brottslig. Helt plötsligt blev det uppenbart för alla att Thomas Bodströms nya sexualbrottslag inte gav tillräckligt skydd. Alla utom Thomas Bodström själv.

Hur tror Thomas Bodström att flickan i Jordbro kände sig efter de friande domarna. Tror hon på att sexualbrottslagen är till för att skydda henne? Eller tror hon att lagarna mer är skrivna så att förövarna ska frikännas. Är det så att en våldtagen 15 åring vet mer om hur lagarna fungerar än Thomas Bodström?

I en interpellationsdebatt 21 oktober 2004 avfärdade Thomas Bodström kravet på en samtyckesparagraf i lagen med orden:

"Det går inte att nu skriva in samtycke i lagförslaget"

Hur kom han fram till den slutsatsen? Samtyckesparagrafer finns i Kanada, Nya Zeeland, England, Irland och ett antal delstater i USA. Den Internationella Domstolen (ICJ) i Haag har en samtyckesparagraf.

Europadomstolen har i ett rättsfall skrivit att det finns "a universal trend towards regarding lack of consent as the essential element of rape and sexual abuse". Som en sammanfattning uttalade domstolen att "in accordance with contemporary standards and trends - - -, the member States' positive obligations under Articles 3 and 8 of the Convention must be seen as requiring the penalisation and effective prosecution of any non-consensual sexual act, including in the absence of physical resistance by the victim"

De citerade uttalandena i domen ger emellertid vid handen att Sverige, för att inte bryta mot Europakonventionen, är skyldigt att införa en lagstiftning som medför att varje "sexual act" som inte bygger på samtycke utan är "non-consensual" skall vara straffbar. Det skrev Lagrådet.

I Personuppgiftslagen (PuL) har en samtyckesparagraf funnits sedan 1998. Den är tydlig. Thomas Bodström borde väl som f.d justitieminister känna till att Personuppgiftslagen, PuL, bygger i hög grad på samtycke och att s.k. tyst samtycke inte accepteras. Eller är det så enkelt att även män kan kränkas av databehandling av personuppgifter och då måste man skydda dem med en paragraf om samtycke. Män är män, kvinnor är offer.

Thomas Bodström har uppenbart bristande kunskaper om hur länder utanför Sverige ser på samtyckesparagrafer när han säger att det inte går att införa en samtyckesparagraf. Döms inga våldtäktsmän i Kanada? Eller vad menar han?

Om vi i den nya sexualbrottslagen hade haft en samtyckesparagraf, likt den som Europadomstolen kräver, hade alla de tre våldtäktsmännen i Jordbrofallet blivit fällda för grov våldtäkt. Det var ju en gruppvåldtäkt. Den grovt kränkta 15 åriga flickan hade fått lite av upprättelse och samhällets stöd. Och en sådan lag hade varit ett skydd för svenska flickor och kvinnor. Men en sådan lag ville inte Thomas Bodström ha då. Och det skyddet vill inte Thomas Bodström ge flickor nu. Det är svårt att tro att Thomas Bodström är seriös med den senaste läppbekännelsen om att han minsann månar om svenska flickors och kvinnors skydd.

Thomas Bodsström skriver att "Flickor och kvinnor i Sverige behöver ett bättre skydd mot grova sexuella kränkningar". Nu, när han inte längre utformar lagarna, argumenterar han för att införa en ny klass på våldtäktsbrott. "Synnerligen grov våldtäkt" med ett maxstraff på 10 år. Det är samma maxstraff som för grov våldtäkt idag. Är det ett bra skydd för svenska kvinnor och flickor? Det verkar inte genomtänkt.

Idag är det få som ställs till ansvar för grov våldtäkt. Ca 33% av åtalspunkterna för grov våldtäkt underkänns. Sannolikt är att det skulle bli ännu färre som ställs till ansvar för "synnerligen grov våldtäkt" och att fler åtalspunkter skulle underkännas. På vilket sätt det skulle öka skyddet för svenska flickor och kvinnor har jag svårt att förstå?

Men hur kan det komma sig att Thomas Bodström och Claes Borgström presenterar ett sådant förslag? Thomas Bodström är fd Justitieminister och Claes Borgström är fd Jämo. De är inga juridiska dvärgar. Men något måste vara fel? Är det en längtan efter ett nytt jobb? Är "den manliga normen" hotad? Eller har herrarna bara sugrörsglasögonen på sig? För ett är säkert. Inte är det av omtanke om svenska flickor och kvinnor.

