till förstasidan »
Startsida | Om FRA | Arbeta vid FRA | Kontakt | Bibliotek | In English

ARTIKLAR:

 

Kunskap motmedel när hotet är digitalt och fienden långt bort (om infosäk)

FRA - för säkerhets skull (om FRA:s verksamhet)

FRA - för säkerhets skull (om infosäk)

Milstolpar och händelser i FRA:s historia

Frågor och svar om DC3:an

Historiska artiklar

Artiklar om signalspaning, FOA-tidningen 1:1999

Milstolpar och händelser i FRA:s historia

1940 - Arne Beurling forcerar den tyska högsta ledningens kryptosystem.

1942 - FRA bildas.

1943 - FRA:s huvudkontor flyttar till Lovön.

1946 - FRA påbörjar inhämtning från flygplan.

1952 - En DC-3:a på rutinmässigt signalspaningsuppdrag skjuts av sovjetiskt jaktflyg ner över internationellt vatten öster om Gotska sandön.

1960 - FRA får sitt nuvarande namn – Försvarets radioanstalt (från att tidigare hetat Försvarsväsendets radioanstalt).

1962 - FRA får sin första generella dator, Facit EDB3.

1974 - Flygplan av typen Caravelle inskaffas för att fungera som flygande inhämtningsplattformar.

70-talet - Flera nya signalspaningsstationer byggs.

1984/85 - Vid årsskiftet påbörjar FRA inhämtning från fartyg.

1990 - Det kalla kriget upphör och FRA:s signalspaning ominriktas gradvis under de följande åren för att kunna hantera de nya hot som förändringarna i omvärlden medför.

1991-2001 - Ett flertal stationsnedläggningar genomförs som ett resultat av en förändrad hotbild och förändrade underrättelsebehov.

1995 - FRA stödjer på plats Sveriges fredsbevarande insatser i Bosnien.

1998 - Flygplan av typen Gulfstream IV (S102B) tas i bruk för att fungera som flygande inhämtningsplattformar.

1999 - FRA stödjer på plats den svenska fredsbevarande insatsen i Kosovo.

2003 - Den 1 januari får FRA uppgiften att med en teknikkompetensfunktion stödja statliga myndigheter och statligt ägda bolag inom området informationssäkerhet.

2003 - I mitten av juni återfinns den svenska DC-3:a som sovjetiskt jaktflyg sköt ner över internationellt vatten den 13 juni 1952. Planet bärgas den 19 mars 2004.

2006 - Den 1 september genomförs en organisationsförändring som i korthet innebär att avdelningarna för inhämtning, bearbetning och underrättelseproduktion blir en avdelning – avdelning för signalunderrättelsetjänst och att FRA:s informationssäkerhetstjänst blir en egen avdelning.