Startsida

Läs upp Tipsa en vän Skriv ut

Korttidsboende

Tyringegatan 41 (foto)Korttidsboende är en form av korttidsvistelse utanför hemmet. Genom denna insats får den med funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte och rekration. Samtidigt får anhöriga eller familjehemsföräldrar avlastning i sitt omvårdnadsarbete.

Korttidsboende ger barnet social och personlig utveckling och är ett led i att bryta beroendeförhållandet mellan
barnet och föräldrarna. Korttidboendet planeras utifrån barnets behov och krav på kontinuitet.

Korttidsboendet eftersträvar en så hemlik miljö som möjligt. Bostaden har en god standard och miljö som är anpassad för de funktionshinder som barnet har. Barnet har ett eget rum och det finns tillgång till gemensamma utrymmen.

Precis som inför bostad med särskild service för barn och ungdomar planeras det stöd och omvårdnad som barnet behöver inför korttidsboendet. Personalen har adekvat utbildning och ger stöd så att barnet får sitt omvårdnadsbehov tillgodosett. Korttidsboendet samverkar med skolan, sjukvården och andra berörda verksamheter i samhället för att skapa en helhetssyn kring barnets situation och aktiviteter.

Korttidsboende:

 • Blåsippan, Husensjövägen 95
 • Slussen, Tyringegatan 41
 • Vätten, Onsdagsgatan 63

 • Senast uppdaterad 2010-01-04

  Sök

  Fråga Pärlan

   

  HELSINGBORGS STAD | Rådhuset | 251 89 Helsingborg | Växel: 042-10 50 00 | Kontakta Helsingborgs stad 

  Organisationsnummer: 21 20 00-1157