Om Thomas Bodström och Claes Borgström verkligen ville skydda flickor och kvinnor i Sverige så skulle de arbeta aktivt för att alla sexuella handlingar som inte baseras på samtycke kriminaliseras. De skulle arbeta för att vi ska ha en samtyckesklausul lik den som finns i PuL. De skulle jobba för att mottagandet av våldtäktsoffer blir bättre, att rättsintyg med kroppsbesiktning utfärdas i alla fall där våldtäkt misstänks, att förhörsmetoderna förbättras, att alla förhör med misstänkta och offer videofilmas så att det ska bli lättare att kunna bedöma parternas ord som oftast står mot varandra, att vi får fler personer med engagemang och rätt kompetens som gör rätt saker på rätt ställe. De skulle jobba för att samtliga offer får tillgång till målsägarbiträde och att polisens arbetsmetodik förbättras. De skulle också argumentera för en straffskärpning med anledning av att våldtäkt är en grym och oerhört grov kränkning av en människas sexuella självbestämmande och kroppsliga integritet. De skulle jobba för att vi får en groominglag som är skarp och att straffet skärps markant så nätförövarna som jagar våra barn stoppas. De skulle jobba för att "stalking" blir klassat som ett allvarligt brott och att hot ska tas på större allvar. De skulle försvara mänskliga rättigheter och stå upp för lika värde. De skulle jobba för att diskrimineringen av kvinnor i rättssystemet elimineras. Men det gör inte Thomas Bodström och Claes Borgström.

Så när Thomas Bodströms och Claes Borgström nu spelar över är det bara en luftpastej inför en trött valpublik. Ett populistiskt krav liknande det att Sverige inte skulle spela i VM för att i Tyskland är prostitution lagligt. Deras förslag är ett tomt på innehåll men har många politiskt korrekta ord och en förljugen omtanke. Det är bara en massa hot air. Så mycket hot air att en varmluftsballongpilot blir våt i ögonen.

Så Thomas och Claes. Det ni sysslar med är politisk posering. Det är kränkande för väljare och det borde vara straffbart.

Jag är övertygad att såväl Thomas Bodström som Claes Borgström kan mycket bättre än de visar i sitt överspel. Om det nu är så viktigt att skydda svenska flickor, pojkar och kvinnor mot övergrepp kom över till oss som jobbar för sexuellt självbestämmande och för samtyckesklausuler. Mot sexuellt våld och övergrepp. För skydd av kvinnor och barn. För att de svagaste får starkt skydd och stöd av samhället. Här skulle ni kunna göra nytta om ni är ärligt intresserade av att skydda svenska flickor och kvinnor mot våldtäkter och övergrepp.

Om ni slutar med att kräva att det ska vara tvångsrekvisit vid våldtäkt och öppet redovisar varför ni nu förordar en samtyckesparagraf är jag skyldig er en stor ursäkt. Kom ihåg, jag tycker om att be om ursäkt.

Jag tror att ni skulle kunna vara med och införa en bra sexualbrottslag, om ni bara ville.


Trackback URL:

Trackback URL for this post:

http://www.newsmill.se/trackback/22925

29 kommentarer Logga in för att kommentera
I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

'

Skulle du kunna skriva samma artikel en gång till, med fokus på hur du konkret vill att lagen ska se ut och inte på vilket monster du tycker Bodström är?

Tack.

Permalänk | Anmäl #1 Tomas Fredriksson, 2010-06-01, 21:41

Vilken sjuk sågning av Bodström. Underhållande.

Permalänk | Anmäl #2 Jenny Borg, 2010-06-01, 22:02

Enkel lösning: Ge alla människor rätt att bära vapen.

Permalänk | Anmäl #3 Marcus Svensson, 2010-06-01, 22:21

Varför tar han inte upp orsaken till att överfallsvåldtäkterna har tredubblats de senaste 10 åren?
Att det nästan uteslutande är invandrare som står för överfallsvåldtäkterna. Särskilt de som är från MENA-länderna är överrepresenterade.

För att kunna göra något åt ett problem så måste man se vad som orsakar problemet!

Permalänk | Anmäl #4 Robin K, 2010-06-01, 22:33

#4 Robin K,

Artikeln syftar inte i första hand på överfallsvåldtäkter, där har någon samtyckesparagraf ringa betydelse. Artikeln handlar väl om våldtäkter där förövare och offer har en relation eller på något sätt är bekanta.

Permalänk | Anmäl #5 Anna Sikström, 2010-06-01, 22:43

Fast i ingressen skriver Göran Rudling om överfallsvåldtäkter... Men det är inte vad artiklen handlar om. Man kan hur som helst inte tillämpa en samtyckesparagraf på överfallsvåldtäkter.

Permalänk | Anmäl #6 Anna Sikström, 2010-06-01, 22:49

Sverige har alldeles för mesiga lagar för våldtäktsbrott och chansen att en förövaren över huvud taget blir dömd är mycket liten. Detta måste ändras, NU! Ingen flicka eller kvinna ska behöva vara rädd för att vistas ute eller öppna sin dörr, med risk för att bli våldtagen. Straffen måste bli mycket hårdare. Vad sägs om avsnoppning efter upprepade gånger? Då lär dom garanterat aldrig göra om det i alla fall!

