Partners
 

Ereleden Bob Haarms en Rinus Michels Ereleden Bob Haarms en Rinus Michels
De Algemene Leden Vergadering (ALV) is een orgaan van de vereniging dat wordt gevormd door alle leden van de vereniging. Ieder werkend lid, erelid en lid van verdienste heeft recht op het uitbrengen van één stem in de ALV.

De Ledenraad bestaat uit 24 afgevaardigden van de stemgerechtigde leden, geen deel uitmakend van het bestuur. Zij worden gekozen door de ALV. De leden van de Ledenraad worden gekozen voor een zittingsduur van drie jaar.

De Ledenraad komt ongeveer zes keer per jaar samen. De agenda van vergaderingen van de Ledenraad, die veelal steeds dezelfde onderwerpen bevat, wordt van te voren vastgesteld in overleg tussen de Ledenraad en het bestuur.

De Ledenraad heeft de bevoegdheid om bestuursleden van de vereniging te benoemen, te ontslaan of te schorsen. Verder komen aan de Ledenraad alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

Ereleden
De ereleden van Ajax zijn: M.U. Coronel, H.J. Cruijff, H.P.J. Henrichs, A. Kraan, A.L. van Os, M. van Praag, W.F. Schoevaart, A.R. Been Sr, P.J. Keizer en J. Swart.

Overleden Ereleden van Ajax
F. Stempel, H.D. Dade H. Nzn., C.C. Holst, L.W. van Vliet, F.H. Stallman, K.W.F. v.d. Lee, H. Alofs, F. Schoevaart, J.J. Grootmeijer, J. Oudheusden, W.F. Egeman, J. Schoevaart, M.J. Koolhaas, J. Roodenburgh, Th.J.F. Brokmann Sr., F.H.W. de Bruijn, J. de Boer Sr., F. Couton, A.L. Desmit, W.G. Anderiesen, W.F. Volkers, J. Elzenga, R.P.J. Vunderink, C.H. Geudeker, G. de Jongh, J. Reynolds, F. Dukker Sr., A. de Wit Sr, W.F.C. Bruijnesteijn, J.H. Westrik, J. van Praag, J. Hordijk, M.J.W. Middendorp, M.H.J. Michels, H.G.A. Timman, J.H. Potharst en B. Haarms.

Leden van verdienste:
De leden van verdienste van Ajax zijn: H. Bijvank, T. Bogaard, C.A. van Eijden, C.C. Harms, W.W. Heisterkamp, D.D.W. de Groot, M. Middendorp, J. Neefjes, I. Waas, L.M. van Wijk en R. Grootenboer, R. Ombre, F. Andriese, F. Thoolen, H. van Teunenbroek.

Tickets

Toegangsbewijzen zijn via de Ajax Online Ticketshop te bestellen. Kaartjes kunnen ook nog worden gekocht via de reguliere verkoop van TicketBox.
Telefonisch is het niet mogelijk om kaarten te bestellen.
Voor meer vragen over kaartverkoop kunnen supporters een kijkje nemen bij Tickets & Travel bij veelgestelde vragen onder het kopje ‘alles over kaartverkoop’ Of via de e-mail: info@ajax.nl
Sluit venster