Inloggad som: gäst Log in

Medicinsk översättning man kan lita på

Medicinsk översättning kräver gedigna kunskaper inom medicin, språk och marknadens krav.

Vi har ett stort nätverk av medicinska översättare som har jobbat med terminologin och språket under många år och är därför välbekanta med området. Alla som arbetar hos oss har målspråket som modersmål och har ofta medicinsk kompetens eller erfarenhet med i bagaget.

Radiologi, rapporter, medicinska rapporter mm.

Exempel på lyckade översättningsprojekt som vi har genomfört är medicinska rapporter, läkemedelsbeskrivningar, produktbeskrivningar, forskningsrapporter, årsredovisningar, studier, medicinska artiklar, webbsajter och andra diverse projekt. Merparten av uppdragen vi utför gäller översättningar, redigering, språkgranskning eller copywriting.

Vi har kunder inom staten, läkemedelsbranschen, sjukvård och andra medicinska branscher.

Vi översätter röntgenrapporter dagligen åt flera sjukhus i Europa.

För att nämna ett pågående medicinskt projekt översätter vi diagnoser dagligen åt ett antal sjukhus inom Europa. Där är det givetvis avgörande att översättningen är korrekt utfört med rätt terminologi på målspråket så att läkaren förstår och kan kommunicera resultat till sina patienter. Det är också krav på extremt snabb leverans med rapporter översatta och klara tillbaka till kund inom 8 timmar varje veckodag.

Om ert företag eller organisation behöver korrekt utförda medicinska översättningar eller har ett projekt med någon medicinsk anknytning är ni välkomna att ta kontakt med oss för att se hur vi kan hjälpa till.