Permalänk | Anmäl #7 Janne Stenborg, 2010-06-02, 02:36

För mig, ett fullständigt obegripligt inlägg.

Kan du beskriva dina tankar kring detta moraliskt, rättvist, rättfärdigt och juridiskt hållbart utan att blanda in andra?

Förstår inte ett skvatt av vad du vill säga.

Permalänk | Anmäl #8 Torbjörn Hellerstad, 2010-06-02, 07:03

Skärp istället lagen för falsk angivelse!

Jag förstår inte sambandet mellan överfallsvåldtäckter och en samtyckeslag. Det är väl knappast det som en samtyckeslag ska reglera? Det här inlägget har fått ofattbart utrymme med tanke på dess mycekt bristfälliga substans. Man kan ana hur Newsmills redaktion funderat i sina vanliga radikalfeministiska banor.

Varför skulle vi i Sverige försvaga mannens juridiska ställning ytterligare i våldtäcktsmål? Redan idag har vi ett jätteproblem med massor av falska anmälningar, många män som bevisligen dömts oskyldigt och kvinnor som kommer undan med att lämna in falska anmälningar. Den lagändring som borde vara mest aktuell är en skärpning av lagen för falsk angivelse, Det skulle kunna avhålla många kvinnor ifrån att lämna in falska anmälningar.

Permalänk | Anmäl #9 Arvid Andersson, 2010-06-02, 08:11

Det är viktigare att ta reda på vilka som begår våldtäkter för att gå till botten med problemet. Ju mer man vet om gärningsmännen ju bättre kan man bekämpa dem.

Permalänk | Anmäl #10 Bo T, 2010-06-02, 10:46

#7 Janne Stenborg,

Ja, och tänk då på att de flesta våldtäkter och övergrepp aldrig ens anmäls. Och de flesta sker dessutom innanför hemmets väggar.

#10 Bo T,

Det kan ju vara svårt, förövare är inga människor med speciella egenskaper eller kännetecken. De finns överallt och det syns inte på dem. Inte så sällan är någon du minst anar en förövare.

Permalänk | Anmäl #11 Anna Sikström, 2010-06-02, 11:46

Hur skulle det ha gått för flickan i Jordbro om de tre männen hävdat att de inte lämnat samtycke till samlag? Skulle HON då ha dömts för att ha våldtagit dem (samtidigt som de dömdes för att ha våldtagit henne) ???????

Permalänk | Anmäl #12 Max Jernberg, 2010-06-02, 13:23

Hur ska samtycket formaliseras?
Räcker det med ett blygt "ja tack" i vittnes närvaro ?
Eller måste kvinnan dessutom blinka förföriskt?
Skriftligt kanske? Det vore bra att veta inför nästa date.

Permalänk | Anmäl #13 Benadom Flydde, 2010-06-02, 13:25

Ovanstående är ett inlägg av en i juridik uppenbart helt oskolad person.

Det är inte lätt för en jurist att förstå vad man ska med en samtyckesparagraf till och på vad sätt den skulle medfört en annorlunda utgång i de mål som han hänvisar till.

Samtliga sexbrott bygger nämligen på principen att det handlar om sex som den ena parten inte har velat gå med på. När det gäller barn under 15 år spelar ett samtycke från den unge i normalfallet inte ens någon roll. Undantag gäller för en sexuell händelse mellan en underårig och en annan ung människa där åldersskillnaden är liten. För barn under 12 år är inte heller det resonemanget relevant - där antas samtycke helt sakna betydelse. Och för att då undvika att bli missförstådd; även om samtycke föreligger spelar det alltså ingen roll för straffbarheten.

Hänvisningen till personuppgiftslagen saknar intresse eftersom det inte rör sig om straffrättslig lagstiftning. Hopkopplingen visar tyvärr bara på vad jag sagt inledningsvis, artikelförfattaren är ute och cyklar och blandar och ger utan att förstå lagtsiftningen.

En närmare genomläsning av artiklar som innehåller propåer om s k samtyckeslagstiftning, som nu denna, ger emellertid vid handen att det egentligen är en i ett rättssamhälle central rättssäkerhetsprincip man vill komma åt, nämligen kravet på att samtliga de i den straffrättsliga lagstiftningen uppställda objektiva rekvisiten för ett brott också ska vara täckta av ett subjektivt rekvisit, alltså antingen uppsåt eller - i de fall ett oaktsamt förfarande är straffbart - oaktsamhet. Detta gäller i allmänhet också artiklar som överhuvudtaget ägnar sig åt förhållandet att det förekommer ”för få” fällande domar i förhållande till antalet anmälda och hos polisen utredda brottmål. Bestämmelsen om s.k. subjektiv täckning är för att understryka dess centrala betydelse placerad nästan längst fram i brottsbalken, nämligen i 1 kapitlet 2 §.

