Startsida / Om oss

Om moderaterna

Moderaterna är en idéburen organisation. Vår uppgift är att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer. Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring. Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna.

För att uppnå detta har vi en organisation som fungerar som ett nätverk kring värden om människans frihet och ansvar. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om moderaterna och varför vår politik är bättre för Sverige. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till alla som delar våra värderingar oavsett bakgrund.

Moderaterna är organiserade i 26 förbund och cirka 600 föreningar spridda över hela landet.

nya moderaterna
Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas nyfikenhet.

Vi fortsätter nu att utveckla moderaterna och målet är att väljarna i valen 2009 och 2010 ska möta ett dynamiskt parti som har förändrats i takt med tiden. Därför fortsätter vi att möta väljarna som nya moderaterna. Och vi ska genom vårt utvecklingsarbete visa väljarna att vi under de kommande fyra åren förtjänar att kallas ”nya moderaterna”.
 

Om moderaterna
Moderaterna är en idéburen organisation. Vår uppgift är att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer. Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring. Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna.

För att uppnå detta har vi en organisation som fungerar som ett nätverk kring värden om människans frihet och ansvar. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om moderaterna och varför vår politik är bättre för Sverige. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till alla som delar våra värderingar oavsett bakgrund.

Moderaterna är organiserade i 26 förbund och cirka 600 föreningar spridda över hela landet.

nya moderaterna
Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas nyfikenhet.

Vi fortsätter nu att utveckla moderaterna och målet är att väljarna i valen 2009 och 2010 ska möta ett dynamiskt parti som har förändrats i takt med tiden. Därför fortsätter vi att möta väljarna som nya moderaterna. Och vi ska genom vårt utvecklingsarbete visa väljarna att vi under de kommande fyra åren förtjänar att kallas ”nya moderaterna”.
 
Kontaktuppgifter Tel: 08 - 676 80 00   Mail info@moderat.se   Adress Stora Nygatan 30, Box 2080, 103 12 Stockholm   Webbmaster webmaster@moderat.se