Om
Tieto
Brancher och
erbjudanden
Produkter
och tjänster
Finansiell
info
Pressrum Karriär

FlexLab/Kemi

FlexLab/Kemi laboratoriedatasystem innehåller alla funktioner för att stödja produktionsprocessen vid ett modernt laboratorium för klinisk kemi. Systemet är utvecklat i nära samarbete med flera kliniska laboratorier i Sverige och kontinuerligt vidare-utvecklat i samarbete med kunder i Norden. Systemet är i enlighet med ISO 9000-3 och har fullt stöd för att kunna användas vid ackrediterade laboratorier.

FlexLab/Kemi består av tre grundläggande delar:

1. Huvuddel som hanterar produktionsprocessen inom laboratoriets verksamhet t.ex. registrering av remisser, medicinsk validering, svarsrapportering, debitering, skickeprover, produktionsstatistik, utskrifter, osv.

2. Analytisk Plattform (ANP) som hanterar instrumentanslutningar, teknisk validering med logik för automatvalidering. För kvalitetskontrollen svarar programmet QM som även kan användas fristående.

3. Laboratorie service katalog (LSC) är en gemensam tjänstekatalog för konfigurering av främst analyser och analysrelaterade konfigurationsdata.

Fördelar med FlexLab/Kemi

Användarvänligt

FlexLab/Kemi är skrivet för att kunna utnyttja det grafiska gränssnittet i Windows maximalt. Klienterna är baserade på Microsoft Windows XPs gränssnitt. Det gör att användare som är vana vid Microsoft Office direkt känner igen sig i FlexLab.

Standardiserade platform

FlexLab/Kemi är ett klient/serversystem utvecklat för Windows- och Unixserver. Data lagras i relationsdatabaser som kan hanteras med standardiserade frågespråk (SQL). För närvarande används SQL Server, Informix Dynamic Server och Sybase.

Anpassningsbar

Den höga graden av konfigurerbarhet som FlexLab/Kemi gör att vi kan i hög grad leverera kundspecifika lösningar. Analytisk Platform (ANP) och Quality Managerment (QM) är generella produkter som kan implementeras fristående.

Integration

FlexLab har full funktionalitet för överföring av elektroniska remisser och provsvar mellan laboratoriet och rekvirenter. Vidare kan systemet enkelt kopplas till centrala patientregister eller folkbokföringsregister, till centrala ekonomisystem etc.

Skalbart

FlexLab/Kemi är utformat för att kunna fungera såväl vid små laboratorier som vid de allra största. Systemet hanterar enkelt distribuerade organisationer med flera laboratorier på olika orter. Många kunder har en central installation av systemet för alla laboratorier inom ett landsting eller ett fylke.