Åklagaren har som statens företrädare i en domstol att bevisa bortom allt rimligt tvivel att dels samtliga objektiva rekvisit, t ex att det har förekommit ett samlag eller att det skett mot parts vilja, dels också att gärningsmannen har haft uppsåt beträffande de objektiva rekvisiten.

Vad jag har förstått så vill egentligen samtyckesföreträdarna, utan att egentligen klart uttala det, ha en omkastad bevisbörda i mål om sexbrott. Det innebär att man menar att om det har det skett en sexuell handling och den ena parten vid något tillfälle före, under eller efter händelsen påstår att det skett i strid mot hans eller hennes uttryckliga samtycke så skall den andra parten bevisa sin oskuld genom att visa att samtycke förelegat.

Tanken är för den som värdesätter rättssäkerhet helt absurd. Man skulle ju lika gärna sänka beviskravet i dessa typer av brottmål och föreskriva att bara åklagaren, till skillnad mot det beviskrav som annars gäller i brottmål, gör antagligt att brott föreligger så ska gärningsmannen dömas. Antagligt är i sammanhanget i praktiken inte mer än ett påstående från en part och den omkastade bevisbördan innebär i juridisk praktik heller inget annat. Att säkra bevisning om samtycke är nämligen inte görligt. Hur skulle det gå till? Man ska alltså, är den märkliga tanken, döma till någon till ett långvarigt fängelsestraff enbart på den grunden att någon annan påstår något om en sexuell händelse och utan annan bevisning än den föregivet förfördelades uppgifter i saken.

Men det står naturligtvis alla fritt att tycka att detta vore en bra ordning. Uppfattningen grundas på att alla människor alltid talar sanning i domstol, åtminstone om man inte är utpekad som gärningsmän då man a priori är en lögnare, och att en människa aldrig någonsin kan missuppfatta en situation.

En sak står emellertid klar. De uttalanden från Europadomstolen som refererats har inte ett dugg med samtyckeparagrafer att göra. Den som läser in ett krav på något sådant saknar helt förmåga att rätt tolka vad domstolen sagt. Skulle Sverige införa regler som innebär att misstänkta i brottmål har att gentemot staten bevisa sin oskuld skulle däremot mål i Europadomstolen med fällande domar för Sverige bli legio.

Permalänk | Anmäl #14 Gunnar, 2010-06-02, 17:19

Vilken smörja. Du kunde väl åtminstone ge ett förslag på hur en samtyckesparagraf ska se ut i praktiken, och tänka lite på följderna.

Visst är våldtäkt hemskt, men hur ska man kunna bevisa samtycke? Ska det vara mannens sak att spela in det hela på band för att vara säker på att inte bli fälld när falska anklagelser kommer? Ja, för det är ju bara män som kan våldta, precis som det bara är män som är pedofiler... [IRONI].

Det låter ju trots allt som att Rudling tycker att den som inte kan bevisa samtycke ska fällas för våldtäkt, en ganska skrämmande tanke, särskilt då den som idag blir falskt anklagad får livet förstört även om han eller hon frias.

Permalänk | Anmäl #15 Stefan S, 2010-06-02, 17:53

@ #14 Gunnar.

Tackar.

Permalänk | Anmäl #16 Tomas Fredriksson, 2010-06-02, 20:26

#9 Arvid Andersson

Du ljuger som en häst travar, falsk angivelse är i verkligheten en mycket litet problem.
http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2009/juni-20091/Myt-om-f...

När folk som du yrar om att falska anklagelser är mycket vanliga, så brukar ni ta alla domar som frikänner den misstänkte för våldtäkt som bevis, vilket inte på något sätt alls bevisar att kvinnan ljög! Domar där det bortom all rimlig tvivel (något din sort alltid tjatar om i våldtäktsmål) bevisats att kvinnan ljugit är mycket få. Hur kommer det sig att ni kräver 200% bevisning för en våldtäktsmisstänkt man, medan det räcker att mannen frikänns eller säger att han är oskyldig för att ni ska anse att kvinnan ljuger och trycka in henne i er statistik? Hur kommer det sig att ni vill ha betydligt bättre rättssäkerhet för män än för kvinnor? Att frikänna riktiga våldtäktsmän gång, på gång, på gång, är också ett hot mot rättssäkerheten vet du. Och snälla, använd inte bloggar eller texter skrivna av slumpmässiga muppar som källor när du nu ska bevisa hur fel jag har.

