JUDr. Robert Kaliňák

Osoby | 05.05.09 | Čítané: 5771x

Narodený: 11. 5. 1971

Vzdelanie

Právnická fakulta UK, Bratislava

Postgraduálne štúdium na UK v Bratislave, obchodné právo

Advokátske skúšky, Slovenská advokátska komora

Priebeh zamestnania

1991 manažér ACE Press (vydavateľstvo právnickej literatúry)

1992 – 1995 asistent Komerčno-právnej kancelárie

1995 – 1999 koncipient v advokátskej kancelárii Majeríková and partners

1999 – 2002 advokát v advokátskej kancelárii MKKT

od 2002 poslanec NR SR, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť

od 2004 predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu

od 2005 poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

od 2006 minister vnútra Slovenskej republiky

Najčítanejšie články

  1. Doc. JUDr. Robert Fico, Csc. Osoby | 05.05.09 | Čítané: 11762x
  2. JUDr. Robert Kaliňák Osoby | 05.05.09 | Čítané: 5771x
  3. Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. Osoby | 05.05.09 | Čítané: 5327x
  4. Mgr. Pavol Paška Osoby | 05.05.09 | Čítané: 4003x
  5. Mgr. Marek Maďarič Osoby | 05.05.09 | Čítané: 3343x