57osobnostíO projektu
Středočeského kraje
P
rojekt „57 osobností Středočeského kraje“ představuje veřejnosti význačné umělce, vědce, panovníky, církevní představitele, politiky a sportovce, kteří ze středních Čech buď pocházeli, nebo k nim nalezli v průběhu života významný vztah.

Kromě této stránky je každé z osobností věnována samostatná brožura se čtivě a přehledně zpracovaným životopisem (vychází samostatně v češtině a angličtině), skládačka se zhuštěnou verzí základních životopisných dat (vždy v češtině, angličtině, němčině a francouzštině) a pohlednice s portrétem a základními údaji (pouze v češtině).

Uvedené materiály naleznete v muzejích, pamětních síních a galeriích Středočeského kraje, kde se zároveň nacházejí i sbírky a expozice, vztahující se k jedné čí více uvedeným osobnostem. Seznam institucí naleznete na samostatném odkazu.


Přejeme Vám příjemné objevování krás Středočeského kraje, jeho (nejen) padesáti sedmi významných osobností a všech míst, která si jejich dílo připomínají.