Permalänk | Anmäl #17 Christopher Poole, 2010-06-02, 21:58

#17 Christopher Poole:
Hur vet du att falsk tillvitelse skulle vara ovanligt eller ett litet problem?
En majoritet av alla fällande domar för våldtäkt baseras på trovärdighetsbevisning, vid bedömningen av om någon talar sanning eller ej så får genomsnittsmänniskan rätt vid mindre än hälften av bedömningarna. Domare och poliser får generellt sett sämre resultat (medan t.ex. tunga brottslingar oftare har rätt).
Då kan vi alltså utgå från att minst hälften av de fällande domarna baserade på trovärdighetsbevisning är felaktiga och alltså fall av falsk tillvitelse.

Permalänk | Anmäl #18 Max Jernberg, 2010-06-02, 23:20

#18 Max Jernberg

Tja du kan ju prova att läsa länken jag postade. Du får även posta källor som backar upp dina påståenden, jag tänker inte "utgå" från någonting baserat bara på ditt ord. Att hälften av alla dömda män skulle vara oskyldiga är rent trams, det ställ alldeles för högra krav på bevisning för att det skulle vara sant, tvärt emot vad alla foliehattar tror. Det går inte att fälla män på bara kvinnans ord idag, utan man kräver stödbevisning, så det där med att massvis med oskyldiga män hamnar i finkan eftersom kvinnor ljuger bättre är inte sant. Du vet väl om att en klar majoritet av alla våldtäktsmål slutar med friande dom? Så hur kan då rättsväsendet stå på kvinnornas sida, som så många verkar tro?

Permalänk | Anmäl #19 Christopher Poole, 2010-06-02, 23:58

Bättre att fria hundra skyldiga än att en enda oskyldig ska sitta i fängelse

#19 Christopher Poole,

Tycker du att vi ska ha samma rättssäkerhet i sexualmål som i all andra mål? Om ja, hur kommer det sig att JO publicerat åtskilliga skrifter som visar att rättssäkerheten är mycket bristfällig JUST i sexualmål? Borde detta inte föranleda staten att stärka rättssäkerheten i sexualmål? Är vi överens om principen att det är bättre att fria hundra skyldiga än att en enda oskyldig ska sitta i fängelse? Då måste vi göra något åt detta!

Permalänk | Anmäl #20 Arvid Andersson, 2010-06-03, 08:50

Ska stå JK istället för JO

Permalänk | Anmäl #21 Arvid Andersson, 2010-06-03, 08:51

Falskanmälningar i sexualmål är vanliga

PS Jag kan dessutom konstatera att jag själv råka ut för massor av falskanmälningar från en kvinna som inte var riktigt frisk. Och jag känner fler män som gjort detsamma. Slå också upp hundratals olika tidningsartiklar i vårt avlånga land det senaste åren. Det räcker för att konstatera att problemet inte kan vara helt ovanligt.

Permalänk | Anmäl #22 Arvid Andersson, 2010-06-03, 08:56

En bekant kvinnlig polis berättade för mig att hon hade en utredning på bordet. Det handlade om en kvinna som gått hem med en kollega på lunchen. Nu bar det sig så illa att mannen kom hem.
Hon anmälde kollegan för våldtäckt, i ett försök att rentvå sig och blidka mannen, enades vi om.

Permalänk | Anmäl #23 Christina Lundqvist, 2010-06-03, 09:15

Det blir väldigt konstigt när man går ut och är upprörd över alla våldtäkterna i Sverige och samtidigt blundar för varför det har blivit så. Titta på BRÅs statistik i ämnet så kommer det bli uppenbart. Det är en väldigt selektiv humanism som praktiseras i sverige...

Permalänk | Anmäl #24 Karl Kullman, 2010-06-03, 10:38

#18 Max Jernberg:
Vad ställs det för krav på bevisningen då? Enligt HD:s dom från 1991 som man färskade upp nyligen så räcker det ju med att kvinnan som anklagar har berättat för någon annan innan anmälan för att kravet på stödbevisning ska vara uppfyllt. Ställs det några krav på någon bevisning annat än mänsklig lögndetektion från domarna?

Jag vet var din länk går och det är väl intressant att extremisten Diesen anser att man ska räkna våldtäkter efter antalet anklagelser plus mörkertal medan man ska räkna falsk tillvitelse efter hur många bevisade fall det finns. Alla som anklagas och nekar anklagar ju för falsk tillvitelse, om man räknar på samma sätt för båda brotten så borde antalen vara ungefär de samma.

Nej det är en klar minoritet som slutar med friande dom, nånstans kring 5-10%.

#24 Karl Kullman:
Vad skulle statistiken visa menar du? Det är inte särskilt många våldtäkter i Sverige (däremot är det skillnad på hur statistiken förs och vad som räknas in i brottsrubriceringen).

