Til forsiden
Titel: Kongehuset
 
 
En Francais | In English | Oversigt | Print
 

De kongelige ridderordener

H.M. Dronningen er ordensherre for de to kongelige danske ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen, mens H.K.H. Prinsgemalen er ordenskansler.

Elefantordenen er den ældste og fornemste og kendes tilbage fra det 15. århundrede. Ordenens statutter er givet af Christian 5. den 1. december 1693. Siden 9. april 1958 har kvinder kunnet tildeles Elefantordenen. I ældre tid tildeltes den fortrinsvis fremmede fyrster og fornemme danske adelspersoner. Nu tildeles ordenen næsten udelukkende udenlandske statsoverhoveder og medlemmer af den kongelige familie. Forklaringen på, at det blev elefanten, der kom til at symbolisere ordenen, er sandsynligvis, at krigselefanten blev brugt som symbol for kristendommens forkæmper, der opflammedes ved synet af Kristi blod. Samtidig var elefanten symbolet på kyskhed og renhed.

Dannebrogordenen blev indstiftet af Christian 5. i 1671, og fik i lighed med Elefantordenen sin første egentlige statut 1. december 1693. Denne forandredes og udvidedes efter forbillede i den franske Æreslegion i 1808, hvorved ordenen inddeltes i forskellige grader. Den anvendes nu fortrinsvis til dekorering af fortjente danske statsborgere. Fra 10. oktober 1951 blev det muligt at tildele Dannebrogordenen til kvinder.

Nu som tidligere er enhver beslutning om ordenstildeling ordensherrens, Dronningens, suveræne afgørelse, men den daglige administration af ordensvæsenet varetages af Ordenskapitlet, der som en selvejende institution indgår som en del af det kongelige hof.

Udformning af Elefantordenen

Elefantordenen består af en hvid-emaljeret guldelefant, der på den ene side bærer et kors, på den anden den regerende monarks monogram. På elefantens ryg er der et tårn og på dens nakke en morian, der holder et spyd. Dekorationen bæres enten i kæde af guldelefanter og tårne eller i et blåt skærf over venstre skulder med tilhørende ordensstjerne.

Udformning af Dannebrogordenen

Dannebrogordenen består af et hvid-emaljeret guld- eller sølvkors med rød kant, en kongekrone og den regerende monarks monogram. Den side, der bæres udadtil, har indskriften "Gud og Kongen" og i midten Christian 5.'s monogram.

Ridderkors opdeles i to grader (forkortet R.1 og R.). Riddere af 1. grad bærer ordenstegnet i brystbånd med roset, kvinder i damesløjfe med roset. Riddere bærer ordenstegnet i brystbånd, kvinder i damesløjfe.