Permalänk | Anmäl #25 Max Jernberg, 2010-06-03, 11:11

Är det siffrorna, eller männen som gör att det begås flest våldtäkter i Europa här i Sverige? Har vi en annorlunda syn på vad som räknas som våldtäkt här än i övriga Europa, eller är det så att män i Sverige verkligen är mer våldtäktsbenägna?
Råder en större skyll-dig-själv-inställning utomlands och därför anmäls inte lika många våldtäkter?

Permalänk | Anmäl #26 Christina Lundqvist, 2010-06-03, 12:28

En samtyckesparagraf handlar inte om omvänd bevisföring. Omvänd bevisföring är oacceptabelt. Det tror jag alla förstår och är överens om.

I brottsbalken finns en paragraf om ”olovligt brukande”. Att bruka något utan samtycke. Denna paragraf innebär inte omvänd bevisföring. Det är ingen "konstig kvinnoparagraf".

Vi vill inte sänka beviskraven. Vi vill ändra beviskraven. Fortsättningsvis ska det vara höga beviskrav.

Det ska vara åklagarens uppgift att bevisa att sexuella handlingar genomförts utan att gärningsmannen inhämtat samtycke. Det betyder inte att gärningsmannen måste bevisa sin oskuld. Det betyder bara att gärningsmannen måste i domstol redogöra för vad han gjort före och under övergreppet. Förhandlingen i domstol kommer att sätta fokus på gärningsmannens beteende. Inte på offrets.

Jag kan av kommentarer dra slutsatsen att mycket okunskap finns. Och att många män är rädda för vad en samtyckesparagraf skulle innebära. Jag förstår inte den rädslan. Sex handlar om ömsesidigt samtycke. Och sex är mycket bättre om båda två vill och har lust. Det är vi väl överens om.

Förstår att samtycke ändrar på den rådande manliga normer och tar bort den diskriminering mot kvinnor som finns i lagstiftning och i domstol. Förstår inte motståndet till det.

Självklart ska kvinnor ha ”sexuell rösträtt” och att det ska råda likhet inför lagen.Detta skulle införts 24 maj 1919 när man införde lika och allmän rösträtt för kvinnor. Är någon emot detta?

Även om det snackas och skrivs mycket i ämnet verkar det som många svenska män fortfarande är verbala dvärgar. Vad är det som är så förbannat svårt med att fråga ”Vill du och hur ska vi skydda oss?”

Permalänk | Anmäl #27 Göran Rudling, 2010-06-03, 13:50

#20 Arvid Andersson

Ja det är ju uppenbart att du tycker frikännandet av hundra skyldiga våldtäktsmän är ok, eftersom risken för att DU skulle råka ut för en våldtäkt är näst intill obefintlig. Hade du kunnat säga det face-to-face till hundra våldtagna kvinnor: "Sorry, men rättssäkerheten för män är viktigare"? Sedan får du också länka till dina källor. I #22 ljuger du igen och säger att falskanmälngar är vanliga (utan källor givetvis), trots att jag presenterat en mycket trovärdig källa som bevisar motsatsen. Varför gör du så? Du måste komma ihåg att bara för mannen frikänns så är det på inget sätt bevis för att kvinnan ljög! För att döma en kvinna för falskanmälan så ska givetvis samma bevisning gälla som vid våldtäkt, dvs massor av stödbevisning som visar bortom all rimlig tvivel att kvinnan ljög. Märkligt att din sort har så olika krav på bevisning beroende på om det är en man eller kvinna som åtalas. Hur vet du att männen du nämner är oskyldiga? Var du där och bevittnade det, eller anser du att en mans ord är tillräckligt med bevis för dig?

Jag upprepar igen: Ett frikännande av en våldtäktsmisstänk man är INTE bevis för att kvinna ljugit!

Permalänk | Anmäl #28 Christopher Poole, 2010-06-03, 14:24

Hej Christopher Poole

Här kan du läsa om falskanmälningar
http://www.americanchronicle.com/articles/view/18108

Permalänk | Anmäl #29 Grrblt, 2010-06-03, 16:14


Föräldranärvaro

Nu måste också ministrarna ta ställning mot skolans orimliga krav om föräldranärvaro

"Det vore lämpligt om alliansen, där många av ministrarna själva är småbarnsföräldrar, gick ut och markerade...

Helene Sigfridsson, 2010-06-03 17:2119 0 

Frånvaro för skolavslutning är olagligt

Faktum är att skolans krav på föräldranärvaro för öppet hus, stängt för planeringsdag, utvecklingssamtal,...

Samuel Engblom, 2010-06-03 15:0869 1 

Alla kan inte välja

Kan man välja mellan att vara en aktiv förälder som besöker alla föräldrarjippon på skolan och förskolan eller...

catarina wahlgren, 2010-05-28 12:0882 2 

EU-politik

Sverige i EU hotat vid maktskifte

EU-samarbetet har under mandatperioden lett fram till många betydelsefulla resultat. Den 2 juni debatteras regeringens...

Ohlsson, Kinberg Batra, Danielsson och Gustafsson, 2010-06-03 10:37134 4 

Vänstern vill vara utanför Europa

Vänstern i Sverige präglas av stark nationalism. Man är därför EU-motståndare och principiella motståndare till...

Jan Rejdnell, 2010-06-03 20:380 0 

Världskulturmuseét i Göteborg

Rädslan för hot och våld styr kulturchefernas beslut

Världskulturmuseets chef, liksom alla andra kulturinstitutioner och medier som böjt rygg för den religiösa...

Christer Sturmark, 2010-06-02 23:53361 29 

Världskulturmuséet viker ner sig för frikyrkopastorerna

Genom sin hantering av Elisabeth Olsson Wallins utställning "Jerusalem" signalerar Världskulturmuséet att religion,...

Lars Gårdfeldt, 2010-05-31 14:00228 15 
annons:

Mest millat


Alla    Arg    Uttråkad    Nyfiken    Glad
 1. Israel
 2. Världskulturmuseet
 3. Mossad
 4. Israel behöver västvärldens stöd
 5. Ship to Gaza
 6. SVTs rapportering
 7. Alliansen EU-politik
 8. Mona Sahlin
 9. Föräldranärvaro
 10. Privata apotek
 1. Israel
 2. Ship to Gaza
 3. Mona Sahlin
 4. Genusforskning
 5. Föräldranärvaro
 6. Maria Larsson
 7. självförsvar
 8. Cannabis
 9. Maud Olofsson
 10. Sarnecki
 1. Israel
 2. Lars Vilks
 3. Ship to Gaza
 4. Mona Sahlin
 5. Sverigedemokraterna
 6. Socialdemokraterna
 7. Genusforskning
 8. Cannabis
 9. Föräldranärvaro
 10. de rödgröna
 1. Israel
 2. Sverigedemokraterna
 3. Mona Sahlin
 4. Svensk trupp i Afghanistan
 5. Socialdemokraterna
 6. Moderaterna
 7. Jan Guillou
 8. Lars Vilks
 9. Fredrik Reinfeldt
 10. Hemmafrun
 1. Världskulturmuseet
 2. SVTs rapportering
 3. Ship to Gaza
 4. Världskulturmusét
 5. Mona Sahlin
 6. Föräldranärvaro
 7. Turkiets EU-inträde
 8. Hamas
 9. Genusforskning
 10. Samtyckeslag
 1. Ship to Gaza
 2. Mona Sahlin
 3. Genusforskning
 4. Maria Larsson
 5. Sarnecki
 6. Maud Olofsson
 7. Miljöpartiet
 8. Torbjörn Tännsjö
 9. Turkiets EU-inträde
 10. ShiptoGaza
 1. Ship to Gaza
 2. Mona Sahlin
 3. Genusforskning
 4. Socialdemokraterna
 5. de rödgröna
 6. Miljöpartiet
 7. Grekland
 8. Sida
 9. sexköpslagen
 10. Föräldranärvaro
 1. Mona Sahlin
 2. Jan Guillou
 3. Slöjan
 4. Ilmar Reepalu
 5. Svensk trupp i Afghanistan
 6. Socialdemokraterna
 7. Islam
 8. Ship to Gaza
 9. Aftonbladet
 10. sexköpslagen
 1. Gaza
 2. Yrsa Stenius
 3. Spökskribenter
 4. Naturvetenskap
 5. Gordon Brown
 6. nationalismen
 7. Sprit
 8. Kungahuset
 9. Ockupation av Gaza
 10. Små företag är ofta chanslösa mot större aktörer i kampen om myndigheternas forsknings- och utvecklingsbidrag
 1. Gaza
 2. Politiska hotbrev
 3. Kungahuset
 4. Feministisk porr
 5. Kvinnlig statsminister
 6. klimatbluffen
 7. Drottning Silvia
 8. Äktenskapet
 9. ADHD
 10. Rasism
 1. Drottning Silvia
 2. Södermalmsmarxister
 3. Svenskars sexliv
 4. Kvinnlig statsminister
 5. Rödstrumpor
 6. Netroots
 7. Helene Lööw
 8. Victoria Mona Sahlin
 9. blockpolitik
 10. Twitter
 1. Feministisk porr
 2. Alex Schulman
 3. Drottning Silvia
 4. Michael Jackson
 5. Stureplan
 6. Tiger Woods
 7. Åttiotalisterna
 8. DN-kultur
 9. Kvinnlig statsminister
 10. Spöken
 1. jesus
 2. prostitution
 3. antisemitismen
 4. Islam
 5. Barnpsykiatri
 6. Höjda straff
 7. Landsbygden
 8. Holland
 9. Utomjordingar
 1. Colombia
 2. Valet 2010
 3. Gud
 4. Rödstrumpor
 5. Iran
 6. SKL
 7. Facebook i skolan
 8. Klimatdebatten
 9. Burka
 10. ABBA
 1. Rickard Sandler
 2. Nick Clegg
 3. Colombia
 4. Valet 2010
 5. Mahmoud Ahmadinejad
 6. Anna Odell
 7. Lady Godiva
 8. Ronny Andersson
 9. Socialliberal enhet
 10. Ägarlägenheter
 1. Utomjordingar
 2. Köpet av Pirate Bay
 3. Istid
 4. Valet 2010
 5. Andra världskriget
 6. Vulkaner
 7. Thomas Quick
 8. Den nya istiden
 9. Rickard Sandler
 10. Bo Baldersson
 1. Israel
 2. Mossad
 3. Israel behöver västvärldens stöd
 4. Alliansen EU-politik
 5. Privata apotek
 6. självförsvar
 7. Läxor
 8. Folkpartiet
 9. Cannabis
 10. Centerns Ungdomsförbund
 1. Israel
 2. Föräldranärvaro
 3. självförsvar
 4. Cannabis
 5. Mossad
 6. Israels agerande
 7. Anonymiseringstjänster
 8. Sjuksköterskorna
 9. mammorna
 10. Estland
 1. Israel
 2. Lars Vilks
 3. Sverigedemokraterna
 4. Cannabis
 5. Burkaförbud
 6. USA
 7. Yttrandefrihetsfundamentalism
 8. Sjuksköterskorna
 9. Rondellhunden
 10. Huset Bernadotte
 1. Israel
 2. Sverigedemokraterna
 3. Lars Vilks
 4. Piratpartiet
 5. RUT-avdraget
 6. Anders Jacobsson
 7. Cannabis
 8. Hemmafrun
 9. Burkaförbud
 10. Rondellhunden
annons:

Newsmill seminarier


 1. Sjuksköterskor riskerar sänkt lön efter vidareutbildning
 2. Fakta om ekonomin och specialistutbildning för sjuksköterskor
 3. Vi sjuksköterskor diskrimineras för att vi är kvinnor
 4. Det måste löna sig med utbildning även för kvinnor
 5. Jag kräver att partierna ger besked i sjuksköterskefrågan
 6. Möjligheten att ändra sin yrkesbana måste alltid finnas
 7. V: Specialistsjuksköterskor ska ha högre lön
 8. Glöm inte bort specialistsjuksköterskornas unika kompetens
 9. Vi i alliansen ger sjuksköterskorna rätt
 10. Mycket snack och lite verkstad för oss specialistsjuksköterskor
 1. Vi sjuksköterskor diskrimineras för att vi är kvinnor
 2. Det måste löna sig med utbildning även för kvinnor
 3. Sjuksköterskor riskerar sänkt lön efter vidareutbildning
 4. Jag kräver att partierna ger besked i sjuksköterskefrågan
 5. V: Specialistsjuksköterskor ska ha högre lön
 6. Möjligheten att ändra sin yrkesbana måste alltid finnas
 7. Mycket snack och lite verkstad för oss specialistsjuksköterskor
 8. Glöm inte bort specialistsjuksköterskornas unika kompetens
 9. Fakta om ekonomin och specialistutbildning för sjuksköterskor
 10. Sjuksköterskeutbildningen
 1. Passagerarlistan på Mavi Marmara fick Mossad att se rött
 2. Våga stå upp för Israel - även när det blåser!
 3. Ovärdigt av borgerliga toppolitiker att försvara Israels attack
 4. Rädslan för hot och våld styr kulturchefernas beslut
 5. Att mobba Mona Sahlin
 6. Israel borde ha sänkt skeppet!
 7. Israels rätt till Gaza är obestridlig
 8. Sverige bör omedelbart ta hem sin militärattaché
 9. Terroriststöd förklätt till ömhjärtat humanitärt bistånd
 10. Turkiet närmar sig Iran snabbare än EU

Karin, PM och Leos blogg

Newsmill och Yourlife.nu samarbetar!

Idag begår jag min ...

Om Newsmill

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Du kan kommentera och skriva egna inlägg som publiceras på hög nivå eller medverka genom din blogg.

 

Läs mer om Newsmill

Karin, PM och Leos blogg

Newsmill och Yourlife.nu samarbetar!

Idag begår jag min ...

Vad är att Milla?

Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.


 
© 2008 Newsmill. All rights reserved.